Mezi lidmi se šíří řada mýtů a pověr ohledně fyzikálních vlastností minerální vaty, která patří mezi velmi rozšířené izolační materiály. S odborníky jsme probrali ty nejčastější: obavy z nasákavosti minerální vaty a odolnosti zateplení budovy vůči větru.

Obávat se navlhnutí minerální izolace v průběhu zateplování, například kvůli dešti, je podle odborníků zbytečné.

Minerální vata je hydrofobizovaná, tedy z výroby upravena tak, aby po ní déšť stekl. Před aplikací na fasádu musí být každý izolant skladován v suchu a stěny domu nesmí být vlhké například z důvodu vzlínání vody. Izolace je na stěně chráněna omítkou, proto ji déšť nemůže poškodit,“ říká architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.
Pro zateplení domu je třeba mít kvalitní projekt a realizační firmu

Aby zateplení domu fungovalo, jak má, musí být dodržen správný technologický postup. Pro zateplení bytových domů je proto třeba mít vyhotovený projekt zateplení, který definuje použité materiály, tloušťku izolace, ale třeba i způsob kotvení izolace s ohledem na povětrnostní podmínky v místě realizace.

Stavba musí být suchá, tedy nesmí mít problémy se vzlínáním vlhkosti kvůli špatné hydroizolaci. „Běžná atmosférická vlhkost, například pokud zaprší, minerální izolaci nijak neuškodí. Když materiál navlhne, rychle se dostane vlhkost ven, takže není důvod se obávat,“ říká architektka Marcela Kubů.
Realizaci by měla provést ověřená firma, která má potřebné zkušenosti. Počet úspěšných realizací by měl být hlavním kritériem výběru, nikoli nejnižší cena. Samozřejmostí je mít i odborný stavební dozor, který dohlédne na správné provedení ve všech fázích výstavby.

Dobře ukotvenou fasádu nestrhne ani vichřice

Další neopodstatněnou obavou některých lidí je, že pokud by minerální vata navlhla, tak může z fasády spadnout. Podle odborníků jde ale o naprosto zbytečné obavy.

Pokud někde fasády padají, tak z důvodu špatné realizace, zejména kotvení. Rozhodně nerozhoduje to, jestli je izolant vyroben z minerální vaty, nebo pěnového polystyrenu (EPS).

„Pokud se na zateplené fasádě vyskytnou statické problémy, není to tím, že by izolace byla těžká, že by nasákla vodou, ale je to obvykle tím, že je špatně provedená. Například proto, že jsou slabé kotvy nebo jich je nedostatečný počet, takže se protrhnou skrz izolaci, případně kvůli nedostatečnému lepení. To jsou nejčastější příčiny problémů s fasádou,“ shrnuje názory odborníků architektka Marcela Kubů.

S tím souhlasí i Vlastislav Janík ze společnosti Trigema, který má za sebou úspěšnou realizaci řady zateplení bytových domů. I podle něj nehrozí žádné problémy, pokud je dodržen technologický postup. „Když se neudělají základní zkoušky, to znamená odtrhové zkoušky a výtahové zkoušky, když je podklad nekvalitní či se něco zanedbá, tak se může zhroutit jakýkoli zateplovací systém, ať je to polystyren nebo vata.“

Fasáda se během realizace musí pečlivě a správně přilepit, a to každá deska zvlášť. Následně jsou tyto desky ještě ke stěně domu přikotveny speciálními hmoždinkami s širokou kotvicí hlavicí. Tato kombinace je po správném provedení natolik pevná, že fasádu nemůže ohrozit ani vichřice.

Kotvení nicméně musí odpovídat povětrnostním podmínkám v místě realizace. Například v horských podmínkách a na velmi vysokých budovách se musí použít větší počet kotvících hmoždinek. „Přesný způsob realizace a způsob kotvení vždy určí realizační projekt, který je vyhotoven s ohledem na rozměry a umístění stavby,“ uzavírá architekta Marcela Kubů, z Asociace výrobců minerální izolace.