Ušetřit pár desítek korun v rozpočtu by se hodilo, že? Co když můžete ušetřit dokonce stovky korun ročně na spotřebě svých serverů a jiných IT zařízení? A to navzdory zvyšujícím se cenám elektrické energie? Jde to! Srovnali jsme pro vás 3 nejčastější metody měření spotřeby v datových centrech.

Měření spotřeby je základ

Ačkoliv jsou housing služby v oblasti datových center více méně standardizované, najdou se u jednotlivých poskytovatelů odlišné přístupy a postupy. A to i při měření spotřeby vašeho serveru v kombinaci s různými, často lákavými, cenami za 1 kWh. V praxi se můžete setkat se 3 metodami měření spotřeby:

  • Na základě štítku na serveru
  • Při startu serveru
  • Reálná spotřeba v provozu

Měření na základě štítku

Tato metoda měření je pro poskytovatele server- a rackhousingu tou nejjednodušší a zároveň nejrychlejší. Na začátku komunikace se vám svěřený zástupce zeptá na hodnotu štítku na serveru a s touto „štítkovou“ spotřebou se pracuje v rámci vašeho účtování. Velmi často se tento housing kombinuje s lákavou cenou, která se pohybuje kolem 2 korun za 1 kWh. Bohužel chybou na kráse je, že stále budete platit stejnou částku, a to bohužel za maximální příkon, na který se server v běžných podmínkách téměř nikdy nedostane.

Měření při startu serveru

Velmi často se v datových centrech můžete setkat s metodou měření příkonu při startu serveru. V praxi to vypadá následovně. Při vaší návštěvě vybraného poskytovatele je do vašeho serveru vložen měřák příkonu a server se spustí. Dle na měřených hodnot během jedné minuty se určí spotřeba vašeho serveru opět na celou dobu fakturace. V praxi už je cena 1 kWh o něco vyšší, ale platíte za menší příkon. Ačkoliv se zdá tato metoda spravedlivější, je potřeba brát na zřetel, že při spuštění serveru je výkon a tím pádem spotřeba serveru velmi vysoká a nereflektuje, jak se server po stabilizaci reálně chová.

Reálná spotřeba serveru v provozu

Poslední metodou, se kterou se můžete setkat v profesionálních datových centrech, je reálná spotřeba serveru. Na tuto metodu je potřeba sofistikovanější měřící systém, který neustále měří příkon vašeho serveru. Výkon serveru se liší ve špičce, tedy přes den a v noci, kdy se spíše „nudí“ a to se promítá samozřejmě do spotřeby, a proto se hodnota průměruje. Díky reálné spotřebě, která se zapisuje do online administrace, získáte jasný přehled o tom, kolik váš server spotřebuje za daný den či měsíc a tolik i skutečně budete platit. Jedinou nevýhodou této metody je vyšší cena za 1 kWh.

Srovnání všech 3 metod

Pojďte se nyní na to podívat řečí čísel u všech tří metod. Pro srovnání byl vybrán profesionální server Supermicro E-2224 se čtyřjádrovým procesorem Intel Xeon, pamětí 16 GB DDR4 a dvěma SSD disky o velikosti dohromady 480 GB. Štítkový příkon tohoto serveru je 350W, příkon při startu 270W a reálný příkon 70W.

Spotřeba v rámci serverhousingu se nejčastěji počítá pomocí vzorce:

cena za kwh*hodiny*dny*daný příkon v kWh = platba v Kč měsíčně

Nízká cena neznamená vždy nízké náklady

Pokud se tedy srovnají všechny 3 metody měření u serverhousingu, nejvíce ušetříte, pokud server umístíte do datového centra s měřením reálného příkonu. A to i přes vyšší cenu za 1 kWh. Díky tomu můžete ušetřit ročně až několik tisíc korun. V našem případě s profesionálním serverem Supermicro E-2224 by se jednalo ročně o částku přesahující 2 000 Kč. Tudíž, pokud budete hledat nového hostera pro vaše servery, vyberte si takového, který využívá měření spotřeby podle reálného příkonu a transparentně vám údaje z měření předloží.

Neplaťte za něco, co skutečně nevyužíváte

V rámci serverhousingu existují další proměnné a poplatky navíc, které vám mohou zbytečně navyšovat výslednou cenu. Nejčastěji se jedná o platbu za vyšší velikost serveru, než skutečně máte, vstup do datového centra mimo běžnou pracovní dobu, technický zásah, nebo připojení KVM over IP. Proto je potřeba při výběru poskytovatele skutečně pečlivě vybírat a brát v potaz i jeho délku působení na housingovém trhu.

Pokud se chcete vyhnout zbytečným poplatkům za výše uvedené položky a mít server účtovaný podle reálné spotřeby, kontaktujte datové centrum Coolhousing. Již 18 let poskytují rackhousing a serverhousing nejen s reálným příkonem pomocí inteligentních zásuvek, ale také cena se přizpůsobuje velikosti serveru. A využijete jen skutečně to, co potřebujete.

Mějte spotřebu svého serveru pevně v rukou a ušetřete. A to nemusíte být IT expert.
Jde to i jednoduše, někdy stačí pouze malý krok k velkému ušetření. Více na www.coolhousing.net