Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou MPSV vyhlásil kampaň nazvanou „Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků“. Cílem této kampaně je šíření informací mezi zaměstnavateli o ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce, je totiž včasná a účinná prevence. Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby pracovní prostředí a podmínky byly bezpečné a neohrožovaly zdraví zaměstnanců. Toho lze dosáhnout správným nastavením pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a přijetím preventivních opatření proti rizikům. Jednou z klíčových strategií je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), které chrání pracovníky před specifickými hrozbami a pomáhají snižovat negativní dopady nebezpečných a škodlivých aspektů práce a pracovního prostředí. „V praxi se potvrzuje, že investování do bezpečnosti a ochrany zdraví se opravdu vyplácí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka).

Někteří zaměstnavatelé však stále vnímají BOZP jako finanční zátěž. Obhajují to tvrzením, že riziko pracovních úrazů nebo zdravotního poškození zaměstnanců je nízké a investice času a financí do BOZP se jim zdá neopodstatněná. Avšak statistiky ukazují jiný obrázek. Každý měsíc dojde k minimálně jednomu smrtelnému pracovnímu úrazu kvůli absenci, nedostatečnosti, nebo nevhodnosti OOPP. Na webové stránce VÚBP naleznete sérii instruktážních plakátů letošní kampaně, které poukazují na nejčastější rizika a doporučují vhodné OOPP. K dispozici je také možnost prohlédnout si vzdělávací a osvětové materiály z předchozích kampaní.