Kateřina Barbier, generální ředitelka, HP Česká republika, Slovensko a Maďarsko

V HP si uvědomujeme, že udržitelnost není jen módní slovo, ale nezbytnost pro budoucnost podnikání i planety. Naše závazky v oblasti ekologické odpovědnosti jsou hluboké a mnohostranné, zahrnující vše od vývoje produktů až po naše HR praktiky a vzdělávací programy.

Součástí naší cesty jsou inovace, které směřují k výrobě energeticky účinných produktů, snížení emisí uhlíku a většímu využívání recyklovaných materiálů. Snažíme se být příkladem v tom, jak mohou technologie přinášet nejen obchodní, ale i environmentální benefity. Inovujeme nejen ve vývoji našich produktů, ale i v jejich používání. Například tiskárny HP Latex a PageWide XL jsou navrženy tak, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí bez kompromisu v kvalitě tisku. Díky technologiím, jako je tisk na požádání, pomáháme zákazníkům snižovat odpad a zvyšovat efektivitu.

Cirkularita: krok za krokem k udržitelnější budoucnosti

Cirkulární ekonomika je klíčovým prvkem naší strategie udržitelnosti. Chápeme, že každý produkt má svůj životní cyklus, a naším cílem je tento cyklus prodloužit a maximalizovat jeho hodnotu. Iniciativa HP Device Life Extension a program certifikovaně repasovaných počítačů HP jsou příkladem toho, jak zavádíme principy oběhového hospodářství do praxe. Tímto způsobem nejenže snižujeme množství odpadu, ale také poskytujeme našim zákazníkům flexibilní a cenově dostupná řešení, která podporují jejich vlastní udržitelné cíle.

Globální závazky a lokální akce

Zavázali jsme se k ambiciózním cílům, jako je nulová produkce emisí skleníkových plynů do roku 2040 a dosažení plně regenerativní ekonomiky. Chceme vytvářet udržitelná řešení, která přinášejí přidanou hodnotu nejen našim zákazníkům, ale celé planetě. V rámci programu HP Amplify Impact spolupracujeme s našimi channel partnery na podpoře oběhového a nízkouhlíkového hospodářství. Alespoň malým dílem přispíváme i konkrétními akcemi – každoročně vysazujeme ve vybrané lokalitě nové stromy a podporujeme aktivity partnerů, jako například zakládání včelích úlů.

Budoucnost vidíme v udržitelnosti

V HP jsme se zavázali uplatňovat zásady oběhového hospodářství před mnoha lety. Už koncem 90. let jsme spustili program Planet Partners, který umožňuje zákazníkům bezplatně vracet použité inkoustové a tonerové kazety, které jsou pak recyklovány a znovu použity ve výrobním cyklu. Díky těmto a dalším iniciativám posouváme udržitelnost ve všech aspektech našeho podnikání a děláme konkrétní kroky k tomu, aby se udržitelnost stala prioritou i pro naše partnery.

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2024