PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, český výrobce kabelů špičkové kvality, rozšiřuje svůj sortiment a uvádí na trh dva nové produkty spadající do rodiny kabelů PRAFla – jmenovitě PRAFlaSafe+ T a PRAFlaDur+ T. Zahrnují tedy jak variantu v bezhalogenovém oheň retardujícím provedení, tak i variantu se zachováním plné funkčnosti kabelového systému během požáru. Tyto typy kabelů jsou dostupné v průřezech 1,5 – 16 mm2.

Stejně jako klasické kabely rodiny PRAFlaSafe a PRAFlaDur mají i dvě výše jmenované novinky tentýž účel použití, a to především v bezpečnostních a nouzových obvodech, únikových cestách a všude, kde jsou zákonem vyžadovány tyto typy kabelů nebo kde je zájem o zvýšený důraz na bezpečnost a ochranu osob, zvířat nebo majetku.

Velkým benefitem nových produktů je flexibilní jádro třídy 5 a silikonová izolace, díky čemuž je kabel velmi poddajný a snadno se instaluje a upevňuje zejména do rozvodných krabic a míst s obtížným přístupem. Připojení takového kabelu je mnohem jednodušší než v případě klasické varianty s jednodrátovým nebo lanovaným jádrem.

Technická specifikace:

► Jádro třídy 5 (jemně lanované měďěné jádro)

► Silikonová izolace

► Bezhalogenový výplňový materiál a plášť

► CPR klasifikace B2ca s1 d1 a1

► Plášť je UV odolný a nenasákavý vůči vod

Více o kabelech rodiny PRAKAB PRAFla

Výrobky PRAKABu splňují nejpřísnější požadavky národních i mezinárodních norem a jsou pravidelně úspěšně certifikovány mezinárodními instituty. Díky tomu si PRAKAB u svých zákazníků vypracoval pověst kvalitního a spolehlivého dodavatele a patří k lídrům nejen českého, ale i evropského trhu. Všechny PRAFla kabely od PRAKABu splňují požadavky norem pro samozhášivost, hoření ve svazcích, korozivitu plynů při hoření, hustotu dýmu, nechráněné kabely v nouzových obvodech, funkční schopnost izolace a funkčnost kabelové trasy při požáru.

V místech s vysokou koncentrací osob, zvířat a i k ochraně materiálových hodnot se z důvodu nebezpečí požáru užívají kabely s bezhalogenovými materiály. Do těchto prostor PRAKAB důrazně doporučuje certifikované ohniodolné FRNC/LFHC (PRAFla) kabely. Při jejich hoření vznikají zplodiny, které nejsou toxické ani nebezpečné pro lidi, budovy či techniku. Navíc je zachována optická prostupnost vznikajícího dýmu, což umožňuje dostatečnou orientaci evakuovaných osob i záchranných jednotek. Právě tyto kabely se s úspěchem používají při realizaci mnoha velkých projektů.

„Elektrické kabely jsou téměř vždy vyrobeny z materiálů, které jsou více čí méně hořlavé. A protože kabely jsou způsobem svého použití výrobky, které spojují různé části místností nebo různé prostory v budově, mají také dobré předpoklady k tomu, aby v dané budově šířily požár. Abychom tomuto jevu zabránili, nebo aby se tento vliv alespoň minimalizoval, vyvíjíme a testujeme naše kabely tak, aby požár nešířily. Všechny kabely označené jako FRNC/LFHC takové chování nepodporují a požár prakticky nerozšiřují, a proto jsou také jediným bezpečným řešením kabeláže,“ vysvětluje Ing. Štěpán Laštůvka, Head of FRNC Business Unit ve společnosti PRAKAB.

Více informací o kabelech PRAFlaSafe zde.

Více informací o kabelech PRAFlaDur zde.

Více informací o produktech PRAKAB zde.