Český průmysl se i v prvních 11 měsících roku 2015 udržel v dobré kondici. Meziročně se zvýšila produkce, zaměstnanost a přibyly nové zakázky.

Průmysl hraje v české ekonomice významnou a nezastupitelnou roli, dlouhodobě tvoří přibližně třetinu národního hospodářství. V řeči konkrétních čísel z národního účetnictví za rok 2014 se průmysl podílel na tvorbě hrubé přidané hodnoty ČR 32,4 %.

Krizový rok 2009

Až do závěru roku 2008 vykazoval průmysl rostoucí tendenci, která byla výrazně přerušena globální hospodářskou krizí. Posledním měsícem roku 2008, kdy byla průmyslová produkce v porovnání s průměrem roku 2010 vyšší, byl říjen. Průmysl dosáhl svého „krizového dna“ v první polovině roku 2009. Tehdy byla průmyslová produkce o pětinu nižší než na počátku roku 2008, kdy předkrizový růst vrcholil. Od té doby postupně český průmysl přidává na výkonu, v posledním čtvrtletí roku 2014 poprvé překonal předkrizová maxima a nadále roste.

Podle aktuálních výsledků měsíční statistiky se průmyslová produkce za prvních 11 měsíců roku 2015 meziročně reálně zvýšila o 4,7 %, po očištění o vliv různého počtu pracovních dní pak o 5,2 %. V porovnání s průměrem roku 2010 jde o růst o 15,5 % (údaj po sezónním očištění, které zahrnuje také očištění o vliv počtu pracovních dní). V porovnání s rokem 2005 se produkce průmyslu zvýšila téměř o třetinu.

Čtvrtinu ekonomiky tvoří zpracovatelský průmysl

Nejvýznamnějším segmentem průmyslu je zpracovatelský průmysl, který dlouhodobě tvoří přibližně čtvrtinu ekonomiky ČR celkem. K celkovému výsledku průmyslu přispívá zdaleka největší vahou (80 %), a proto vývoj průmyslu celkem v podstatě kopíruje vývoj právě zpracovatelského průmyslu.

Třemi klíčovými odvětvími českého zpracovatelského průmyslu jsou výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a výroba strojů a zařízení. Jen tato tři odvětví tvoří třetinu českého průmyslu, a to jak z hlediska podílu na přidané hodnotě, tak z hlediska zaměstnanosti.

Za posledních 10 let se nejvíce dařilo automobilovému průmyslu – produkce tohoto odvětví se od roku 2005 zdvojnásobila. V roce 2014 se v ČR vyrobilo 1,25 mil. kusů osobních automobilů. Vše nasvědčuje, že vloni byl tento počet opět překonán. Za prvních 11 měsíců roku 2015 se produkce v tomto odvětví meziročně reálně zvýšila o 11,4 %, oproti průměru roku 2010 pak dokonce o 51,6 %.

Dalším, byť co do váhy menším odvětvím, u kterého se produkce za posledních 10 let výrazně navýšila, je výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Jedná se především o výrobu kolejových vozidel (lokomotiv, vagonů a tramvají). Z rozvoje dopravních prostředků v posledních letech těží mimo jiné odvětví výroba elektrických zařízení, tedy např. elektrických motorů, generátorů, transformátorů, autobaterií, světlometů a dalších podobných výrobků. V porovnání s rokem 2010 byla v prvních 11 měsících roku 2015 produkce obou těchto odvětví o více než třetinu vyšší.

Oproti tomu odvětví těžby a dobývání zaznamenává zcela opačný trend, tj. dlouhodobý pokles. Jeho váha je však mnohem menší, než váha zpracovatelského průmyslu, a to 5 %. Produkce odvětví klesla za posledních 10 let o čtvrtinu, těžba uhlí se od roku 2005 snížila o 15 mil. tun (v roce 2014 se v ČR vytěžilo 46,9 mil. tun uhlí, v roce 2005 to bylo 62,0 mil. tun).

Více nových průmyslových zakázek

Hodnota nových zakázek ve vybraných průmyslových odvětvích se v kumulaci za leden až listopad 2015 meziročně zvýšila o 6,2 %, v porovnání s průměrem roku 2010 byla vyšší o třetinu, v porovnání s prvními 11 měsíci roku 2005 dokonce o dvě třetiny. Rychleji zakázky přibývaly ze zahraničí, meziročně jich za leden až listopad 2015 přibylo o 8,0 % více, zatímco zakázek z tuzemska bylo o 2,6 % více.

Aktuální údaje o zakázkách jednak potvrzují proexportní zaměření českého průmyslu a také poměrně dobrou kondici, ve které se nyní český průmysl nachází.

Statistika&My, 1/2016