Touto cestou bych se rád vyjádřil jakožto šéf Solární asociace a zástupce stovek subjektů operujících v oblasti fotovoltaiky k tomu, co zaznělo na kulatém stolu uspořádaném mediálním domem Economia, jehož tématem byly obnovitelné zdroje energie a aktuálně projednávaná novela zákona o POZE.

S ohledem na budoucnost české fotovoltaiky nás potěšilo, že v odborné veřejnosti panuje obecná shoda v nastavení rovných a nediskriminačních podmínek pro sektor FVE ve srovnání se všemi ostatními obnovitelnými zdroji.

Těší nás to o to více, jelikož diskutovaná vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která prošla prvním čtením a nyní ji projednává hospodářský výbor, má za cíl velmi brzy začít kontrolovat průměrnou výnosnost jednotlivých sektorů OZE, a na základě toho pak případně upravovat jejich další podporu. Za tímto účelem stanovuje tzv. vnitřní výnosové procento (dále jen IRR), zjednodušeně výnosnost investice, a my považujeme za důležité, aby právě podmínky těchto kontrol byly pro všechny zdroje rovné.

Nastavení povoleného IRR v současné verzi novely je totiž zatím bohužel zcela diskriminační. Novela stanovuje pro každý sektor obnovitelných zdrojů odlišnou hodnotu IRR. Pro ilustraci – u bioplynových stanic je např. tato hodnota na 10,6 %, zatímco vítr a voda má 7 %, a fotovoltaika pouze 6,3 %. Přitom Evropská komise při schvalování návrhu potvrdila, že výnosnost na úrovni 10,6 % je obecně přijatelná pro všechny zdroje, takže je zjevné, že takovýto rámec je pro fotovoltaiku silně diskriminační. To ostatně potvrdilo ve svých vyjádřeních vícero institucí, od Legislativní rady vlády ČR až po Energetický regulační úřad.

Schválení novely v této podobě by znamenalo, že mnohým investorům do solární energetiky by výnos z jejich provozu nestačil ani na splácení úroků bankám a ohroženy by tak byly tisíce domácností, firem a obcí, které do fotovoltaiky investovaly. Aby taková situace nenastala a podmínky byly rovné pro všechny obnovitelné zdroje, měla by novela dle našeho názoru sjednotit IRR na 10,6 % pro všechny typy obnovitelných zdrojů, k čemuž se v rámci kulatého stolu klonili i pozvaní odborníci.

V rámci kulatého stolu opět zazněla myšlenka zvýšené solární daně. Za Solární asociaci opakuji, že tisíce majitelů fotovoltaických elektráren již osmkrát zažili retroaktivní změny, včetně zavedení a prodloužení solární daně. S navýšením solární daně proto nesouhlasíme.

Na závěr ještě k rozvoji nových obnovitelných zdrojů. Český stát se zatím v případě fotovoltaiky zcela nelogicky brání efektivnímu a celosvětově využívanému mechanismu na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů prostřednictvím energetických aukcí. Souhlasíme s většinou panelistů, že nezařazení FVE do aukcí je promrhaná šance, jelikož je velká pravděpodobnost, že by stát právě na nich mohl v budoucnu vydělávat. Tím, že novela nepočítá s aukcemi pro fotovoltaiku, si Česko zužuje spektrum možností, jak v budoucnu vyrábět levnější energii. Právě systém aukcí je totiž v mnohých evropských státech instrumentem, který dokáže zajistit spotřebitelům tržní ceny elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Provozní podpora formou aukcí také poskytuje mnohem stabilnější ekonomické prostředí a motivuje investory k vybudování dalších zdrojů energie. Bez nich Česko totiž nebude schopno plnit plány, které si v oblasti transformace energetiky dalo.

Jan Krčmář za Solární asociaci