Kvalita vzduchu, který zaměstnanci dýchají často 8 hodin denně, je pro schopnost soustředit se, a tedy i výkonnost, mimořádně důležitá. Mnohé typy znečištění a také špatná ventilace místnosti mohou navíc vést k dýchacím onemocněním či alergiím, nebo přenosu bakterií a virů. Rizikem může být také nezdravá voda.

Syndrom nezdravých budov

Kvalita pracovního prostředí, ve kterém tráví zaměstnanci mnoho času, rozhoduje o jejich spokojenosti, výkonnosti, ale i nemocnosti. V souvislosti s tím se objevuje pojem tzv. nemocných nebo nezdravých budov, což jsou špatně navržené nebo nevhodně vybavené a udržované budovy, které negativně ovlivňují pohodu a zdraví těch, kteří v nich pobývají. Syndrom nezdravých budov způsobují mimo jiné faktory jako je vlhkost a s ní související výskyt plísní, špatná cirkulace vzduchu v budově nebo škodliviny, které se do vzduchu uvolňují – a to nejen při výrobě, ale i v kancelářských prostorech.

„Kvalita vzduchu v pracovním prostředí rozhoduje o spokojenosti, ale i kondici zaměstnanců. Moderní kancelářské i výrobní budovy jsou většinou plně klimatizované, takže vnitřní atmosféra v budovách závisí na správném nastavení systémů vzduchotechniky. Řada lidí citlivě reaguje na to, když vzduch nemá požadované parametry, objevuje se u nich únava, poruchy soustředění, bolesti hlavy, pálení očí. Důležité je také měnit pravidelně filtry vzduchotechniky. I když nebudou zdrojem kontaminace samy o sobě, mohou zanesené filtry způsobit snížení přívodu čerstvého vzduchu, a tím přispět ke zvýšení koncentrace virových částic v budově,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group, která zajišťuje správu stovek budov.

Kvalita vzduchu ovlivňuje zdraví i výkonnost

Kvalita vzduchu, který dýcháme v práci, je pro naši výkonnost mimořádně důležitá, čistý vzduch je do jisté míry záruka dobrých pocitů a soustředění zaměstnanců. Aby se mohlo říci, že vzduch, který dýcháme, je kvalitní, doporučuje se hlídat objem vzduchu, který je do interiéru z vnějších prostředí přiváděný – ať už přirozeným větráním nebo prostřednictvím vzduchotechnického zařízení – ale také jeho vlhkost, prašnost, obsah CO2, a samozřejmě teplotu. Pro pracoviště je doporučená teplota 22,5 °C, s ohledem na namáhavost vykonávané činnosti případně nižší a relativní vlhkost v rozmezí 40 až 60 %.

V podmínkách České republiky je relativně častým problémem, zejména v budovách v centrech měst, i vysoký obsah prachových částic obsažených ve vzduchu, zvláště pokud se větrá přirozeným způsobem. Zajištění maximální čistoty prostředí a dobré kvality vzduchu je tak nyní jedním z trendů, při dovybavováni pracovišť se uplatňují moderní čističky vzduchu. „Ty umějí vzduch v místnosti zbavit prachových částic, ale také patogenů. Sofistikované filtrační materiály zachycují bakterie, aerosoly, dokonce i viry a zabraňují tak šíření infekčních onemocnění vzduchem v místnosti,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher a dodává: „Důležité je také nepodceňovat používání vhodných vysavačů. Nejúčinnější jsou profesionální vysavače, které disponují HEPA 14 filtrem s vysokým stupněm filtrace a separace.“

Nezbytné je také dbát na pravidelné úklidové rutiny, jako je vysávání podlah a čištění povrchů, aby se minimalizovala akumulace prachu, nečistot a bakterií. Vedle tradičních způsobů péče o čistotu se stále více prosazuje také parní čištění. Pára odstraní nečistoty a rozpustí mastnotu, vysoká teplota spolehlivě zahubí běžné bakterie a inaktivuje obalené viry. Zaměstnavatel má navíc zákonnou povinnost zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí. To se vedle vzduchu týká také například vody. „Vedle zajištění zdravého klimatu je nutné ze strany zaměstnavatele také zajistit čistou vodu. To dokáží vhodné vodní filtry. Při jejich používání pak ale nesmí být podceňovaná pravidelná výměna filtrů a údržba zařízení. Staré filtry mohou být plné nahromaděných nečistot a bakterií, což může ovlivnit výkon zařízení a zhoršit kvalitu vody. Vhodným řešením je i dávkovač vody, který spolehlivě připraví čerstvě vychlazenou, pokojové teploty, horkou i extra horkou neperlivou vodu stisknutím tlačítka, ošetřenou pomocí integrovaného filtru,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Wellbeing jako součást firemní kultury

Wellbeing na pracovišti v posledních letech patří celosvětově k nejskloňovanějším tématům. Stále jasněji je vidět souvislost mezi spokojeností zaměstnanců a dlouhodobou prosperitou firmy.

„Kromě vytvoření vstřícné atmosféry na pracovišti a nabídky benefitů zaměřených na zdravý životní styl či snazší skloubení soukromí a práce je důležitou součástí tohoto trendu i podoba firemních prostor s důrazem na kvalitu prostředí, ale také ekologii a udržitelnost,“ doplňuje Michal Černý ze společnosti Audiopro. „Moderní kanceláře pak řeší i zvukový komfort. Hluk totiž může negativně ovlivnit koncentraci na práci, produktivitu a dobrou atmosféru v kanceláři. Architekti proto stále častěji využívají technologii akustického designu.“