Zpráva o udržitelnosti společnosti Škoda Auto za rok 2023 přináší detailní přehled aktualizované strategie udržitelného rozvoje české automobilky a podrobně popisuje iniciativy v ochraně životního prostředí, sociální sféře a oblasti firemní správy i údaje o dosaženém pokroku. Společnost Škoda Auto se systematicky věnuje snižování dopadu své podnikatelské činnosti na životní prostředí. Zároveň se zavázala zlepšovat místní ekosystémy a nabízet mezinárodní humanitární pomoc, podporovat jednotlivce a komunity, stejně jako regionální rozvoj v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách, kde provozuje své výrobní závody. Vedle těchto snah obsahuje zpráva také vhled do firemní správy, zásad firemní kultury a zavádění projektů na podporu integrity.

Karsten Schnake, člen představenstva společnosti Škoda Auto pro oblast Nákupu a zmocněnec představenstva pro udržitelný rozvoj, vysvětluje: „Letos je to poprvé, co spolu s Výroční zprávou zveřejňujeme také Zprávu o udržitelnosti. Tímto přístupem sjednocujeme frekvenci zveřejňování informací a více akcentujeme své cíle v oblastech udržitelnosti a společenských závazků. Navíc všem zúčastněným stranám takto zdůrazňujeme důležitost konzistentního, transparentního a podrobného podávání zpráv o klíčových tématech ESG.“ GreenProduction: rozsáhlá opatření pro snížení dopadu společnosti na životní prostředí

Škoda Auto ve svých třech českých závodech výrazně pokročila v cíli dosáhnout do roku 2030 uhlíkově neutrální výroby. Na podzim roku 2023 uvedla na střeše v hlavním závodu v Mladé Boleslavi do provozu solární elektrárnu. Tento systém je schopen na ploše přesahující 10 000 m2 vyrobit přes 2 GWh bezemisní elektřiny za rok. Pro přesné posouzení ekologické stopy výrobních procesů zavedla Škoda Auto klíčový ukazatel známý jako indikátor Snižování vlivu výroby na životní prostředí (UEP). Ten je navržen tak, aby měřil snižování spotřeby energie, emisí CO2, spotřeby vody, produkce odpadu a emisí těkavých organických látek na vyrobený vůz. Tím se potvrdilo, že v roce 2023 se spotřeba vody na jeden vůz v českých závodech snížila ve srovnání s rokem o 2010 o 37,7 % a spotřeba energie za stejné období klesla o 38,8 % na 1,38 MWh. Do roku 2025 chce Škoda Auto v porovnání s rokem 2010 snížit hodnotu UEP o 52,5 %.

GreenProduct: větší využití recyklovaných materiálů

V souladu s principy oběhového hospodářství a prostřednictvím těsné spolupráce se svými dodavateli zvyšuje společnost Škoda Auto ve svých vozech systematické zavádění přírodních, recyklovaných a recyklovatelných materiálů. V novém modelu Superb jsou například všechny textilní materiály na sedadlech a obložení dveří vyrobeny ze 100% recyklovaného polyesteru. Z recyklovaných materiálů jsou nově také škrabka na led ve víčku nádrže a deštník ve dveřích, se kterým model Superb přišel jako první. Škoda Auto plánuje v budoucích modelech podíl recyklovaných materiálů dále zvyšovat. Od roku 2025 hodlá automobilka zdvojnásobit hmotnost recyklovaných plastů na přibližně 40 kg čisté hmotnosti materiálu na vůz. GreenRetail: posílení udržitelnosti napříč prodejní a servisní sítí

Škoda Auto je jako součást koncernu Volkswagen zapojena do iniciativy goTOzero, která se v prodejní a servisní síti používá jako plán na dekarbonizaci. Do roku 2030 si Škoda Auto klade za cíl snížit uhlíkovou stopu svých autorizovaných prodejních a servisních míst minimálně o 30 % oproti úrovni z roku 2020. Konkrétně se strategie zaměřuje na maximalizaci zpětného využití odpadů, snížení spotřeby energie a využití dešťové vody.

Hodnocení udržitelnosti dodavatelů S-Rating: pravidla pro odpovědné nakládání se zdroji

Škoda Auto využívá ve spolupráci s dodavateli systém hodnocení S-Rating, který stanovuje povinné základní podmínky pro klíčové oblasti udržitelného rozvoje, do kterých patří ochrana životního prostředí, lidských práv a pracovního práva, transparentní obchodní praktiky, férové chování na trhu a zavedení kritérií udržitelnosti do podnikatelské činnosti. V roce 2023 bylo 90 % obratu společnosti Škoda Auto (na základě celkového obratu za posledních 12 měsíců) zajištěno ve spolupráci s dodavateli, kteří dosahovali nejvyššího hodnocení udržitelnosti. Intenzivní sociální propojení s lidmi a komunitami

Škoda Auto se aktivně účastní projektů společenské odpovědnosti, a to zejména prostřednictvím iniciativ podporující místní ekosystémy. Například program Krakonošovy zahrádky, zřízený Nadačním fondem Škoda Auto, prosazuje biologickou diverzitu v okolí závodů společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Pod heslem #ŠkodaAutoPomáhá rozšířila automobilka svou humanitární pomoc pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Po ničivém zemětřesení, které v únoru 2023 zasáhlo části Turecka a Sýrie, věnoval koncern Volkswagen, včetně společnosti Škoda Auto a dalších sesterských firem, také milion eur na okamžitou humanitární pomoc. Tato podpora byla později ve spolupráci se společností Volkswagen a jejími regionálními partnery rozšířena. Na pomoc rodinám zaměstnanců z prodejní a servisní sítě v postižených oblastech Turecka bylo poskytnuto 75 kontejnerových domů.

Podpora vzájemné ohleduplnosti, diverzity a inkluze

Škoda Auto aktivně podporuje firemní kulturu založenou na vzájemném respektu, dále také rovné příležitosti, diverzitu a ohleduplnou spolupráci. Automobilka svůj závazek v oblasti diverzity a inkluze zakotvila do své strategie Next Level – Škoda Strategy 2030 a svá další opatření pak rozvedla ve Strategii diverzity 2030. V roce 2023 zdůraznil projekt Škoda Enyaq Coupé Respectline odhodlání společnosti podporovat diverzitu, rovnoprávnost, spravedlnost a inkluzi. Na výrobě vozu se podíleli zaměstnanci z různých oddělení společnosti

Škoda Auto. Výsledky v dalších klíčových oblastech, jako je Technický vývoj, Nákup, Výroba, Logistika či Prodej a marketing, shrnuje Výroční zpráva, která také podrobně popisuje hospodářské výsledky společnosti. Nejnovější Zpráva o udržitelnosti Škoda Auto a Výroční zpráva za rok 2023 jsou k dispozici ke stažení na webové stránce Škoda Reporting a stránce o udržitelnosti.