Václav Skoblík, obchodní ředitel energetické skupiny UCED

Reálně ceny elektřiny a plynu na velkoobchodním energetickém trhu v posledních měsících dál klesají. Část dodavatelů ale zatím s dalším zlevňováním vyčkává. Je to dáno i tím, že elektřinu a plyn nakoupili s předstihem ještě za vyšší ceny.

Velké zlevňování v letošním roce neočekávám, ceny minimálně nebudou růst a budou stabilní. Zajímavější bude sledovat topnou sezonu v roce 2025, tam už by se mohl klesající trend začít více projevovat. Očekávám ale, že již v druhé polovině letošního roku se znovu objeví celá řada nových dodavatelů, kteří budou nakupovat elektřinu na krátkodobých a spotových trzích a dokážou nabídnou ceny o několik stokorun za MWh nižší než tradiční dodavatelé.

Bude se opakovat situace, kdy zákazníci budou čelit rozhodnutím o uzavření smlouvy s novým dodavatelem za nižší ceny a dodavatelem, který je trhu již dlouho, je stabilní a obstál v nelehkých dobách prudce se měnících cen na trhu. Doporučuji zákazníkům pečlivě zvážit rizika. Všichni se dobře pamatujeme krach celé řady větších či menších obchodníků využívající spekulativní nákupní strategie.

Vývoj cen z hlediska našeho členství v EU

Musíme si uvědomit, ČR jako členská země EU prošla v oblasti energetiky celou řadou změn. Byl zastaven rozvoj výstavby nových velkých elektráren. Došlo také k částečnému posílení mezinárodních propojení se sousedními zeměmi. Bohužel se nenaplnil cíl sjednotit ceny elektřiny a plynu v zemích EU. Rozdíly jsou nadále vysoké, kdy například v Norsku jsou velkoobchodní ceny elektřiny na místních burzách v současné době 40 EUR/MW, ve Španělsku 55 EUR/MWh, v Německu a ČR 80 EUR/MWh a v Itálii nad 90 EUR/MWh. Tyto rozdíly jsou dány odlišnou strukturou systémových elektráren. Před několika lety byly ceny elektřiny v ČR nižší než ceny v Německu. To bylo dáno zejména masivnímu exporty elektřiny z ČR. Nyní ceny v ČR převyšují ty v Německu a tento jev bude pokračovat. Namísto cíle sbližování rozdílných cen v jednotlivých regionech očekávám tzv. market decoupling, tedy jev, kdy se rozdíly cen elektřiny v sousedních zemích začnou zvyšovat. Vidíme to již nyní na spotových trzích a tento efekt se bude přenášet i na trhy forwardové.