VELUX Group a Schneider Electric oznámily, že vytvářejí partnerství, jehož cílem je společná účast na dohodách o nákupu energie (PPA – Power Purchase Agreement) z obnovitelných zdrojů. Jde o další krok předního světového výrobce střešních oken v rámci jeho závazku přejít do roku 2023 na používání 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů (iniciativa RE100), což tvoří součást celkového plánu společnosti dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030.

Účelem plánovaných PPA je umožnit vývoj nových projektů v oblasti obnovitelné energie po celé Evropě, přičemž společnost Schneider Electric bude poskytovat podporu VELUX Group jako komplexní poradce pro nákup. Primární motivací VELUX Group je splnit svůj cíl v rámci platformy RE100 a přivést do sítě novou obnovitelnou energii.

Toto úsilí tvoří součást závazku VELUX Group stát se 100% uhlíkově neutrální společností (emise kategorií 1 a 2). Firma dále pracuje na snížení emisí uhlíku v celém hodnotovém řetězci o polovinu do roku 2030 (emise kategorie 3) a plánuje zachytit svou celkovou historickou uhlíkovou stopu od samého vzniku společnosti v roce 1941 prostřednictvím projektů na ochranu lesů, které bude vybírat a řídit Světový fond na ochranu přírody (WWF). Účelem všech těchto kroků je společně podpořit celkový závazek VELUX Group dosáhnout do roku 2041 celoživotní uhlíkové neutrality.

Plánované PPA zajistí různorodou skladbu čistých technologií, přičemž VELUX usiluje zejména o dlouhodobý závazek nakupovat elektřinu za pevně stanovenou cenu. PPA poskytuje zakladatelům projektů energie z obnovitelných zdrojů potřebný obchodní rámec pro zavedení nové a čisté výroby elektrické energie. PPA zajistí společnosti VELUX stabilní a předvídatelné ceny elektřiny a umožní jí snížit emise skleníkových plynů v rámci kategorie 2.

VELUX Group se chce zaměřit na nové nesubvencované projekty obnovitelné energie v zemích EU, které pomohou přidat do sítě čistou energii, a do nejvyšší míry tak nahradit „hnědou“ energii vyráběnou z fosilních paliv.

„Planeta čelí dvojí krizi, klimatické a přírodní, a my jsme odhodláni přispět svým dílem, abychom zajistili udržitelnější budoucnost,“ řekl Jörn Neubert, viceprezident pro dodávky, VELUX Group. „Jsme hrdí, že jsme mezi prvními společnostmi na světě – a vůbec první společností ve stavebním průmyslu, která přebírá odpovědnost za minulé i budoucí emise uhlíku prostřednictvím našeho závazku dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality. Partnerství se Schneider Electric tvoří významnou součást tohoto úsilí.“

„Je pro nás ctí, že můžeme s VELUX Group spolupracovat na jejich cestě k urychlení dekarbonizace pomocí obnovitelné energie,“ řekl Philippe Diez, viceprezident pro energetiku a udržitelné služby, EMEA, Schneider Electric. „VELUX Group je ambiciózním průkopníkem v aktivním přístupu podniků ke klimatu a přírodě. Převzít odpovědnost nejen za minulé dopady, ale také za budoucí emise je inovativní a inspirativní. Jsme nadšeni, že je můžeme k těmto klimatickým cílům přiblížit a podpořit je v konečném závazku dosáhnout do roku 2041 celoživotní uhlíkové neutrality.“

Nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů tvoří součást závazku VELUX Group odstranit svou závislost na energii vyrobené z fosilních paliv. Počáteční důraz je kladen na zlepšování energetické účinnosti ve všech lokalitách a na vybudování systémů vytápění a elektrické energie obnovitelnou cestou ze solárních článků přímo v jednotlivých výrobních zařízeních. Toto vše pomůže VELUX Group splnit ambiciózní cíl a dosáhnout nulových emisí uhlíku ve všech lokalitách do roku 2030.