Již řadu let jsou používány různé softwarové programy zaměřené na simulaci vstřikování, jejichž hlavním účelem je zvýšení kvality plastových dílů. Vedle zvýšení kvality přinášejí simulační výpočty také další efekty: nárůst produktivity výroby  a možnost zkrácení vstřikovacího cyklu, nárůst zisku, zrychlení přípravy nové výroby („Time to Production“), zvýšení spolehlivosti nových výrobků a v neposlední řadě simulační programy podporují dobré jméno společnosti.

Softvare VARIMOS jde ještě podstatně dále: nabízí analýzu vstřikování plastů s využitím umělé inteligence, která efektivně a automaticky vyhodnotí výsledky simulací na základě rychlého vygenerování různých simulačních variant.

U klasických analýz se uživatel ve zvolené době práce rozhodne, že právě vypočítané simulační řešení je nejlepší. To může být však pouze subjektivní názor vycházející často  z nedostatku simulačních podkladů. Software VARIMOS na základě umělé inteligence nalezne optimální řešení sám.

U tradičního přístupu k simulacím se zadají technologické parametry, poté proběhne simulace, vyhodnotí se výsledky a tento postup se opakuje, dokud zpracovatel neprohlásí simulaci za ukončenou. V případě práce se softwarem VARIMOS se postupuje přesně naopak: zadají se požadované výsledky (např. důležité rozměry a jejich tolerance), software navrhne a zpracuje simulační výpočty a na závěr zobrazí optimální parametry (tloušťky stěn dílu, technologii vstřikování včetně temperačního návrhu, polohu vtoku) potřebné k dosažení objektivně nejlepšího řešení. Uvedeme stručný příklad: Potřebujeme vyrábět plastové díly s maximální možnou rovinností (jeden z kvalitativních parametrů, které se zadají do výpočtu). Poté uživatel určí stěny dílu, které mohou měnit tloušťku v zadaném rozsahu. Dále vybere technologické parametry včetně temperačních podmínek, u kterých rovněž určí rozsah změn. Návazně je již vše na simulačním softwaru VARIMOS: sestavení plánu virtuálních experimentů, zobrazení výsledkového modelu v interaktivní podobě, nalezení optimálních procesních parametrů s využitím umělé inteligence, a to za účelem zlepšení vstřikovací formy a stanovení nejlepšího možného návrhu konstrukčního řešení plastového dílu.

K dalším přednostem VARIMOSu patří:

Citlivost – s VARIMOSem můžete měnit hodnoty proměnných změnou polohy posuvníků pod kvalitativními parametry a poté okamžitě zjistit, jaké nastanou změny v hodnotách těchto parametrů. Díky tomu na první pohled uvidíte, které technologické proměnné jsou nejdůležitější a které naopak mají jen malý vliv na kvalitu dílu.

Robustnost – VARIMOS ukáže stabilitu a odolnost výrobního procesu proti vnějším vlivům.

S odvoláním na výše popsané vlastnosti předpokládáme, že simulační software VARIMOS má před sebou dobrou budoucnost.

Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o.

www.cadmould.cz