Zákazníci ČEZ v loňském roce zadali rekordních 1,4 milionu samoodečtů, tedy více než třikrát víc než rok před tím. Ze samoodečtů vyplynulo, že řada zákazníků začala s energiemi šetřit. I díky tomu ČEZ Prodej zálohy nyní od ledna zvyšuje pouze zhruba 10 % ze všech svých zákazníků. Od 1. ledna zároveň platí české domácnosti za energie zastropované ceny schválené vládou. U ČEZ se zastropování vztahuje na zhruba 60 % odběrných míst, zbytek zákazníků má zafixované nižší než zastropované ceny.

Od 1. ledna chrání české domácnosti před energetickou krizí vládní cenové stropy na elektřinu a plyn. Vztahují se zhruba na 60 % zákazníků ČEZ Prodej, ostatní mají již z dřívějška zafixované nižší ceny. Zákazníci, kterých se zastropování týká, dostali nové rozpisy záloh většinou v průběhu prosince.

I díky rekordnímu počtu zadaných samoodečtů se zvýšení záloh od ledna týká jen cca 10 procent všech zákazníků ČEZ Prodej u elektřiny. Celkem lidé zadali během loňského roku 1,4 milionu samoodečtů, tedy 3,5krát více než o rok dříve. Jen v samotném posledním čtvrtletí provedli zákazníci 738 000, více než za celý rok 2021. Samoodečty ukázaly, že řada domácností energiemi aktivně šetří, takže i přes změnu ceníku na cenové stropy zůstane výše jejich záloh na stejné úrovni. Také ti, kterým zbývá do vyúčtování méně než dva měsíce, plán záloh dostanou až s vyúčtováním.

„Jsme rádi, že zákazníci vyslechli naši prosbu a zadali rekordní množství samoodečtů a začali šetřit energiemi. 1,4 milionu samoodečtů je více, než jsme čekali. Díky tomu jsme také mohli mnoha domácnostem nastavit pro rok 2023 stejné zálohy, jaké měli v roce 2022, dalším zákazníkům se zálohy mění většinou v řádu stokorun,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. „Lidé se o svou spotřebu začali aktivně zajímat a chtějí ji mít pod kontrolou. „Jsme rádi, že 70 % zákazníků samoodečty zadává on-line prostřednictvím MŮJ ČEZ, protože tak mají na pár kliknutí okamžitě přehled o tom, jak se jim spotřeba vyvíjí. Chceme naše zákazníky v zavádění úspor podpořit, proto na letošek chystáme několik programů zaměřených právě na úspory.

Inspiraci, jak účinně snížit svou spotřebu, nabízí ČEZ už od loňského července například na poradenském portálu www.setrim.cz. Rady a tipy konkrétně pro svou domácnost na něm vyhledalo již přes milion uživatelů.