Celkem 200 tun čerstvých masných výrobků a 95 tun masa a studených masných výrobků denně dodávají výrobní závody společnosti Südbayerische Fleischwaren GmbH do prodejen EDEKA a dalších podniků EDEKA Südbayern.  Vakuum potřebné pro balení zboží ve výrobních závodech je vytvářeno vývěvami od společnosti Busch Vacuum Solutions. Na základě pozitivních zkušeností ve výrobním závodě a bourárně společnosti Bayernfleisch GmbH, 50% dceřiné společnosti Südbayerische Fleischwaren GmbH, přešel nyní také výrobní závod v Obertraublingu na centralizovanou dodávku vakua od společnosti Busch a těží z výhod ve srovnání s individuální dodávkou vakua pro jednotlivé balicí stroje.

Společnost Südbayerische Fleischwaren GmbH provozuje čtyři výrobní závody v Ingolstadtu, Donauwörthu, Traunsteinu a Obertraublingu. Všechny čtyři výrobní závody mají kombinovanou řadu 305 různých produktů čerstvých potravin a produktů pro servisní pulty.  Südbayerische Fleischwaren dodává zboží do celkem 1280 maloobchodních prodejen, 35 dalších podniků a tří skladů, které patří k EDEKA Südbayern. Rychlost je klíčem: sofistikovaná logistika zajišťuje, že objednané zboží je dodáno do 24 hodin. Südbayerische Fleischwaren používá pro všechny produkty výhradně maso z Bavorska, což zaručuje vysokou kvalitu a také možnost zcela vysledovat původ masa.

Závod masných výrobků Obertraubling vyrábí především syrové a vařené klobásy. Denně továrnu opustí 22-24 tun surových a vařených uzenin.  Výrobky jsou baleny na čtyřech balicích linkách s termoformovacími stroji. Původně byly v těchto strojích instalovány vakuové posilovače a rotační lamelová vývěva, které zásobovaly balicí stroje vakuem pro tvarování spodního filmu za použití dna a pro evakuaci vakuové komory.

Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s centrálními vakuovými systémy ve výrobním závodě v Traunsteinu uvažoval ředitel závodu Walter Stemplinger také o možnosti centralizace. Hlavní věcí, která to spustila, bylo uzavření balicí linky během pravidelné roční údržby vývěv. Chtěl také snížit teplo vyzařované z vývěv a snížit emise hluku. Kontaktoval odborníky na vakuum společnosti Busch, kteří již navrhli a postavili systémy pro Bayernfleisch a masný závod v Traunsteinu.

Prostorové podmínky ve výrobních a balicích oblastech představovaly výzvu. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku, masný závod v Obertraublingu prošel v posledních letech řadou expanzí. V obalové části, která byla naposledy rozšířena v roce 2015, však nebyl prostor pro instalaci centrálního vakuového systému. Vakuoví experti společnosti Busch navrhli vakuový systém (obr. 1), který se montoval do 20stopé nádoby. Společnost Busch dodala tento vakuový systém, který se v podstatě skládá ze čtyř vakuových posilovačů PANDA, čtyř rotačních lamelových vývěv R5 a rozvaděče, které jsou zcela namontované v kontejneru (obr. 2). Na horní straně kontejneru byly namontovány vyrovnávací nádrže a všechny čtyři balicí linky k nim byly připojeny.

Balicí komory jsou evakuovány ve dvou krocích pomocí dvou vakuových přívodních vedení. V první linii je konstantní takzvané hrubé vakuum 30 milibarů.  To umožňuje rychlou evakuaci na úroveň hrubého vakua. Jakmile je toho dosaženo, systém se přepne na druhou linii s úrovní podtlaku 4 milibary. Tato dvoustupňová metoda vyrovnávání tlaku umožňuje krátké doby cyklu.  Vyrovnávací nádrže na kontejneru a objem 18 až 25 metrů dlouhých sacích potrubí zajišťují, že v potrubí jsou dosahovány trvale potřebné úrovně podtlaku. Pro tepelné tvarování spodní folie je úroveň hrubého vakua zcela dostačující, takže tvářecí nástroje jsou vystaveny pouze tomuto vakuu. Systém je provozován podle poptávky. V závislosti na tlaku se jednotlivé vývěvy zapínají nebo vypínají pomocí převaděče tlaku. To znamená, že na rozdíl od předchozího decentralizovaného vakuového napájení nejsou všechny vývěvy v provozu po celou dobu.

Přívod vakua je nyní zcela nadbytečný. To znamená, že při údržbě jednotlivých vývěv je lze jednoduše odpojit, aniž by to ovlivnilo aktivní provoz. Servisní technik již nemusí vstupovat do hygienicky citlivé balicí oblasti.  Roční servis vývěv Busch tak lze provést během plného provozu.  Poté, co byl závod v Obertraublingu v roce 2018 otevřen, může dnes jeho manažer potvrdit: „Pokud se provádějí servisní práce na dodávce vakua, nikdo si toho na balicích linkách nevšimne.“

Odstraněním jednotlivých vývěv z balicí místnosti bylo možné výrazně snížit hladinu hluku. Sníženo bylo také nutné chlazení balicí místnosti, protože teplo vyzařované vývěvami již není emitováno do okolního vzduchu. Tyto aspekty a řízení dodávky vakua založené na poptávce přispívají ke snížení spotřeby energie. Südbayerische Fleischwaren nyní díky úsporám energie a snadnému servisu během provozu instalovala také mimořádně hospodárnou dodávku vakua ve svém druhém výrobním závodě. V případě poruchy vývěvy lze na balicích linkách bez omezení pokračovat v dalším balení. Díky servisní smlouvě se společností Busch si Walter Stemplinger může být jistý, že přívod vakua je vždy plně funkční.

Obr. 1 na úvod. Centralizovaná dodávka vakua v kontejneru: z prostorových důvodů byl vakuový systém nainstalován v kontejneru v depu

Obr. 2. Centrální vakuový systém pro redundantní dodávku vakua čtyř balicích linek

Foto: Busch Vacuum Solutions