Ekologické organizace Greenpeace a Zelený kruh vystupují z Uhelné komise. Právě se na tom shodli představitelé a představitelky Greenpeace, asociace ekologických organizací Zelený kruh a Hnutí DUHA (jehož expert asociaci v Uhelné komisi zastupuje) a svoje rozhodnutí už oznámili předsedům komise – ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi.

Dnešní (4. 12.) rozhodnutí Uhelné komise skončit s uhlím v roce 2038 navíc s reálně nesplnitelnou podmínkou výstavby nových jaderných bloků ve schváleném harmonogramu je podle ekologických organizací nebezpečným a nezodpovědným doporučením pro českou vládu. Oproti současným plánům státu jde sice o významné zkrácení doby uhelné, ale přesto je doporučení tak vzdáleného konce uhlí nejen v rozporu s ochranou klimatu dle Pařížské dohody. Plán spalovat uhlí dalších 18 let nejspíš ztroskotá na tom, že už za 10 let to nejspíš nebude dávat ekonomický smysl.

Zástupci ekologických organizací dnes samozřejmě hlasovali proti doporučení. Bylo však hlasováno i přes to, že chyběly zásadní poklady jako sociální a ekonomické dopady útlumu uhlí, harmonogram útlumu zdrojů či plán transformace teplárenství, které měly být dle statutu výstupem komise. Ministr Havlíček navíc vyloučil hlasování o odkladu rozhodnutí do doby, než by potřebné dokumenty a analýzy byly k dispozici. Samotné usnesení – obsahují zcela nové a neprojednané body – bylo členům a členům komise zasláno v noci před jednáním, které pak začalo v 7 hodin ráno.

Ekologické organizace zároveň odmítají, že by konec uhlí byl možný jen za předpokladu výstavby nových jaderných reaktorů, jak říká text přijatého usnesení. Podklady od společnosti ČEPS prokazují, že konec uhlí je možný už v roce 2033, kdy nikdy nikdo nepředpokládal spuštění nového reaktoru. Podmiňovat konec uhlí extrémně drahým a velmi nejistým projektem výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech tak nedává smysl.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, který v Uhelné komisi zastupoval asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:

„Já osobně ani asociace ekologických organizací Zelený kruh, která mě do Uhelné komise vyslala, již nevidíme důvod pro účast na jednáních komise. Dnešek ukázal, že se rozhoduje bez řádných podkladů. Komise je expertní poradní orgán a její doporučení musí být založeny na faktech. Dnešní rozhodnutí není v souladu s cílem chránit klima ani s ekonomickými studiemi. Já si prostě nemohou vzít na zodpovědnost, že vládě doporučím plán útlumu uhlí, který kvůli svojí rozvleklosti povede k problém v energetice a sociálním dopadům. Samozřejmě budu dál já i Hnutí DUHA usilovat o rychlý a spravedlivý odklon od uhlí. Je férové přesvědčovat vládu, aby doporučení komise odmítla, jako nečlen komise.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:

„Dnešní jednání nebylo zasedáním odborného orgánu, který má dát erudované a dobře podložené výstupy, ale účelová politická šaráda, na jejímž konci je špatné rozhodnutí, které bylo narychlo přijato jen proto, aby se nějaký výstup komise do konce roku vůbec stihl. Uhelná komise mohla sehrát fundamentální roli v naplánování spravedlivé transformace uhelných regionů i smysluplného útlumu spalování a těžby uhlí, ale na tuto funkci dnes zjevně rezignovala a svou příležitost promarnila. Pro nás práce nekončí, i nadále budeme prosazovat konec doby uhelné i po odstoupení z Uhelné komise.”