Současnou energetickou krizi a zdražování energií reflektuje novela vyhlášky ministerstva zdravotnictví, která snižuje požadovanou teplotu ve školních budovách a navrhuje ve třídách omezit větrání, aby nedocházelo ke zbytečným únikům tepla. Potřebný čerstvý vzduch je však možné získat nejen větráním otevřenými okny, ale i díky implementaci systému řízeného větrání, třeba od společnosti STIEBEL ELTRON. Ta celosvětově patří k technologickým lídrům v oblasti vytápění, větrání, chlazení a ohřevu vody.

Dýcháním uvnitř budovy se zvyšuje hladina oxidu uhličitého, vydýchaný vzduch může způsobit únavu, nesoustředěnost i bolest hlavy. Proto je správné větrání ve školách tak důležité. Je také prokázáno, že nedostatečným větráním se ve vzduchu významně zvyšuje koncentrace patogenních látek, což vede k růstu nakažlivosti prostředí a vyššího přenosu chorob v rámci třídního kolektivu. Implementace systémů řízeného větrání do škol se tedy nabízí jako vhodné řešení, benefitem je i to, že oproti větrání otevřenými okny nedochází k únikům tepla.

Novela vyhlášky ministerstva zdravotnictví ze srpna letošního roku, která upravuje požadovanou teplotu ve školních budovách na 17°C v tělocvičnách a na chodbách a 20°C v učebnách, příliš neznepokojuje starostu obce Holetín a zřizovatele místní základní školy Jana Břeně. “Vždy jsme se chovali úsporně, na chodbách se samozřejmě topí méně, v učebnách více. Snažíme se, aby se netopilo pánu bohu do oken, nikdy to ale nebude na úkor dětí,” říká. Škola v Holetíně má tu výhodu, že před rokem nainstalovala dvě tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON, která přeměňují energii nahromaděnou v okolním vzduchu na teplo pro vytápění. Provoz tepelného čerpadla je úsporný, komfortní a šetrný k životnímu prostředí.

Kombinace tepelného čerpadla a systému řízeného větrání je pro školy ideální, tepelné čerpadlo totiž budovu nejen vytápí, ale v letních měsících i příjemně chladí a spolu se zásobníkem teplé vody ohřívá vodu. Systémy řízeného větrání zajistí zdravý čerstvý vzduch a díky zpětnému získávání tepla využívají zároveň až 90 % tepla získaného z odpadního vzduchu a přivádějí jej zpět. Šetří tak energii na vytápění budovy.  Když se staví nová školní budova, lze zvolit centrální systém řízeného větrání, který je ale kvůli velkým vzduchotechnickým rozvodům prostorově náročný. U stávajících budov dává větší smysl decentrální řízené větrání, kdy má každá místnost svou jednotku a vše se reguluje podle potřeby. Školy se tak mohou vypořádat nejen se snížením energetické náročnosti, ale také se správným větráním a díky tomu i celkovým zlepšením samotné výuky a nižší nemocnosti studentů. Velké decentrální větrací jednotky jsou vhodné nejen pro školní budovy, ale třeba pro mateřské školy, zasedací a přednáškové místnosti, nebo retailové prostory jako jsou obchody a fitness centra.

“Energetická krize vyvolala v České republice dosud nevídaný zájem o tepelná čerpadla, který samozřejmě vnímá i naše společnost. STIEBEL ELTRON plánuje do roku 2026 významně rozšířit svou výrobní kapacitu v centrále společnosti v dolnosaském městě Holzminden, čímž zde vznikne 400 nových pracovních míst,” říká Peter Slavkovský, jednatel a obchodní ředitel STIEBEL ELTRON divize pro střední a východní Evropu. Do výroby, vývoje a výzkumu tepelných čerpadel investujeme 700 mil. eur. V plánu je též obsadit 600 nových pracovních míst po celém světě,” dodává.

V České republice působí STIEBEL ELTRON od roku 1991, od roku 2018 je Praha sídlem vedení Clusteru pro střední a východní Evropu, a tedy sídlem části top managementu mezinárodní skupiny STIEBEL ELTRON. Firma je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energií – konkrétně výrobu tepelných čerpadel zahájila společnost už v polovině 70. let minulého století. Evropský úřad pro životní prostředí jí udělil v roce 2022 nejvyšší hodnocení “Klimatický lídr”, za její využívání obnovitelných energií šetrných ke klimatu. Skupina v současnosti vlastní sedm výrobních závodů, 26 prodejních společností a má zastoupení ve více než 120 zemích. Zhruba 50 % obratu pochází ze zahraničí. Více informací najdete na www.stiebel-eltron.cz.