Společenská odpovědnost, udržitelnost, digitalizace, kulturní rozmanitost. Tato a další zásadní témata bude řešit aliance Aurora, sdružení devíti vysokých škol z celé Evropy. Členem prestižního projektu, který 9. července schválila a podpořila Evropská komise, je také Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Univerzity, které se rozhodly do sítě Aurora zapojit, se v následujících letech zaměří nejen na sdílení vlastních studentských a vědeckých kapacit a know-how, ale také na úzkou spolupráci se soukromými, veřejnými a občanskými organizacemi. Cílem je směřovat společné aktivity i budoucí absolventy k inovativnímu přístupu v otázce udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve všech formách. Důraz kladou na takový regionální rozvoj, který bude následně snadné integrovat do větších evropských struktur a systémů.

Otázka společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje je pro naši univerzitu jednou z klíčových vizí příštích let. Jsem proto nesmírně rád, že se Olomouc podařilo vřadit do takto prestižního univerzitního projektu. Spolupráce se stejně smýšlejícími evropskými partnery nám pomůže efektivněji rozvíjet naši vědu, excelenci i společnost a má potenciál posunout naši univerzitu na evropskou úroveň v mnoha oblastech,“ vyjádřil svou radost rektor UP Jaroslav Miller.

Partnerství s univerzitami z nejvyspělejších zemí světa

Členy aliance Aurora jsou kromě UP také Islandská univerzita v Reykjavíku, Východoanglická univerzita v Norwichi, Vrije Universiteit Amsterdam, Rovira i Virgili University v Tarragoně, Duisbursko-Essenská univerzita, Univerzita Innsbruck, Copenhagen Business School v Kodani a Neapolská univerzita. Vedle výše zmíněných cílů bude hlavním prvkem společné spolupráce také modernizace vzdělávacích přístupů a posilování rovnováhy evropského vzdělávání, výzkumu a inovací. I proto jsou v alianci zastoupeny univerzity západní, střední i jižní Evropy, další středo- a východoevropské univerzity byly do aliance Aurora přiřazeny jako partneři.

Členství v Auroře je pro nás pozitivní nejen v otázce tématu odpovědnosti a udržitelnosti, ale také v otázce posilování internacionalizace. Rozvoj a prohlubování mezinárodního prostředí na UP je součástí naší hlavní strategie a taková forma spolupráce ji o to více posiluje,“ kvitoval prorektor UP pro zahraničí Martin Kudláček. UP byla mimo jiné za vynikající výsledky v internacionalizaci v roce 2019 oceněna prestižní cenou Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání EIAE 2019.

Komplexnější strategie a plány univerzitní aliance Aurora budou představeny v nejbližších týdnech a měsících na oficiální webové stránce. Aurora zaujala odbornou porotu v rámci druhé výzvy iniciativy European Universities, do níž se přihlásilo 62 potenciálních univerzitních aliancí. Evropská komise vybrala 24 z nich. V loňském roce uspělo 17 aliancí. Projekt univerzitních aliancí je finančně podporován programy Erasmus+ a Horizont 2020.