Přírůstek produktivity práce v EU28 byl v roce 2014 proti roku 2010 větší než za předchozí čtyři roky. V České republice tomu bylo naopak.

Z deseti zemí EU28 s nejrychlejším přírůstkem produktivity práce na odpracovanou hodinu za období 2010 až 2014 (2010 = 100) bylo devět ze skupiny „nových“ členských států, tj. těch, které vstoupily do Unie počínaje květnem 2004.

Česká republika se svým nárůstem produktivity o 3,1 % zařadila v tomto období na čtrnácté místo. Průměrný přírůstek hodinové produktivity za celou EU28 činil 3,9 %. Skupina nejvyspělejších států, tj. „starých“ zemí Unie (EU15), zvýšila hodinovou produktivitu práce stejně jako ČR na +3,1 %.

Období 2010 až 2014 bylo pro celou EU28 příznivější než předchozí čtyřleté období 1996 až 2010. Tehdy činil v EU28 přírůstek produktivity na jednu odpracovanou hodinu jen 2,2 % a v EU15 dokonce pouze 1,8 %. Naopak ČR patřila s růstem o 3,9 % mezi země, v nichž bylo minulé období z pohledu růstu hodinové produktivity práce úspěšnější. Vliv na slabší nárůst za období 2010 až 2014 mělo meziroční snížení o 0,1 % v roce 2013. Tehdy vykázalo pokles také Dánsko, Irsko, Slovinsko a Kypr.

Za celé období 2010 až 2014 zaznamenaly vyšší než desetinový přírůstek hodinové produktivity práce Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Bulharsko. O necelé procento pak stoupla produktivita v Belgii, Itálii, Finsku, Velké Británii a Dánsku. Jedinou zemí EU, kde produktivita práce klesla, bylo Řecko.

Statistika&My, 1/2016