Úsilí společnosti LANXESS při řešení změny klimatu bylo znovu oceněno největší globální iniciativou CDP (Carbon Disclosure Project). V nejnovějším hodnocení je společnost zaměřená na speciální chemikálie znovu v prestižním seznamu „Climate A List“, ve kterém je pouze 270 subjektů z celého světa. Je tak mezi prvními 5 procenty nejlepších z celkem 5800 podniků hodnocených CDP.

Skóre „A“ se uděluje společnostem, které podávají zprávy o svých činnostech v oblasti ochrany klimatu obzvláště transparentním a komplexním způsobem a mají ve svém portfoliu odpovídající projekty. LANXESS už je v tomto seznamu počtvrté. Společnost zveřejňuje údaje týkající se ochrany klimatu CDP od roku 2012.

„Ochrana klimatu je ústřední součástí strategie společnosti LANXESS. Fakt, který podtrhuje náš ambiciózní cíl – být klimaticky neutrální do roku 2040. Získání vedoucího postavení v oblasti ochrany klimatu společností CDP opět dokazuje, že jsme na správné cestě,“ podotýká Hubert Fink, člen představenstva společnosti LANXESS AG.

Teprve nedávno byla společnost LANXESS opět zařazena do indexů Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pro svět a Evropu – mimo jiné díky velmi dobrým výsledkům v oblasti klimatické strategie. Společnost specializující se na chemikálie je stejně jako v loňském roce na špici DJSI Europe v kategorii „Chemicals“ a posunula se na druhé místo ve světě v DJSI World. „Jsme rádi, že náš závazek k větší udržitelnosti a ochraně klimatu je tak široce uznávám,“ uvádí Hubert Fink.

Klimaticky neutrální do roku 2040

V uplynulém roce zaměřila společnost LANXESS své obchodní aktivity ještě silněji na udržitelnost, přičemž klíčovými tématem byla právě ochrana klimatu v souvislosti s využíváním energií. Do roku 2040 se společnost chce stát klimaticky neutrální a eliminovat emise skleníkových plynů. V roce 2019 LANXESS vypustila 3,06 milionu metrických tun ekvivalentů CO2 – přibližně o 150 000 tun méně než v předchozím roce. Více informací o cíli společnosti LANXESS, stát se klimaticky neutrální, najdete na https://www.climateneutral2040.com/.

Posílení udržitelného vodního hospodářství

LANXESS také zintenzivnila svůj závazek v oblasti vodního hospodářství. Vůbec poprvé předložila příslušná data zmiňované iniciativě CDP. Při svém prvním hodnocení získala hodnocení „B“.

Kromě toho si společnost LANXESS nedávno stanovila konkrétní cíle pro udržitelné hospodaření s vodou. V rámci „Programu vodohospodářství“ skupina zpočátku posílí udržitelné hospodaření s vodou konkrétními místními projekty ve čtyřech lokalitách v oblastech s největším tlakem na vodu. Cílem je do roku 2023 snížit absolutní odběr vody v těchto lokalitách o 15 procent.

CDP: Nejvyšší transparentnost údajů o životním prostředí

Nezávislá nezisková organizace CDP si klade za cíl vytvořit celosvětovou transparentnost v oblasti emisí skleníkových plynů a správy vodních zdrojů a lesů. V roce 2020 předložilo údaje více než 9 600 společností. Díky tomu je datová platforma CDP jedním z nejkomplexnějších zdrojů informací o životním prostředí na světě.

Projekt v současné době podporuje více než 515 investorů po celém světě, kteří spravují aktiva v celkové výši kolem 106 bilionů USD.

Aby se zvýšila transparentnost pro všechny zúčastněné strany, LANXESS nyní nabízí rychlý a snadný přístup ke všem údajům o udržitelnosti v informačním listu ESG na adrese https://lanxess.com/en/Investors/ESG.