Veolia jako jedna z mála společností může klientům nabídnout služby z oblasti energetiky i vodárenství. Partnerům z řad nejen průmyslových podniků garantuje úsporu nákladů i mnoho ekologických benefitů. Ke každému zákazníkovi přistupuje individuálně.

Obrovskou výhodou skupiny Veolia je synergie divizí, která ji významně odlišuje od konkurence. Klientovi tak odpadá starost s kontaktováním dalších společností. Vše může řešit tzv. pod jednou střechou.

Velikost jednotlivých průmyslových podniků Veolia neposuzuje podle počtu zaměstnanců, ale podle náročnosti výrobních procesů na energie či vodní zdroje. Právě tam hledá úspory a také její nejmladší společnost Veolia Smart Systems s komplexní nabídkou služeb pomáhá. Vyvíjí, vyrábí a instaluje nejmodernější chytrá řešení s energetickou úsporou pro bytové domy, komerční či obchodní areály, průmyslové závody i domácnosti.

Nabídka Veolie je určená malým výrobním podnikům i velkým korporacím a významnými partnery jsou také města a obce, jejich organizace a sektor služeb. Rozsah nabízených služeb je flexibilní – od dílčích řešení, např. instalace úsporného osvětlení a jeho řízení, až po komplexní provozování energetických a vodohospodářských center včetně zajištění personálu.

Životní prostředí prioritou

Veolia klade důraz na to, aby navrhovaná řešení byla nejen ekonomická, ale i ekologická. Zákazníci mají zájem o snížení uhlíkové stopy nebo vodní zátěže, ale vždy to musí být podpořeno dobrou ekonomikou navrhovaného řešení. Ke každému klientovi Veolia přistupuje individuálně. Snaží se pochopit jeho konkrétní potřeby a najít pro něj optimální řešení. Pro zákazníka je mnohem důležitější sledovat novinky v oboru své výroby a ne to, zda je například lepší při čištění odpadních vod zvolit tu či onu technologii. Ve většině případů to navíc není jednoduché, je třeba mít nástroje, jak to zjistit, a vhodné měřicí přístroje.

Díky spolupráci se společností Veolia zákazníkům odpadne řada starostí. Firma je partnerem, na kterého se mohou spolehnout, který garantuje dohodnutou oblast, objektivně reportuje a klienti se mohou soustředit jen na svůj core business. Veolia umí také nalézt řešení v oblasti personální. V případě modelu outsourcingu většinou přebírá zaměstnance klienta. Je však schopna nalézt kvalifikovanou pracovní sílu a to i v době napjaté situace na trhu práce. Zaměstnance pak pravidelně školí a zajišťuje jim odborné vzdělání.

Dlouhodobá spolupráce je výhodou

Příkladem synergické spolupráce v rámci skupiny je partnerství s pivovarem Krušovice, členem skupiny Heineken. Veolia pivovaru dodává teplo, chlad a stlačený vzduch.  V rámci energetiky zde převzala zodpovědnost za provoz energocentra, a to včetně jeho personální obsluhy. Po důkladné analýze jsou postupně realizovány potřebné investice do obnovy energetických zařízení. Obrovský přínos pro klienta je snížení energetické náročnosti, což vede k redukci nákladů a také dopadu na životní prostředí. Například původní svítidla se nahradila moderními LED svítidly a zároveň se optimálně zregulovala intenzita svícení. Celkově bylo vyměněno 368 svítidel ve 4 objektech, čímž zákazník uspořil 66 % elektrické energie na svícení.

Hledání dalších potenciálních úspor probíhá po celou dobu trvání tohoto dlouhodobého kontraktu.

Partnerství Veolie s pivovarem Krušovice ale není pouze v rámci energetiky. Dceřiná společnost VWS MEMSEP v roce 2016 dodala pivovaru moderní technologii k úpravně vody a pomohla tak se snížením vodní stopy. V současné době zde Veolia realizuje technologický dohled nad stávající čistírnou odpadních vod a úpravnou studničních vod.

U velké části zákazníků Veolia také modernizuje zařízení. Nabízí řešení, která se zákazníkům musí vrátit. Nicméně aby bylo možné prokázat a garantovat výhodnost realizovaných opatření, je u modernizací předpokladem dlouhodobá spolupráce. Ta je pak výhodná pro oba partnery.  Čím hlubší je pochopení výrobních procesů daného klienta, tím přínosnější umí Veolia být.

Veolia garantuje úspory

Ve většině případů konkurence nabízí jednorázové řešení a prodej jejich konkrétního produktu. Pokud ho klient akceptuje, firma zakázku provede a následně drží dvouletou záruku. Oproti tomu Veolia nabízí dlouhodobé partnerství s garancí úspor. Navrhne řešení, které je možné financovat z úspor energií či jednorázově, a po celou dobu spolupráce pak smluvně garantuje další úspory nákladů. Veolia zákazníkovi zaručuje, že spolupráce se mu vyplatí. Pokud má zákazník zájem, nabízí i řešení financování. Navržená opatření lze financovat z dosažených úspor. Veškeré problémy s investicemi, dotacemi, případně i samotným provozem pak zákazník může nechat na dodavateli řešení.

Veolia dokáže snížit energetickou náročnost provozu a efektivně využít všech dostupných zdrojů. V některých případech přitom může jít o zdroje, které nebyly dosud efektivně využity – například o rekuperaci tepla, které vzniká ve výrobních provozech či při čištění odpadních vod nebo opětovné využití vyčištěné odpadní vody, jindy zase o instalace fotovoltaických elektráren, bateriových úložišť nebo realizací výměny osvětlení s garantovanou úsporou. Více na www.vecr.cz