Čtvrtina mladých při nakupování posuzuje cenu a odpovědné chování výrobce

Rozhodují se Češi při nakupování podle toho, jak se výrobce chová k životnímu prostředí a ke svému okolí? Průzkum banky ING Česká republika ukázal, že pro více než polovinu (54 %) dotázaných je udržitelné a odpovědné chování firem důležité. Další více než třetina (38 %) říká, že se o to sice příliš nezajímají, ale připouští, že jejich nákupní chování může ovlivnit.

„Obecně víme, že Češi jsou velmi citliví na cenu, proto není překvapující, že jen 6 % dotázaných má na prvním místě při výběru zboží udržitelné a odpovědné chování jeho výrobce. Ale už 14 % respondentů ho má na druhé příčce, hned za cenou. A pokud se podíváme na nejmladší generace, tam už je to dokonce čtvrtina dotázaných. Do budoucna očekáváme, že toto číslo nadále poroste,“ říká Erik Fortgens, ředitel korporátního bankovnictví ING Česká republika.

Sdílíme

Sdílení věcí je jedním ze způsobů odpovědného chování, neboť umožňuje jejich efektivnější využití. V Česku je zejména doménou žen, v průzkumu ING jich 40 % uvedlo, že sdílejí, zatímco u mužů to bylo jen 20 %. Do budoucna o sdílení uvažuje dalších 18 % žen a 21 % mužů.

„Trochu se nabízí úvaha, že sebepoznání a práce na sobě jdou ruku v ruce s osobní odpovědností. To se samozřejmě odráží i v nakupování nebo ochotě sdílet věci, které by před pár lety nikdo sdílet nechtěl nebo by si to neuměl představit. Nárůst sdílených automobilů, rostoucí trend ve světě, kdy vznikají místa ke sdílení čehokoliv, ukazuje na to, že se naše chování mění. A vypadá to, že k udržitelnějšímu způsobu života,“ říká psycholožka Martina Viewegová.

Češi se nebrání ani použitým věcem. Jejich další používání oproti vyhození také přispívá k odpovědnějšímu způsobu života. Více než polovina (57 %) žen nakupuje některé věci z druhé ruky, v případě mužů je to více než třetina (35 %).

„Jednou z cest k odpovědnému životu je snažit se bránit plýtvání. Sdílením docílíme toho, že jeden výrobek je využíván mnohem intenzivněji, než když ho vlastní jen jeden člověk. Prodáním věcí, které už nepoužíváme, docílíme nejen toho, že nám už nebudou doma překážet, ale jejich nový uživatel ušetří zdroje na výrobek, který by musel kupovat nový,“ dodává Erik Fortgens.

Podle průzkumu ING čtyři z pěti Čechů se zajímají o to, jak svým chováním ovlivňují životní prostředí. Necelá polovina (45 %) dotázaných dokonce tvrdí, že se snaží způsobem svého života co nejméně zatěžovat přírodu a své okolí. Jen něco přes 5 % Čechů uvedlo, že je to vůbec nezajímá a neřeší to.

O průzkumu:

Průzkum ING zaměřený na odpovědné a udržitelné chování proběhl v listopadu 2020 mezi 1100 respondenty.