Na otázky CzechIndustry odpovídá Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ & SK

Začít rozhovor o společnosti Epson je možné z řady pohledů. Kolega ajťák mi doporučil tiskárnu této značky s tím, že s ní budu mít lidově řečeno více muziky za méně peněz a měl pravdu. Ekologové zase upozorňují na její odpovědný přístup k životnímu prostředí. Média přinášejí spoustu informací o novinkách a inovacích z její kuchyně.  Zeptal bych se proto nejprve, co vše představuje značka EPSON?

Na úvod bych rád zmínil, že primárním zaměřením společnosti SEIKO EPSON CORPORATION je vývoj a výroba koncových zařízení v oblastech digitálního zpracování obrazu a tisku, robotiky a nositelných zařízení. Všechny klíčové vývojové i výrobní procesy jsou realizovány pouze v námi vlastněných výrobních zařízeních.  Celosvětový obrat za poslední ukončený obchodní rok dosáhl úrovně 9,5 mld. USD, počet kmenových zaměstnanců 79 000, 85 poboček / společností s celosvětovou působností. Jedním z klíčových parametrů je až 40 000 nových patentů ročně, což výrazně zrychluje rozvoj ve všech klíčových komoditách. Dlouhodobě patříme mezi nejvíce inovující společnosti na světě.

Epson je globální společnost, která svými technologiemi spoluvytváří budoucnost naší planety. Spojuje tak dva pojmy – úspěch a odpovědnost. Daří se je mít v souladu v soudobém světě chaosu?

Ano, daří a pevně věřím, že to je díky naší dlouhodobé strategii přinášet ekonomicky a ekologicky šetrná řešení. Jedním z hezkých a praktických příkladů, který můžeme přenést i do dnešní specifické doby, byly nové inkoustové technologie tisku, které jsme začali vyvíjet na počátku celosvětové ekonomické krize v roce 2008. Vznikla unikátní řada tiskáren EcoTank, která přinesla zásadní úsporu celkových nákladů na vlastnictví (TCO) v kombinaci s velkokapacitním velmi jednoduše recyklovatelným spotřebním materiálem. Tato unikátní koncepce se velmi rychle stala celosvětovým standardem, což potvrzuje již 50 milionů prodaných kusů.

Když se řekne preciznost, tak máme obvykle na mysli právě Japonsko. Jak ho vnímají partneři a zákazníci ve světě? 

Stále stejně! Japonsko je vnímáno jako technologická velmoc, kde se technologie nejenom vyvíjí, ale také vyrábějí, což je v době outsourcingu výroby stále méně časté. Epson je typickou japonskou korporací, kde všechny klíčové technologie vyvíjíme i vyrábíme sami v našich továrnách. Právě precizní výroba založená na Monozukuri – umění a věda spojená s výrobou je klíčovou částí naší DNA. Právě tato pověstná preciznost v kombinaci s certifikovaným výrobním procesem je zárukou vysoké kvality každého vyrobeného produktu s logem Epson.

Od roku 1999 společnost vydává každoročně Zprávu o udržitelnosti, která obsahuje řadu závazků. Můžete je charakterizovat? Tím prvním je Závazek ke spokojenosti zákazníků.

Přinášet unikátní ekologické technologie s minimálními provozními náklady určené pro dlouhodobé použití, které pomohou splnit ekologické závazky uživatelů (snížení CO2 emisí, snížení spotřeby elektrické energie, minimalizace odpadu).

Druhým je Závazek vůči zaměstnancům.

V roce 2019 jsme se připojili do Responsible Business Alliance. Zavázali jsme se dodržovat stanovené standardy jako je Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pracovní normy ILO, doporučení OECD pro korporátní společnosti, normy ISO a SA.  Vše jsme doplnili o 5 klíčových segmentů, kde jsme nastavili minimální standardy pro práci, zdraví a bezpečnost, životní prostředí a etiku v podnikání.

Třetí je Závazek vůči Governance

Zajistit transparentní a spravedlivé řízení společnosti podporující udržitelný růst dlouhodobě zvyšující hodnotu společnosti.

Čtvrtým je Závazek vůči společnosti.

Podporovat a rozvíjet sociální a školní projekty formou poskytnutí adekvátních technologií podporující regionální rozvoj.

Pátým je Závazek vůči životnímu prostředí, kterému bychom se chtěli věnovat podrobněji. V loňské zprávě má sedm podkapitol. Na prvém místě je Vize životního prostředí. Co vše v pojetí Epsonu představuje environmentální představa budoucnosti?

