Vývoj v energetice ukazuje, že větší využití biometanu bude nutné pro splnění emisních cílů EU, ke kterým se Česká republika zavázala. Jako první v tuzemsku vtláčí do své plynárenské sítě biometan největší domácí distributor zemního plynu, společnost GasNet. Za první rok to bylo 718 tisíc m3 biometanu, což by pokrylo spotřebu jedné menší obce se stovkami obyvatel. Biometan by do roku 2030 mohl nahradit až 10 % tuzemské spotřeby pro potřeby vytápění i silniční dopravy. Tento moderní obnovitelný zdroj energie vyrábí bioplynová stanice EFG Rapotín BPS v Rapotíně na severní Moravě.

„Jedná se o průkopnický projekt pro celou českou energetiku. Jako lídr v distribuci zemního plynu jsme ho maximálně podpořili. Výroba a vtláčení biometanu do distribuční plynárenské sítě je oblast, kterou dlouhodobě sledujeme a spoluutváříme. Jsme plynaři a věříme v budoucnost plynu v jakékoli formě. Biometan je podle nás palivem budoucnosti a bude hrát v moderní energetice důležitou roli,“ říká Michal Ostatnický ze společnosti GasNet.

Biometan by mohl do roku 2030 nahradit 10 % tuzemské spotřeby zemního plynu

Bez většího využití biometanu Česká republika nesplní závazné emisní cíle EU. Podle vyjádření odborníků se biometan uplatní i v dalších odvětvích jako například v silniční nákladní dopravě nebo ve vytápění a do roku 2030 by mohl tvořit až 10 % spotřebovaného plynu v České republice.

GasNet má plynárenskou infrastrukturu na biometan připravenou

Biometan se v Rapotíně vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu za pomocí nejmodernějších technologií a má celou řadu výhod. Je to obnovitelný zdroj energie, který si můžeme vyrobit v tuzemsku. Pomůže nám výrazně přispět ke snižování emisí, což platí i pro dnes nejvíce diskutovaný CO2.  „Velkou předností biometanu, který se vyrábí z biologicky rozložitelného odpadu je i to, že jeho složení je téměř identické se zemním plynem. Všechny dnes běžně používané plynové spotřebiče jako jsou kotle, sporáky nebo i auta na CNG fungují bez jakýchkoli úprav i na biometan, respektive bioCNG,“ pokračuje ve vyjmenování výhod Michal Ostatnický.

Další zásadní výhodou je již existující infrastruktura jak pro výrobu bioplynu, ze kterého se biometan vyrábí, tak zařízení pro přepravu, skladování a zejména distribuci plynu z místa výroby do místa spotřeby. Stávající plynárenská soustava skupiny GasNet je tak již dnes bez významných investic připravena na distribuci a využití biometanu.

Celkem se v Rapotíně vtlačilo v roce 2020 do distribuční plynárenské sítě skupiny GasNet 718 tisíc m3 biometanu, což odpovídá celoroční spotřebě jedné menší obce. V průběhu roku 2020 měla produkce biometanu stále stoupající tendenci. Největší měsíční objem vtlačeného plynu byl dosažen v prosinci 2020, kdy bylo do distribuční sítě dodáno více než 100 tisíc m3 biometanu. Z hlediska provozu distribuční soustavy probíhá vtláčení biometanu do plynárenské sítě GasNet bezproblémově.