Chemická recyklace plastového odpadu zahrnuje technologie s různým potenciálem přispět k oběhovému hospodářství. Dodržování požadavků na registraci recyklovaných materiálů a odstranění látek SVHC z toků plastového odpadu je cesta k netoxické recyklaci.

Při chemické recyklaci se plastové polymery chemicky rozkládají a získají se nové produkty, jako je surová ropa, nafta nebo paliva, které lze použít při výrobě nových plastů. Chemickou recyklaci může doplňovat mechanická recyklace, tj. mechanické drcení plastu na granulát, protože zpracuje směsný a kontaminovaný plastový odpad, který jinak nelze recyklovat.

Zpráva zadaná agenturou ECHA zkoumá současné poznatky o chemické recyklaci polymerních materiálů (např. plasty nebo pryž) z odpadu. Jsou zde uvedeny závěry a doporučení v souvislosti s dalším vývojem chemické recyklace a snížením znečištění plasty. Navíc se očekává, že celosvětová výroba plastů bude do roku 2050 čtyřnásobná.

Souhrn závěrů a možných řešení:

► Otázky regulace v oblasti chemické recyklace nejsou v současné době ve vědeckých dokumentech diskutovány. Příležitosti a výzvy, které představuje nařízení REACH a další legislativa týkající se chemických látek, odpadů a bezpečných výrobků, jsou specifické pro každou technologii chemické recyklace. Zpráva proto doporučuje, aby se otázky regulace zkoumaly případ od případu, zvlášť pro každý typ technologie chemické recyklace. Rovněž shrnuje ohlas provozovatelů k výzvám pro každou recyklační technologii.

► O schopnostech různých procesů chemické recyklace eliminovat látky vzbuzující obavy existuje málo znalostí. Aby bylo možné učinit spolehlivé závěry, měla by být provedena šetření v závodech, kde se chemická recyklace provádí.

► Technologie chemických recyklací se liší svou schopností zajistit cirkulaci plastů. Možnost konkrétních technologií by měla být posuzována případ od případu, aby se předešlo falešným zobecněním důvodů pro a proti jedné technologii pro celou oblast chemické recyklace.

► Ke zlepšení sledovatelnosti látek vzbuzujících obavy při recyklaci přispívají digitální technologie. Jejich provádění však vyžaduje značné úsilí mezi organizacemi i uvnitř nich.

►Zpráva poskytuje přehled o současném stavu různých procesů chemické recyklace a o výhodách a nevýhodách těchto technik. Různé techniky chemické recyklace mohou snížit přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech k dosažení cyklů bez toxických látek v rámci oběhového hospodářství. Více na webu MPO.