Modernizace budov s využitím digitálních technologií je nejlepší cestou k dekarbonizaci, vychází to z aktuálního výzkumu společnosti Schneider Electric. Studie ukazuje, že modernizace technologií v administrativních budovách může mít zásadní vliv na jejich energetickou náročnost a snížení emisí uhlíku.

Budovy představují odhadem 37 % celosvětových emisí uhlíku. Je pravděpodobné, že nejméně polovina dnes stojících budov bude v provozu ještě v roce 2050, a proto čím dál naléhavěji bude třeba snížit provozní emise a zvýšit energetickou účinnost, a to díky zavádění zelených technologií.

Výsledky výzkumu potvrzují, že nasazení digitálních řešení Schneider Electric pro správu budov a napájení ve stávajících kancelářských budovách může snížit provozní emise oxidu uhličitého až o 42 %, a to s dobou návratnosti kratší než tři roky. Plně elektrické a digitální budovy mohou dosáhnout dalšího 28% snížení provozních emisí uhlíku, pokud nahradí technologie vytápění na fosilní paliva elektrickými alternativami a nainstalují síť microgrid s místními obnovitelnými zdroji energie. V kombinaci s předchozími opatřeními to může vést k celkovému snížení emisí až o 70 % v porovnání s běžnými budovami.

„V České republice společnost Schneider Electric implementovala své technologie v řadě úspěšných udržitelných projektů. V brněnském objektu Svatopetrská našlo uplatnění řešení EcoStruxure, jehož základem je více než 500 instalovaných senzorů. Ty vyhodnocují data týkající se energetické spotřeby budovy za účelem její optimalizace a dosažení úspor. Řešení EcoStruxure bylo instalováno i v pobočce ČSOB v Hradci Králové. Vedle něho zde vyniká také technologie pro zpětné užití dešťové vody – díky přirozeným zdrojům tepla a chladu je budova zcela samostatná ve vytápění i chlazení,“ uvedl Pavel Bezucký, generální ředitel Schneider Electric, a pokračoval: „Náš písecký závod byl oceněn jako továrna s nulovou uhlíkovou stopou, a to mimo jiné také díky instalaci vlastního systému EcoStruxure, který digitalizuje provoz celé budovy a pomáhá spravovat její fungování i spotřebu energií v reálném čase.“

Výzkum provedený ve spolupráci se společností WSP, jednou z předních světových inženýrských poradenských firem, modeloval energetickou náročnost a emise uhlíku velké kancelářské budovy postavené na počátku roku 2000, a to v různých klimatických pásmech USA. Tato digitální řešení jsou však použitelná pro všechny typy modernizovaných budov a rovněž pro všechna klimatická pásma, a proto jsou nejúčinnější a univerzální strategií dekarbonizace budov.

„Tento výzkum potvrzuje, že snížení emisí uhlíku až o 70 % je proveditelné. Předpoklad je, že již stojící budovy přeměníme na energeticky účinné, v maximální možné míře digitalizované, moderní udržitelné domy,“ doplňuje k výzkumu Pavel Bezucký.

Míra emisí CO2 z budov bude hrát čím dál důležitější roli také při atraktivitě nemovitostí. Pokud se nepodaří budovy dekarbonizovat, mohou se z nich za čas stát tzv. uvízlá aktiva, která ztrácejí hodnotu a nepřitahují investory, ani nájemce. Nedávný výzkum Institutu pro globální udržitelnost Bostonské univerzity a Výzkumného ústavu pro udržitelnost společnosti Schneider Electric navíc odhaduje, že přechod na nízkouhlíkové budovy má značný potenciál pro nové pracovní příležitosti.

Společnost Schneider Electric je všeobecně uznávána jako společnost s pozitivním dopadem na životní prostředí a také jako hlavní hráč v oblasti dekarbonizace. Její produkty, software, udržitelná řešení a služby pomáhají zvyšovat provozní efektivitu, zamezit plýtvání energiemi a přispívají ke snížení uhlíkové stopy v budovách, továrnách, datových centrech, infrastruktuře i domácnostech. Výzkum a řešení společnosti Schneider Electric přinášejí rychlé a praktické postupy, které pomohou firmách zvládnout přechod na novou zelenou energetiku.

Více informací o výzkumu, jeho výsledcích a o postupu Schneider Electric pro dosažení nulové uhlíkové stopy budov najdete zde.