Odstranění chyb v kódu, automatizace rutinních úkolů, nastavení vývojářských standardů, lepší spolupráce ve vývojářských týmech nebo správná firemní kultura. To vše zahrnuje pojem developer experience – vývojářská zkušenost. Na její zlepšování se soustředí čeští DX Heroes, kteří pomocí unikátních nástrojů dokážou nastavit procesy k efektivnějšímu využití času, hladké spolupráci uvnitř týmu a tím i větší spokojenosti všech. Během dvou let na trhu již tento tým vývojářů a konzultantů pomohl více než 10 předním firmám v čele se společnostmi Erste, BankID či Wultra. Díky vlastnímu nástroji DX Scanner a uplatněním zkušeností z vývoje i konzultačního byznysu dokážou DX Heroes zlepšit efektivitu vývojářů až o 50 %, zbavit firmu technologického dluhu, zamezit demotivaci či odchodu vývojářů nebo naopak firmu zatraktivnit pro nábor nových posil.

„Impuls ke zlepšení vývojářské zkušenosti uvnitř firmy přichází zpravidla zvenčí, na základě doporučení. Často však až v okamžiku, kdy přestane něco fungovat. Vývojáři totiž většinou nevědí, že potřebují pomoc. K získání nadhledu je potřeba pohled externího člověka, který již má zkušenosti s vývojem, řízením týmu a v neposlední řadě i s byznysem. Jakkoli může znít pojem developer experience těžko uchopitelně, skrývá se za ním řada jasně definovaných postupů. Například jasné nastavení cílů v podobě KPIs, jejich vyhodnocování nebo validace produktu, tedy stanovení jeho byznysové hodnoty,“ říká Pavel Michalík, CEO a spoluzakladatel DX Heroes.

„Velkým úkolem DX Heroes je představit české komunitě doposud nepříliš známý pojem, který obsahuje veškeré zásady pro kvalitní vývoj. V první řadě se jedná o měření produktivity a efektivity týmu, na jejichž kontrolu jsme vyvinuli vlastní nástroj DX Scanner. To je však jenom začátek. Nástroj zajišťuje hladkou spolupráci vývojářských týmů, kde má každý svou předem danou roli. Při předávání zadání, tvorbě dokumentace a mezilidské komunikaci totiž stále dochází k drobným nedorozuměním. Představte si, že každý úkol na seznamu, který není dobře předaný, stojí vývojáře 10 minut času. Tyto ztráty však s velikostí týmu rostou exponenciálně a mohou vést až k nedodržení termínu dodání. Snažíme se proto práci vývojářů standardizovat, aby nedocházelo ke zmatení jazyků mezi týmy, podobně jako tomu bylo v biblickém Babylonu,“ říká Prokop Simek, CTO a spoluzakladatel DX Heroes.

Pojem developer experience zahrnuje čtyři klíčové body: IT architekturu, procesy, nástroje a firemní kulturu. DX Heroes dodávají firmám experty z těchto oblastí a pomáhají jim zamyslet se nad tím, co je gros práce vývojářů: Jaké je jejich workflow? Dochází mezi vývojáři i týmy k perfektnímu předávání zadání? Jak plánovat? Jak odbourat některé zlozvyky při vývoji? Jednotlivé problémy pak pomáhají odstranit a poradí, jak si zažít správné praktiky a postupy.

DX Scanner pomůže s odstraněním chyb i automatizací

DX Scanner je nástroj, který dokáže prohledat kód, objevit v něm chyby a zlepšit tak jeho kvalitu. Tím pomáhá šetřit čas, zvýšit bezpečnost a díky analytice poznat silné stránky i rezervy celého týmu. V neposlední řadě nabízí návrhy automatizace rutinních kroků, díky čemuž předchází opět zbytečným chybám. DX Scanner je vyvinutý jako open source, tudíž zaručuje transparentnost a dbá na ochranu firemních dat před zneužitím třetí stranou.

Nástroj pomáhá vizualizovat data o práci vývojářů, která lze sledovat v reálném čase i dlouhodobě, sledovat trendy a porovnat je se standardem. Tedy především kolik tráví času na jakých úkolech, případně jak s tímto časem hospodařit lépe. Rovněž dokáže vyhledat nadbytečné závislosti (tedy situaci, kdy jeden člověk zbytečně čeká na dodání práce ostatních), navrhnout správný počet lidí v týmu nebo rychlost řešení úkolů v backlogu. DX Scanner lze snadno integrovat do nejčastěji používaných continuous integration nástrojů.

Technologický dluh ve firmách: pomůže správná volba nástrojů a aplikací

Důležitou oblastí, se kterou developer experience úzce souvisí, je technologický dluh ve firmách. Ten je způsobený především nedostatky v IT architektuře a využíváním neaktuálního softwaru. Praktickým následkem je pak složitá integrace nových aplikací nebo rozvoj celého digitálního produktu. Podle průzkumu McKinsey připadne 10–20 % z celkového rozpočtu na vývoj nového produktu právě na nápravu starých chyb vzniklých technologickým dluhem.

Průzkum rovněž uvádí, že technologický dluh dosahuje 20–40 % celkové hodnoty jejich produktu. Pro velké firmy to může znamenat stovky milionů dolarů utopených v technologickém dluhu. Navíc až 60 % dotazovaných CIOs (chief information officer – vyšší manažerská role, jejímž úkolem je dohlížet nad lidmi, procesy a technologiemi v rámci firemního IT) uvádí, že technologický dluh v jejich firmách během posledních let znatelně vzrostl. DX Heroes se soustředí na jeho snížení. Vyjádřeno čísly, cena technologického dluhu může pohltit až 75 % z celkového objemu práce vývojářů, přičemž dobrá vývojářská zkušenoste pomáhá tyto náklady snížit až na 25 %.

Myšlenka zlepšení developer experience vznikla v Appliftingu

Prvotní myšlenka pomáhat firmám zlepšovat vývojářskou zkušenost vznikla v hlavách představitelů vývojářského studia Applifting, kde se právě DX ukázalo být jednou z nejsilnějších stránek při dodávání projektů klientům. Následně se z myšlenky zrodila samotná společnost DX Heroes, založená společně Pavlem Michalíkem a Prokopem Simkem. Zatímco Pavel dohlíží na byznysovou stránku a komunikaci s klienty, Prokop si vzal na starosti správné programování a udržování firemní kultury – tu mají DX Heroes společnou s Appliftingem, koncept tzv. tyrkysové firmy staví na první místo spokojenost zaměstnanců a klientů, zisk je pak pouze nástrojem pro dosahování vyšších cílů.

Vizí DX Heroes je evangelizace a vzdělávání komunity, sdílení nejlepších praktik a zavedení jednotných standardů pro správný vývoj a veškeré procesy v týmech, od prvotního návrhu produktu až po jeho doručení klientům. Sepsali proto manifest pro dosažení správné developer experience. Rovněž se chtějí podílet na vzdělávání vývojářů, kteří mají o zlepšování DX zájem, a sdružování komunity na platformě Developer Experience.io, kde mohou členové sdílet své znalosti a zkušenosti.