Jacques Aschenbroich, předseda představenstva a generální ředitel skupiny Valeo, řekl: „Celý automobilový průmysl investuje nemalé prostředky do boje proti globálnímu oteplování. Ve skupině Valeo je snižování emisí CO2 hlavním bodem strategie již od roku 2010. Prodej výrobků, které pomáhají snižovat emise CO2, vzrostl od té doby 20krát na více než 10 miliard eur v roce 2021. V našem úsilí chceme pokračovat až k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a posunout se téměř do poloviny stanoveného cíle do roku 2030.“

Na cestě k uhlíkové neutralitě je rok 2030 důležitým a rychle se blížícím milníkem. Do té doby je Valeo odhodláno snížit:

► emise související s provozem o 75 %, z 1,1 milionu na 0,3 milionu tun CO2 (Cíl 1 a 2);

► emise související s jeho dodavatelským řetězcem o 15 %, z 9,5 milionu na 8,1 milionu tun CO2 (Cíl 3, směrem k dodavatelům);

► emise související s konečným využitím jeho produktů (Cíl 3, směrem ke koncovému zákazníkovi) o 15 %, z 39 milionů na 33,1 milionu tun CO2. Očekává se, že se může snížení vyšplhat z těchto 15 % až na 50 % díky technologiím pro elektromobily a hybridy, přičemž emise CO2 klesnou z 39 milionů na 19,5 milionu tun.

Do roku 2030 zainvestuje Valeo více než 400 milionů eur do snižování emisí souvisejících s jeho výrobním provozem (Cíl 1 a 2). Tyto investice budou použity na modernizaci objektů, aby se do roku 2030 mohlo ze současných 100 továren s nejvyšší spotřebou uhlíku stát místa s vysokou energetickou efektivitou. Modernizace bude zahrnovat vývoj ekologicky šetrných budov, rozšíření používání LED osvětlení a integraci systémů rekuperace tepla.

Podíl nízkouhlíkové energie na celkové spotřebě energie skupiny se zvýší z 5,5 % v roce 2019 na 80 % do roku 2030, přičemž v roce 2025 bude již na 50 %. Řada Valeo závodů již zavedla obnovitelné zdroje energie, včetně tří lokalit v Chennai (Indie), kde je 90 % spotřebované energie vyrobeno ve větrných elektrárnách. Závod v Sanandu (Indie) využívá 30 % a továrna v Bad Rodachu (Německo) 20 % energie z vlastních solárních zdrojů.

Skupina Valeo stanovila stejné cíle snížování emisí CO2 pro své dodavatele. Zvýší se tak i používání nízkoemisních materiálů.

Současně bude Valeo nadále rozšiřovat své portfolio technologií, které přispívají k nízkouhlíkové mobilitě, zejména řešení pro elektrifikaci vozidel. To je oblast, v níž je Valeo v současné době světovým lídrem. Za posledních deset let společnost investovala více než 10 miliard eur do technologií, které snižují znečištění CO2.

V roce 2019 získala společnosti Valeo 57 % tržeb z technologií, které pomáhají snižovat emise CO2. Dnes je každé třetí vozidlo na světě vybaveno technologií Valeo, která pomáhá snižovat emise CO2.

Společnost Valeo rovněž prosazuje ambiciózní politiku udržitelného rozvoje, například snižuje spotřebu vody (o 46 %), energií (o 29 %) a obalů (o 32 %).

Společnost Valeo je pravidelně uceňována pro svůj systematický přístup k udržitelnému rozvoji (environmentálnímu, sociálnímu a správnímu). 25. ledna 2021 sdružení Corporate Knights ocenilo Valeo jako nejudržitelnější firmu v automobilovém průmyslu mezi 100 nejudržitelnějších kótovaných společností na světě. V roce 2020 bylo Valeo také nejlépe hodnoceným dodavatelem pro automobilový průmysl nefinančních ratingových agentur MSCI (AAA), CDP (A), Sustainalytics a SAM (76/100). Skupina si již pátý rok udržela vedoucí pozici ve světovém žebříčku Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Od tohoto roku bude společnost Valeo zohledňovat kritéria snižování emisí CO2 a udržitelného rozvoje také při stanovení bonusu více než 1 500 vedoucích pracovníků.