Společnost Léčebné Lázně Mariánské Lázně a skupina Veolia Energie podepsaly smlouvu o spolupráci v příštích deseti letech. Veolia bude dodávat lázeňským komplexům ekologicky vyrobené teplo a teplou vodu. Cílem obchodní spolupráce je efektivně využívat energetickou soustavu a zajistit tak v lázeňském městě jedno z nejčistších ovzduší v zemi.

„Uvědomujeme si důležitost nízkoemisní výroby tepla pro toto krásné lázeňské město. Díky dlouhodobé spolupráci s tak významným odběratelem, jako jsou Léčebné Lázně Mariánské Lázně, můžeme dál rozvíjet výrobu a distribuci tepla ve městě a zajistit pro obyvatele i tisíce hostů tepelnou pohodu s minimálním dopadem na životní prostředí,“ uvedl Martin Brůha, regionální ředitel skupiny Veolia Energie.

Léčebné Lázně Mariánské Lázně jsou největší lázeňskou společností a v Mariánských Lázních provozují lázeňské, wellness i hotelové objekty, které patří mezi nekrásnější budovy města. „Dlouhodobá spolupráce, ekologický přístup a stabilita dodávek tepelné energie za přijatelnou cenu jsou důležité aspekty pro nás i pro pohodu našich hostů. Podpis smlouvy nám dává jistotu na dalších 10 let, což je velmi důležité i z pohledu zahájení příprav na získání lázeňského statusu „klimatických lázní“, který bude jasným důkazem, že čistota i parametry kvality ovzduší v Mariánských Lázních mají unikátní ozdravnou funkci,“ doplnil Karel Kalivoda generální ředitel společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně.

Veolia ve městě instalovala na konci roku 2013 moderní ekologický zdroj spalující místní biomasu v podobě zbytkové hmoty z těžby dřeva z blízkého Slavkovského lesa. Nová technologie nahradila kotle na plyn a těžký topný olej a tím došlo k výraznému snížení emisí. Dovážená fosilní paliva byla nahrazena obnovitelným zdrojem, který je nejen ekologičtější, ale současně i levnější. „Zelené“ teplo představuje až 75 % všech dodávek tepla z teplárny v Mariánských Lázních, navíc je vyrobené efektivněji při kombinované výrobě elektřiny a tepla, v tzv. kogeneraci. V modernizaci a ekologizaci zařízení Veolia Energie pokračuje i nadále. Investice výrazným způsobem přispívají k dalšímu zlepšení ovzduší v lázeňském městě, a to zejména u emisí oxidů dusíku a CO₂. Produkce tohoto skleníkového plynu se snížila o více než dvacet tisíc tun ročně.

Společnost Veolia Energie působí v Mariánských Lázních od roku 2008. Provozuje primární i sekundární rozvody a stará se tak o celý tepelný systém od výroby až po distribuci tepelné energie koncovým uživatelům. Zásobuje teplem a teplou vodou přibližně 3 300 domácností, tedy necelou polovinu bytů, lázeňské domy, zdravotnická zařízení a hotely, které navštíví ročně až 250 tisíc domácích i zahraničních hostů.