Energetická skupina UCED spustila svou první virtuální elektrárnu. Upevňuje tak své postavení v oblasti decentrální energetiky. Připojila se k několika málo firmám v tuzemsku, které pomáhají společnosti ČEPS – provozovateli elektroenergetické přenosové soustavy – udržovat rovnováhu v elektrické síti. Systém je založený na sdružování menších vzájemně propojených zdrojů na celém území Česka.

Virtuální elektrárnu – takzvaný agregační blok – tvoří kogenerační jednotky z tepláren UCED a bioplynové stanice v Pustějově. Tento zdroj poskytuje společnosti ČEPS od února 2022 služby výkonové rovnováhy jako agregátor. „Jako záloha musí v síti změnit velikost dodávky elektřiny do 15 minut od požadavku ČEPS,“ uvádí ředitel divize Nová energetika skupiny UCED Václav Skoblík.

Mozkem virtuální elektrárny je interně vyvinutý provozně-obchodní dispečink UCED. Ten zajišťuje dálkové řízení provozu i optimalizaci výroby a postupně jsou do něj zapojovány další zdroje UCED. Zmiňované kogenerační jednotky a bioplynovou stanici UCED řídí chytrý algoritmus – průmyslový počítač. Data ze všech zapojených zařízení zpracovává mozek celého systému – IT řešení, které se stará o to, aby byla získaná energie z jednotlivých zdrojů spotřebována ekonomicky. Postupně k ní budou připojovány další výrobní a spotřební zdroje.

Na poskytování služeb výkonové rovnováhy jako na nový servis v elektroenergetice se skupina UCED připravovala takřka rok. Využila přitom nová Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS), která od ledna loňského roku otevřela trh podpůrných služeb i menším poskytovatelům.

„Do portfolia v ČR i celé EU se zapojuje stále více výrobních obnovitelných zdrojů. Stabilní klasické nadále budou odstavovány. Poptávka po podpůrných službách od agregátorů flexibility poroste. Proto pro rok 2022 připravujeme k udržení rovnováhy v přenosové soustavě další agregační bloky, ve kterých budeme kombinovat kogenerační jednotky, elektrokotle teplárny na biomasu v Kutné Hoře a v Přerově, bateriová úložiště i externí obchodní partnery,“ dodává Václav Skoblík. Více na www.uced.cz