Nastiňuje rozsáhlé plány boje proti změně klimatu se zaměřením na snižování emisí uhlíku, rozvoj oběhového hospodářství a ochranu lesů

Společnost HP Inc. pečlivě sleduje klimatické cíle, které se v technologickém segmentu řadí mezi jedny z nejambicióznějších a jsou v souladu s příslušnými cíli udržitelného rozvoje OSN. Cíle, k nimž se společnost zavázala, opět potvrzují pokrok, jehož HP dosahuje při budování plně regenerativní ekonomiky s čistou, tedy nulovou bilancí uhlíkových emisí, při snižování celkové ekologické stopy a dlouhodobém posilování svého podnikání za účelem vybudovat nejudržitelnější portfolio produktů a řešení v oboru.

Společnost HP své závazky naplní splněním řady cílů včetně dosažení čisté nulové bilance emisí skleníkových plynů jako součást hodnotového řetězce společnosti HP do roku 2040, přičemž v oblasti dodávek plánuje dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030.

Jaké další cíle má společnost HP?

► Snížení emisí skleníkových plynů v hodnotovém řetězci HP o 50 % do roku 2030

► Dosažení uhlíkové neutrality a nulové produkce odpadu v provozech společnosti HP do roku 2025

► Dosažení 75% cirkulární ekonomiky u produktů a obalů do roku 2030

► Politika nulového odlesňování při výrobě papíru a papírových obalů HP

► Boj proti odlesňování v kontextu výroby papíru jiných výrobců, používaného v produktech a tiskových službách HP do roku 2030

Jak toho hodlá společnost HP dosáhnout?

Společnost HP se zaměřuje na posílení pěti strategických faktorů, jejichž úkolem je i při růstu výroby snižovat emise uhlíku:

  • Tisk a výpočetní zdroje jako služba: Obnova tiskového spotřebního materiálu, hardware jako služba, certifikovaný hardware z druhé ruky
  • Udržitelné materiály: Větší využití obnovitelných a recyklovaných materiálů
  • Dekarbonizace dodavatelského řetězce: Podpora snižování emisí uhlíku u dodavatelů, využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů a využívání pozemní dopravy a alternativních paliv a elektrických vozidel pro přepravu produktů
  • Energetická účinnost: Design postavený na využití stávajících a nových energeticky účinných výrobních technologií
  • Investice do obnovy lesů: Řešení otázky spotřeby buničiny, používané při výrobě tiskovin a obalů, investicemi do obnovy a ochrany lesů a dalším využíváním certifikovaných nebo recyklovaných materiálů

Citace vyjádření Enrique Lorese, prezidenta a generálního ředitele společnosti HP Inc.: Změna klimatu je pro naši generaci rozhodující výzvou, která vyžaduje okamžité kroky a investice. Nadešel čas učinit odvážné kroky a stanovit si ambiciózní cíle, které ochrání naši planetu a stanou se novým zdrojem inovací a růstu celosvětové ekonomiky. Úsilím o dosažení čisté, nulové bilance emisí uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2040 uspíšíme náš pokrok a přiblížíme se naplnění naší tužby, jíž je stát se nejudržitelnější a nejprospěšnější technologickou společností na světě.“

Nová partnerství HP v oblasti udržitelnosti

  • Společnost HP se připojila k řídícímu výboru programu Trash Free Seas Alliance® organizace Ocean Conservancy a jako jediná technologická společnost, zasedající ve výboru, podporuje nejnovější vlajkovou iniciativu tohoto programu: ASPPIRe (Návrh řešení problematiky plastového odpadu na základě inkluzivní recyklace). Cílem programu ASPPIRe je snížit znečištění světových oceánů plasty, vytvořit ve vybraných zeměpisných oblastech stabilní trh s plasty nízké hodnoty a zvýšit dostupnost recyklovaného materiálu.
  • Společnost HP rozšířila spolupráci v programu HP Sustainable Forests Collaborative. V roce 2020 se společnosti HP podařilo dosáhnout milníku, kdy se 99 % papíru prodávaného pod značkou HP a papírových obalů, používaných u produktů HP, vyrábí postupy, při nichž nedochází k odlesňování, přičemž u zbývajícího 1 % se vyhodnocuje, zda buničina použitá k výrobě papíru splňuje Zásady společnosti HP pro udržitelné nakládání s papírem a dřevem.  Do roku 2030 zvýší společnost HP své investice do obnovy a ochrany lesů a dalších iniciativ, zaměřených na boj proti odlesňování, aby tímto způsobem vyvážila užívání papíru jiných značek v produktech a tiskových službách HP.
  • Společnost HP se stala zakládajícím sponzorem digitálního tržiště zřízeného organizací Forest Stewardship Council, které pomáhá spotřebitelům pochopit, proč je logo FSC opravdu důležité, a nabízí produkty, jejichž koupí se mohou stát součástí řešení na záchranu lesů.

Údaje dokládající úsilí společnosti HP o dosažení udržitelnosti:

► Od roku 1991 zabránila společnost HP tomu, aby na skládkách skončilo více než 875 milionů tiskových kazet HP, 114 milionů ramének na oblečení a 4,69 miliardy použitých plastových lahví – namísto toho tyto materiály recykluje a vyrábí z nich nové produkty HP.

► HP se stala první globální IT společností, která zveřejnila kompletní údaje o své uhlíkové stopě a stanovila cíle, týkající se snižování emisí uhlíku pro své provozy, dodavatelský řetězec, produkty a řešení.

► Společnost HP byla mezi prvními 10 % společností, jejichž cíle, týkající se snížení emisí skleníkových plynů, byly schváleny iniciativou Science Based Targets Initiative včetně cíle, který je v souladu se scénářem počítajícím s nárůstem globální průměrné teploty o 1,5 °C a jenž společnost zavazuje snížit do roku 2025 množství emisí spadajících do kategorií Scope 1 (přímé emise) a 2 (nepřímé emise z energie) ve srovnání s rokem 2015 na 60 %.

Již dva roky po sobě je HP jedinou technologickou společností, která byla zařazena na index A, týkající se klimatu, lesů a vody, sestavovaný neziskovou organizací CDP, a také na žebříček CDP týkající se zapojení dodavatelského řetězce. Společnost HP je od roku 2016 členem RE 100 a od roku 2017 členem EV 100. Další informace o společnosti HP Inc. jsou na http://www.hp.com.

Obr. Recyklace