Společnost LANXESS učinila další významný krok na cestě ke klimatické neutralitě. 10. února v belgických Antverpách zahájila provoz závodu na redukci oxidu dusného (N2O). Provoz rozloží přibližně 500 tun N2O ročně. Společnost LANXESS do výstavby investovala přibližně 10 milionů eur. Druhá elektrárna má být spuštěna v roce 2023 a očekává se, že odstraní dalších 300 000 tun ekvivalentů CO2.

„Připojili jsme se k Pařížské dohodě o omezení globálního oteplování na méně než dva stupně Celsia. Nový závod na redukci oxidu uhličitého v Antverpách je klíčovým stavebním kamenem cíle, aby se společnost LANXESS stala do roku 2040 klimaticky neutrální,“ vysvětlil člen představenstva LANXESS Hubert Fink.

Zároveň zdůraznil ekonomické přínosy opatření na ochranu klimatu a uvedl: „Ochrana klimatu je důležitou součástí našich obchodních aktivit.Našim zákazníkům tím říkáme, že myslíme na budoucnost a na životní prostředí. V souvislosti s tím snižujeme naše náklady. Potřebujeme totiž méně emisních povolenek a díky inovativním technologiím spotřebováváme méně energie.“

Obr. S novým závodem na redukci oxidu dusného v Antverpách rozkládá LANXESS při 1000 stupních Celsia oxid dusný na dusík a kyslík. Díky tomu jej zcela neutralizuje

Inovativní technologie s efektivním využitím tepla

Oxid dusný (N2O), známý také jako smějící se plyn, se vytváří v Antverpách během výroby plastového meziproduktu kaprolaktamu. Pro člověka je neškodný, ale pro životní prostředí je třistakrát škodlivější než oxid uhličitý. Při teplotách kolem 1 000 stupňů Celsia LANXESS v novém závodě štěpí oxid dusný na neškodný dusík a kyslík, čímž jej zcela neutralizuje.

Ve druhém kroku procesu zařízení rozkládá další oxidy dusíku (NOx). K tomu se jako redukční činidlo používá amoniak. Při teplotách mezi 250 a 450 stupni Celsia se oxidy dusíku rozkládají a produkují dusík a vodu.

Díky inovativní kombinaci těchto procesů je zařízení vysoce tepelně efektivní.

To zajišťují speciálně vyvinuté keramické výměníky tepla. Ty zachycují a ukládají energii použitou v procesu tepelné oxidace generované během rozpadu oxidu dusného a oxidů dusíku.

Ve chvíli, když výměníky uchovávají teplo z čistého plynu, tok proces mění směr a zmiňované výměníky začnou předehřívat přicházející plyny. K této změně směru pak dochází opakovaně. To znamená, že k celému procesu je potřeba využití menšího množství externí energie.

Ambiciózní plány na ochranu klimatu

Kromě závodu v Antverpách společnost v současné době realizuje další projekty na ochranu klimatu s cílem dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality. S tím souvisí i to, že LANXESS převádí veškeré dodávky energie ve svých indických závodech na obnovitelné zdroje. V Indii společnost masivně rozšiřuje své dodávky biomasy a solární energie a v budoucnu již nebude používat uhlí ani plyn. Tím se s rokem 2024 sníží emise CO2 o dalších 150 000 tun. Skupina rovněž plánuje postupné ukončení využívání energie na bázi uhlí ve svých hlavních výrobních závodech v Německu. V roce 2019 společnost LANXESS oznámila, že do roku 2025 investuje do svých projektů na ochranu klimatu až 100 milionů eur.

Společnost také reviduje mnoho svých stávajících výrobních procesů. Například bude i nadále zlepšovat své struktury, např. pokud jde o výměnu tepla mezi rostlinami a čištění vzduchu. Nejprve je třeba vyvinout další postupy ve velkém průmyslovém měřítku. LANXESS proto svůj výzkum zaměřuje na klimaticky neutrální proces a technologické inovace.

Od založení společnosti LANXESS v roce 2004 skupina snížila své emise na více než polovinu ze 6,4 milionu tun CO2 na přibližně 3,06 milionu tun CO2 v roce 2019.

LANXESS v Belgii

Společnost má dva výrobní závody v oblasti přístavů v Antverpách. Jsou srdcem globálního obchodu s vysoce výkonnými plasty. Meziprodukty kaprolaktam a polyamid se vyrábějí v Lillo / Antverpy. V Kallo / Antverpy vyrábí LANXESS skleněná vlákna, která se používají v plastech a gumárenských chemikáliích. Celkem zaměstnává v Belgii přibližně 1 000 lidí. (10.2.2021)

Obr. na úvod: Letecký pohled na komplex LANXESS v belgickém Lillu / Antverpách