Naše závazky vůči životnímu prostředí jsme oficiálně oznámili již v roce 2008 v rámci Epson Environmentální Vize 2050. Hlavním cílem celého projektu je dosažení nulové uhlíkové stopy (včetně všech logistických procesů), nulové emise, přechod na alternativní zdroje energie. V letošním roce jsme tento projekt doplnili o 3 středně velké projekty, do kterých investujeme více než 1 mld. USD.
Do konce března 2022 budeme ve všech výrobních i kancelářských prostorech využívat elektrickou energii pouze z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 snížíme emise CO2 o 2 miliony tun ročně. Třetím klíčovým segmentem budou nové unikátní produktové skupiny výrazně redukující dopad na životní prostředí, a to ve všech klíčových produktových skupinách.

Výrobky a služby, které snižují dopady na životní prostředí, jsou na druhém místě. V podstatě se jedná, jak jsem si přečetl ve Vizi společnosti do roku 2050, o ekologicky ohleduplné produkty a oběhové hospodářství. Můžete to přiblížit na konkrétních příkladech?

My již v některých segmentech ekologicky šetrné produkty dodáváme, a to v oblasti tisku již od roku 2011. Právě v tomto roce jsme na český trh uvedli první reálné Business Inkjet tiskové zařízení pro kancelářský tisk. Šlo o velkou revoluci v oblasti tisku pro menší pracovní skupiny, kdy jsme přinesli 50% úsporu tiskových nákladů oproti srovnatelné laserové technologii tisku, plně recyklovatelné velkokapacitní inkoustové náplně, vysoký výkon a nový koncept robustní konstrukce. Vše bylo doplněno o standardní 3letou záruku přímo u zákazníka. Celosvětová velmi pozitivní reakce jen urychlila další plánovaný rozvoj a díky tomu aktuální nabídka čítá přes 30 zařízení pro různé typy aplikací.
Naprosto unikátním ekologicky šetrným produktem je Epson PaperLab. Jde o komplexní řešení bezpečné recyklace starého kancelářského papíru a jeho přeměnu na nový znovupoužitelný papír pomocí technologie Epson Dry Faber s minimálním množstvím použité vody. Celá technologie kombinuje maximální bezpečnost při nakládání s citlivými dokumenty, tak i ekologicky odpovědný přístup, kdy jednotlivý list papíru může být znovu násobně použit.

Změna klimatu (snižování emisí skleníkových plynů, reakce na doporučení TCFD) a dekarbonizace společnosti je samo o sobě velké téma. A taky výzva. Bohužel dnes se ve všech pádech skloňuje boj proti klimatickým změnám. Není to přehnané, de facto by lidstvo bojovalo samo proti sobě. Spíše by mělo jít o nápravu daného stavu, toho, co bylo způsobeno lidskou činností. Čtenáře bezpochyby bude zajímat, jak je vnímána tato problematika v zemi vycházejícího slunce.

Dopady lidské a průmyslové činnosti na životní prostředí jsou v Japonsku jedním z klíčových témat již od 60 let minulého století, kdy primárně díky silnému industriálnímu rozvoji bylo nutné zákonnou formou implementovat zásady ochrany jak životního prostředí, tak i ochrany jednotlivých občanů. Na počátku 90. let byly jednotlivé zákony revidovány a spojeny do „Základního zákona o životním prostředí“. Hlavními body jsou omezení průmyslových emisí, odpadu, úspora elektrické energie, podpora recyklace. Nesmím opomenout také jasně deklarovanou pomoc případným obětem v případě ekologických katastrof. Tato zákonná úprava a její striktní aplikace přinesla okamžité zlepšení klíčových parametrů při zachování ekonomického růstu. Společnost Epson aplikovala stejný přístup a pevně věřím, že jde o nejefektivnější cestu jak propojovat ekonomicky výhodné technologie s odpovědným ekologicky udržitelným přístupem.

Dále je to řešení sociálních problémů prostřednictvím Inkjet Innovation. Můžete nám prozradit více o Epson injektivních inovacích a technologiích?

Jako dlouhodobý leader a průkopník inkoustového tisku chceme nabídnout nezávislým vývojářům, našim uživatelům, možnost se spolupodílet na dalším rozvoji naši unikátní technologie. Proto jsme v roce 2019 otevřeli nový Fujimi Inkjet Innovation Lab, který poskytne kompletní technické a odborné zázemí pro všechny vývojáře pro možnost vývoje nových aplikací, které budou vytvářet nové trhy pro inkoustový tisk a zefektivnit využití inkoustových tiskových hlav v průmyslu. V rámci projektu budou využity nejnovější technologie tiskových hlav Precision Core. Tato technologie bude využitelná například v rámci aplikace tiskových systémů při výrobě dotykových senzorů nebo OLED panelů.

Prevence znečištění a environmentální management je sice jako poslední, nic to však nesnižuje na jejich významu. Na jakém principu funguje?

