Na českém fotovoltaickém trhu je obrovský přetlak. Podle odhadů odborníků na něm aktuálně působí až 800 dodavatelů, kteří se zásadně liší úrovní odbornosti, jednáním i zkušenostmi v oboru. Přitom výběr dodavatele FVE je klíčový krok, který zásadně určí ráz celé investice. Cech akumulace ve fotovoltaice (CAFT) v únoru vydal Desatero pro výběr fotovoltaiky a společnost Schlieger, jeden z historicky prvních členů CAFT, druhý bod desatera věnovaný právě výběru dodavatele dále rozvádí. Níže najdete pět kritérií, které doporučujeme při výběru dodavatele zohlednit.

Historie dodavatele

Není náhodou, že zrovna fotovoltaický trh je „přesycen“ a nabídka dalece převyšuje poptávku. Loňský rok se nesl ve znamení obrovského zájmu o fotovoltaická řešení kvůli vysokým cenám energií. Zájem byl v porovnání s rokem 2021 téměř čtyřnásobný! Na trhu se objevily desítky až stovky nových subjektů, které využily zájmu i strachu obyvatel z překotného růstu nákladů na energie. Tyto subjekty měly velmi často s projektováním, instalacemi nebo servisem FVE minimální až nulové zkušenosti. Je proto důležité si dodavatele prověřit a sázet na ty, kteří mají s působením v oboru dlouhodobé zkušenosti. Případně ty, již jsou členy prestižních oborových asociací typu CAFT, Solární asociace nebo Česká fotovoltaická asociace.

„Společnost Schlieger je česká firma založená v roce 2010. Za třináct let působení na trhu má Schlieger za sebou více než 10 000 instalací FVE, tepelných čerpadel a solárních kolektorů po celé republice i v zahraničí. Jen za loňský rok bylo zmiňovaných instalací více než 3 500,“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger.

(Ne)reálné termíny

Dodání FVE je úzce spjato se skladovými zásobami a počtem montážních čet i autorizačních techniků, které dodavatel využívá. Tyto skutečnosti se samozřejmě těžko ověřují, a tak vodítkem může být pro spotřebitele například smluvní doba dodání a také zprovoznění díla.

V roce 2022 nebyly výjimkou ani smluvní dodací lhůty jeden rok, letos by ovšem neměly přesáhnout šest měsíců. Proto je třeba v kontraktu dobře zkontrolovat termíny dodání jednotlivých komponentů nebo připojení k distribuční síti. Rozhodně nenaleťte dodavatelům, kteří slibují dodání celého systému do měsíce. Je totiž evidentní, že z nevědomosti (nebo záměrně) ignorují například lhůty distributorů elektřiny, kteří na připojení FVE do sítě mají zákonnou lhůtu až devět týdnů.

„Celý loňský rok byl extrémní, co se termínů týče, i pro nás. Zájem o naše řešení vzrostl meziročně o 450 % a přiznáváme, že i když jsme podepisovali smlouvy garantující dodání do jedenácti měsíců, několik řádově desítek našich zákazníků čekalo na systém déle. Extrémní nápor jsme ale vyřešili skokovým nárůstem počtu našich montážních čet,“ uvádí Pavel Matějovič a konkretizuje: „K dnešnímu dni máme více než 100 montážních týmů, v roce 2021 jich bylo šestnáct. Díky kombinaci dostatečných skladových zásob a vysokého počtu montážních čet tak můžeme v současné době garantovat dodání FVE do šesti měsíců a máme v plánu ještě zrychlovat.“

Kvalita komponentů

Rozhodně je třeba dát pozor a nesrovnávat nesrovnatelné. Je jasné, že fotovoltaické panely s účinností 13 % budou levnější než ty s 21% účinností. Ale je třeba pak počítat s tím, že levnější varianta vyrobí  téměř o 40 % méně elektřiny a zabere více místa na střeše. Na obdobné disproporce můžete narazit také u baterií pro fotovoltaiku.

„Je rozdíl, jestli vám dodavatel do cenové nabídky zakalkuluje baterii s nízkonapěťovými články, levnější, než je ta s vysokonapěťovými články, ale nevhodnou do každodenního provozu. Proto se snažíme nabídnout vždy nejvhodnější panely, baterie a střídače a každému zákazníkovi vytváříme individuální nabídku na klíč,“ říká Pavel Matějovič.

Servis

Nižší ceny často nabízejí začínající společnosti. Ale budou tu pro vás tyto nové podniky i za pár let, až budete potřebovat záruční či pozáruční servis? Tato otázka je o to důležitější, že většina tradičních dodavatelů FVE servisuje výhradně své systémy. Kdo se postará o vaši fotovoltaiku, když váš dodavatelský začátečník ukončí činnost?

„Rozdílný přístup k servisu ale můžete vysledovat také u zavedených dodavatelů. Zkuste si třeba zjistit, jestli vám firma zajistí vzdálený monitoring FVE, nebo dokonce nabízí nonstop dohled, díky kterému se skutečně nemusíte starat vůbec o nic,“ dodává Matějovič.

Energetické úspory a návratnost FVE

Slibuje vám dodavatel, že budete za energie platit o 90 % méně, nebo že je dokonce budete mít úplně zadarmo? Neříkáme, že to je zcela nemožné. Jen je dobré vědět, jestli se tato čísla zakládají na datech z vaší nemovitosti, anebo jde jen o kalkulaci založenou na ojedinělé anomálii z praxe. Ptejte se také na to, zda má dodavatel na mysli celoroční úspory.

Ruku v ruce s úsporami jde logicky i návratnost. Možná vám dodavatel neslibuje obří úspory za elektřinu, ale láká vás na téměř okamžitou návratnost. Jenže v praxi jde v podstatě o to stejné jako v předchozím bodě – žádné dvě nemovitosti nemají podmínky zcela totožné.

„Vždy je potřeba zjistit, zda společnost v nabídce zohledňuje spotřebu vaší domácnosti, sklon a orientaci střechy a rovněž odlišný výkon v různých ročních obdobích,“ shrnuje Matějovič.