Společnost Cisco se zavázala, že veškeré její aktivity budou bez emisí skleníkových plynů do roku 2040, tedy o 10 let dřív než požaduje OSN. V zájmu toho Cisco urychlí všechny firemní strategie a podřídí je celosvětovému úsilí o zbrzdění růstu globální teploty nejvýše o 1,5 ° C oproti hodnotě před průmyslovou revolucí do konce tohoto století.

Během následujících 18 let chce Cisco dosáhnout nulové hodnoty emisí skleníkových plynů napříč všemi obory své činnosti. Učiní tak s desetiletým předstihem před celosvětově daným termínem, k němuž se zavázali signatáři Pařížské dohody. Závazek Cisco přitom pokrývá skutečně celé spektrum aktivit, které Cisco představuje. Tedy nejen výrobní činnosti, ale také vlastní provoz firmy, používaní jejích produktů a kompletní dodavatelský řetězec.

„Ničivé dopady klimatických katastrof za posledních několik týdnů nemohly být jasnějším znakem naléhavé potřeby řešit změnu klimatu právě teď. Jako globální technologický lídr musíme nastavit standard udržitelných obchodních praktik a podporovat naše zákazníky, partnery i dodavatele v jejich úsilí také snížit vlastní dopad na životní prostředí,“ uvedl Fran Katsoudas, Cisco Chief People, Policy & Purpose Officer.

Hlavní emisní cíl Cisco je podpořen dílčími krátkodobými závazky a kroky. Již do roku 2025 dosáhne Cisco nulových emisí v kategoriích Scope 1 a Scope 2. Jde o (Scope 1) emise ze zdrojů kontrolovaných přímo společností Cisco a nepřímé emise (Scope 2) spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, páry apod.). V tomto případě jde o emise energetických zdrojů, které Cisco přímo nekontroluje. Na závazcích v oblasti Scope 3 (další nepřímé emise plynoucí z užívání produktů Cisco či emise v dodavatelském řetězci) nyní Cisco pracuje a zveřejní je ještě v letošním roce.

O plnění vytyčených cílů bude Cisco pravidelně informovat ve své výroční zprávě Corporate Social Responsibility Impact Report. Závazky v oblasti životního prostředí jsou přitom jedním z milníků na plnění vlastní rozsáhlé iniciativy, kterou Cisco nazývá „Power an Inclusive Future for All“. Ta zahrnuje například investice a iniciativy související s uzavíráním digitální propasti, prosazováním sociální spravedlnosti a také ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti, k nimž patří i tento nejnovější emisní závazek.

Cisco stanovuje a dosahuje cíle ke snížení emisí skleníkových plynů ve svých zařízeních a v celém dodavatelském řetězci již od roku 2008. Strategie, které společnost Cisco použije k dosažení nulových emisí, zahrnují například zvyšování energetické efektivity vlastních produktů, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavádění hybridních modelů práce či přímé investice do odstraňování emisí uhlíku.

► Od roku 2008 společnost Cisco stanovila a dosáhla řady pětiletých cílů na snížení emisí skleníkových plynů v kategoriích Scope 1 a 2. Současný cíl je snížit emise Scope 1 a 2 ve fiskálním roce 2022 o 60 % ve srovnání s rokem 2007.

► Cisco již v několika zemích využívá pouze 100% obnovitelnou energii a pro fiskální rok 2022 má cíl celosvětově krýt z obnovitelných zdrojů 85 % své spotřeby.

► Již v roce 2019 dosáhla s ročním předstihem vytyčeného cíle v emisích kategorie Scope 3. Eliminovala ze svého dodavatelského řetězce 1 milion tun CO2 díky opatřením, jako například posílení lodní přepravy, úprava balení produktů či implementace energetického managementu u výrobních partnerů. Ve fiskálním roce 2030 budou emise Cisca v kategorii Scope 3 o 30 % nižší ve srovnání s fiskálním rokem 2019.

►Společnost Cisco se zavázala navrhovat produkty a obaly tak, aby bylo možné je recyklovat. Jsme na dobré cestě k tomu, abychom v roce 2025 navrhovali 100 % obalů a produktů dle zásad cirkulárního designu.

Další informace o aktivitách Cisco v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí naleznete zde.