Růst cen energií je fenomén, který v současné době zasáhl obrovské množství lidí. Snaha ušetřit však může řadu z nás svádět k tomu, neohlížet se na vlastní bydlení a investovat do řešení, které se v konečném důsledku může stát neefektivním a místo úspory přinést další náklady. Jaké jsou možnosti v oblasti úspor na vytápění? A jaké řešení zvolit, pokud člověk bydlí v bytovém domě? Možnosti, jakou cestou se vydat, popisuje Miro Hachlinec, CEO společnosti BeiT.

Pokud v současné době řešíte, jakým způsobem ušetřit alespoň pár korun na výdajích za energie, rozhodně nejste sami. Podle průzkumu Institutu pro prevenci a řešení předlužení způsobil růst cen energií od loňského podzimu finanční problémy ve více než 50 % domácnostech. To je důvod, proč velká část domácností přemýšlí, jak rostoucím nákladům za energie čelit a účinně je omezit.

Velkým trendem posledních let je instalace tepelných čerpadel místo konvenčních zdrojů vytápění, jako jsou například kotle na pevná paliva. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu o ně vzrostl zájem od roku 2010 o 75 %. Zatímco v roce 2010 bylo na český trh dodáno pouze 5 959 čerpadel, o deset let později toto číslo narostlo na více než 24 tisíc. Rostoucí zájem je pochopitelný – efektivita, návratnost, soběstačnost a pomocná ruka státu poskytující takzvané kotlíkové dotace. Na ty navíc v rámci programu Nová zelená úsporám přispívá Ministerstvo životního prostředí částkou až 180 tisíc korun, představující v kombinaci s dalšími opatřeními až 60 % nákladů za přechod od starých způsobů vytápění.

Tento rok se k tomu, jako součást „plynové krize“, přidal značný zájem lidí nahradit i relativně efektivní a mnohdy také moderní plynové kotle. Důvodem není jenom ekonomická kalkulace, ale rovněž strach o stabilitu dodávek během nastávajících topných sezon a politické motivy, tedy jakási neochota financovat válku.

Než se však vrhnete po hlavě do jeho nákupu a i přes dotační podporu utratíte nemalé peníze, myslete v prvé řadě na to, kde bydlíte. Pokud vlastníte rodinný dům, investice do tepelného čerpadla je logický krok – celý proces je relativně jednoduchý a především již prošlapaný.

Žijete-li však v bytovém domě, stává se proces výrazně složitější. Musíte řešit nejen společné vlastnictví tepelného zdroje, ale ještě jeho složitější verzi. A sice spoluvlastnictví investičního tepelného zdroje, který se nejen splácí v čase, ale je složité k němu nastavit finanční spravedlnost ve splácení a využívání.

Co mám na mysli? Pokud máte plynový kotel, platí, že čím větší spotřeba, tím víc domácnost utratí za spotřební složku. Investiční náklady se však již od spotřeby neodvíjí a zpravidla se zvolí jednodušší klíč. Typicky dle m2 obytné plochy bytu. Co ale dělat v případě, když se násobně zvyšuje spotřeba při vyšším využíváním zdroje? Bude platit násobně víc za měrnou jednotku rodina s velkou spotřebou, na rozdíl od spořivých sousedů? A jak na tento faktor budete nahlížet zpětně či v budoucnu s ohledem na investiční náklady na čerpadlo, které se splácí desítky let?

Při instalaci tepelného čerpadla v bytovém domě se budete potýkat i s technologickými výzvami. V prvé řadě vám ani na středně velký dům jedno čerpadlo stačit nebude. Budete muset nainstalovat takzvané zapojení v kaskádě, tedy vícero čerpadel najednou, které budou schopné efektivně řídit poptávku a nabídku tepelného zdroje v čase a v závislosti na aktuálních teplotních podmínkách. Ačkoli je instalace takzvané „kaskády“ technicky proveditelná, mějte na paměti následující:

► Před nákupem tepelného čerpadla zkontrolujte jističe a sjednejte si povolení od svého dodavatele elektrické energie. Provozem tepelného čerpadla v bytovém domě můžete totiž přetěžovat síť a způsobovat výpadky, neboť běžné sídlištní bytové domy obsahují jističe v rozmezí 5 až 10 kW. Pro připojení tepelného čerpadla proto často není garantován dostatečný výkon.

► Připravte se na nižší energetickou úspornost a tím pádem delší návratnost investice. Na rozdíl od rodinného domu je v bytech topení v podlaze nemožné, a jste proto odkázáni na radiátor. Efektivita tepelného čerpadla se tak oproti použití v rodinném domě násobně snižuje.

► V bytových domech bez podlahového vytápění zpravidla nelze využít ani další výhodu tepelného čerpadla, chlazení. Ačkoli by mohlo čerpadlo v létě chladit, při dodávce chladné vody do radiátorů můžete snadno dosáhnout rosného bodu a radiátory budou následně kondenzovat vodu do interiéru. Navíc měření dodávky tepla na radiátorech s pomocí takzvaných indikátorů či rozdělovačů topných nákladů nefunguje pro chlad.

Ušetřit se dá jinak

Mohlo by se tedy zdát, že vlastníci bytových domů jsou odkázáni na to, čelit energetické krizi v plné síle. Ačkoli instalace tepelných čerpadel není nejjednodušší cesta, jak na energetických nákladech ušetřit, naskýtá se i jiná příležitost. Hledat úspory na straně spotřeby a efektivněji ji řídit. Podle dosavadních zkušeností, které jsme získali u nás v BeiT, je totiž možné ušetřit v bytových domech až 30 % na energiích. Běžná domácnost má totiž kvůli nedostatku informací značnou nadspotřebu.

Díky chytrému řešení Bytové konto získáte nad svou spotřebou stejnou kontrolu jako nad spotřebou paliva svého auta. V něm vám indikátor dává jasně najevo, kolik aktuálně spalujete a kolik kilometrů můžete ještě urazit. V domácnosti jste však doposud žádný takový ukazatel k dispozici neměli. Až nyní mají vlastníci a správci bytů v rukou nástroj, díky kterému mohou přehledně kontrolovat energetickou bilanci svého bytu a celé budovy v reálném čase a pružně svou „jízdu“ regulovat.

Jak to v praxi vypadá? Svou spotřebu energií můžete monitorovat a vyhodnocovat z hodinových dat. Díky tomu se o nadbytečné spotřebě tepla dozvíte okamžitě, nikoli až po roce ze souhrnného účtu v poštovní schránce. Pokud svou spotřebu monitorujete na denní bázi, můžete na případné výkyvy hbitě reagovat.

Přestože se v dnešní době ocitáme v nelehké situaci, způsobů, jak rostoucím cenám energií čelit, je více. Majitel by však měl mít na paměti, že ne každý postup musí jeho nemovitosti vyhovovat. Než investuje značné množství peněz, měl by se nejprve dobře zamyslet nad svou situací a zvážit, které řešení je v jeho případě nejefektivnější.