Jak už jsem zmínil, přijali jsme jasný plán redukce klíčových negativních faktorů spojených jak s našimi výrobními a vývojovými procesy, tak i fungováním našich jednotlivých poboček. Pro přesnou implementaci jednotlivých kroků a sledování reálných výsledků vzniklo speciální oddělení CSR Management Office přímo v srdci naší společnosti v Japonsku. Toto oddělení veřejně a transparentně informuje o všech aktivitách, které společnost Epson v této problematice podniká. Prodlouženou lokální rukou je Epson’s European sustainability team, který je odpovědný za dodržování všech povinnosti CSR, CSV a ESG, aby byly plněny. Zároveň zodpovídají za správnou implementaci ISO norem, ať už je to ISO 9001 týkající se kvality, tak i ISO 14001 zaměřující se ochranu životní prostředí.

Společnost se umístila na prestižním seznamu „A List“ organizace CDP za svou činnost v oblasti přístupu ke klimatickým změnám a ochraně vodních zdrojů. V čem je hlavní význam tohoto ocenění?

Jde o jasný signál našim investorům, obchodním partnerům, zákazníkům, že nabízíme produkty a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Nejde jen o plané sliby nebo nějaký líbivý marketing, ale o transparentní zveřejnění všech postupů spojených s managementem environmentálních rizik.  Dosažením nejvyššího stupně „A“ v obou sledovaných kategoriích je skvělým, zároveň zavazujícím faktorem do budoucnosti. I v této složité době je pro nás snižování zátěže životního prostředí klíčovým aspektem.

Od vize životního prostředí bychom rádi přešli k vizi technologické. Jaký vývoj lidstva předpokládáte zejména v souvislosti s digitalizací, robotizací a umělou inteligencí?
Hodně nám o dalším vývoji napověděla aktuální pandemie spojená s COVID-19. Docházelo ke změně části pracovních návyků, k zásadním omezením / výpadkům výroby a další hromadě změn. Celý svět čelil bezprecedentní výzvě, která výrazně změní naše fungování i naše již zaběhlé procesy. Pevně věřím, že implementace nových ekologických technologií ve všech výše zmíněných segmentech přinese více efektivity v kombinaci s dodatečným prostorem pro další inovace na straně zákazníka. Naše osobní zkušenosti s robotizací a digitalizací, kde jsme implementovali naše vlastní technologie, má slova jen potvrzují. Česká republika tvoří necelou 1/800 světové populace, nicméně její význam z pohledu ekonomiky, kultury a dalších aspektů života je podstatně vyšší.

Na závěr našeho rozhovoru bych se rád zeptal na to, jak je Česko vnímáno v Japonsku, čemu bychom se měli především učit od Japonců a naopak, co je u nás pro ně inspirující?

Mezi Japonci je Česká republika vnímána jako plně rozvinutá, ekonomicky i politicky stabilní země se silným technickým zázemím a silným výkonným průmyslem. Zároveň v obchodní sféře oceňují naši otevřenost, snahu řešit jednotlivé problémy konstruktivně, efektivně tak, aby výsledkem byl spokojený zákazník plně využívající výhod daného řešení. Velmi je fascinuje i naše země jako taková ať už z pohledu naší historie, vývoje, tak i krásy historických měst. I proto byla a věřím, že i v blízké budoucnosti bude hojně navštěvována.
Co bychom se od Japonců měli učit? Jejich neutuchající entuziazmus, zarputilost, kreativitu, kontinuální snahu posouvat se dále. Velmi silně na mě zapůsobila jejich vnitřní síla nikdy se nevzdat = překonat všechny možné problémy pro dosažení cíle.

Pozn. redakce: Více se o výrobcích Epson šetrných k životnímu prostředí dočtete na https://global.epson.com/SR/environment/products/products.html#h2_01?fwlink=sr_top

Obr. na úvod. Environmentální vize společnosti Epson do roku 2050: dekarbonizace a recyklace zdrojů, výrobky a služby snižující dopady na životní prostředí a vývoj environmentálních technologií (produktů a služeb), které omezí negativní vliv jeho zákazníků na okolní prostředí

Recyklovaný plast představuje v současnosti asi 30 % hmotnosti plastů používaných v  tiskárnách Epsom. Jeho použití společnosti umožňuje používat méně prvotní suroviny a přispívat tak k recyklaci zdrojů, úsporám energie a šetrnému přístupu k životnímu prostředí

 

Množství spotřebního materiálu a obalů se snižuje tím, že Epson uživatelům umožňujeme doplňovat nádržky s inkoustem z lahví. Zákazníci, kteří tisknou hodně a používají větší inkoustové láhve namísto inkoustových kazet, mohou snížit své emise CO2 ze spotřebního materiálu asi o 73 %

Epson zvýšil celkovou energetickou účinnost vývojem adaptéru střídavého napětí, ovladačů, softwaru a dalších funkcí, které šetří energii

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2021