EIT InnoEnergy, přední světový motor inovací v oblasti udržitelné energie, a koncern Volkswagen AG oznámily uzavření strategického partnerství. Nyní plánují společné aktivity, jejichž cílem je pomoci inovativním technologiím a obchodním modelům dosáhnout ekonomického průlomu, který přispěje k dekarbonizaci odvětví dopravy a urychlí přechod na elektromobilitu. V rámci partnerství se Volkswagen stane novým akcionářem společnosti EIT InnoEnergy.

Jens Wiese, vedoucí oddělení fúzí a akvizic, investičního poradenství a partnerství ve společnosti Volkswagen, říká: „Abychom dekarbonizovali odvětví dopravy, budeme potřebovat celou řadu inovací. Kromě našich vlastních aktivit budeme stále více spoléhat také na spolupráci se startupy. Partnerství s EIT InnoEnergy nám pomůže najít nejslibnější společnosti ze všech oblastí přechodu na čistou energetiku, které pak můžeme podpořit při rozšiřování jejich obchodních modelů.“

Diego Pavia, CEO EIT InnoEnergy, dodává: „Odvětví dopravy prochází jedním z největších otřesů v historii. Automobilové společnosti stojí před volbou: buď tuto transformaci řídit, nebo se nechat řídit. Volkswagen se chopil příležitosti postavit se do čela této změny a utvářet ji. O to více jsme hrdí na to, že se Volkswagen stal naším novým akcionářem a že jsme naši spolupráci posunuli na další úroveň. Při pohledu na našich 300 portfoliových společností ze všech oblastí udržitelné energetiky se ve spojení s Volkswagenem skrývá obrovský potenciál pro urychlení dekarbonizace dopravního sektoru.“

Společnosti Volkswagen a EIT InnoEnergy se mohou ohlédnout za více než pětiletou spoluprací. Jako klíčoví hráči Evropské aliance pro baterie (EBA) se významně podílejí na rozvoji mezinárodně konkurenceschopného evropského bateriového průmyslu. Předpokládá se, že jeho roční příspěvek k HDP dosáhne od roku 2025 výše 250 miliard eur a vytvoří čtyři miliony přímých a nepřímých pracovních míst. Obě společnosti se rovněž podílejí na investování do švédského výrobce ekologické oceli H2 Green Steel a švédské společnosti Northvolt, která vyrábí baterie. Na svém „Power Day“ v březnu letošního roku Volkswagen oznámil, že do roku 2030 vybuduje v Evropě společně s partnery šest gigatováren s celkovým výkonem 240 gigawatthodin.

*

Společnost EIT InnoEnergy, která je celosvětově uznávána jako nejaktivnější investor v oblasti udržitelné energetiky a jeden z největších technologických investorů v oblasti klimatu a obnovitelných zdrojů v roce 2020, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita a udržitelné budovy a města – s využitím svého důvěryhodného ekosystému více než 500 partnerů a 24 akcionářů.

Tři stovky portfoliových společností jsou na cestě k tomu, aby do roku 2030 vygenerovaly příjmy ve výši 72,8 miliardy eur a ušetřily 1,1 milionu tun CO2 ročně.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ, mezi něž patří Evropská aliance pro baterie (EBA), Evropské centrum pro urychlení využívání zeleného vodíku (EGHAC) a Evropská solární iniciativa (ESI).

Společnost EIT InnoEnergy byla založena v roce 2010, je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a má kanceláře po celé Evropě i v USA.