ABB nasazením digitálního monitoringu stavu frekvenčních měničů v cementárně v Mokré, jedné z největších a nejmodernějších cementáren v Česku, pomohla ušetřit investici ve výši 4,2 milionu korun.

Součástí technologického vybavení cementárny jsou mimo jiné dva kouřové ventilátory, vybavené frekvenčními měniči ABB ACS800, které řadu let vykazovaly poruchy. Příčinou, kterou se dlouhou dobou nedařilo identifikovat, byly neharmonizované moduly usměrňovačů a nestabilita nasávaného vzduchu, tedy jeho proměnlivá teplota a vlhkost. Při provádění reaktivní údržby se nedařilo jednoznačně prokázat zdroj potíží, a tak docházelo k několika odstávkám ročně.

Proto byl v cementárně nasazen systém ABB Ability Condition Monitoring a bylo zahájeno půlroční monitorování provozu. Systém začal průběžně analyzovat provozní data frekvenčního měniče a po několika týdnech vyhodnotil blížící se riziko. Hrozilo kritické poškození měniče. Systém zaslal alarmní hlášku, kterou zpracovala servisní jednotka ABB a vyjela k závadě, která měla teprve nastat. Touto včasnou reakcí cementárna měniče preventivně odstavila a proběhla harmonizace dílů.

„Pilotní projekt nám pomohl ověřit, že systém ABB Ability Condition Monitoring dokáže zvýšit spolehlivost frekvenčních měničů,“ řekl Jiří Strapina, výrobní ředitel společnosti Mokrá. „Díky identifikaci příčiny poruchy jsme nemuseli investovat 4,2 milionu korun do nového měniče. Navíc díky tomu, že se můžeme spolehnout na aktuální údaje, nemusíme provádět servis a údržbu podle časového harmonogramu. Díky digitálnímu monitorování máme údaje, které nám umožňují provádět prediktivní údržbu. Ta nám umožňuje snižovat servisní náklady, protože opravujeme jen to, co je potřeba, a tehdy, kdy je to potřeba,“ doplnil Jiří Strapina.

Frekvenční měniče ABB jsou připojeny do cloudové platformy, kde probíhá vyhodnocení klíčových parametrů zařízení, které umožňují cementárně sledovat rizika poruch a provozuschopnost zařízení. Díky tomu může cementárna provádět údržbu podle skutečné potřeby, nikoliv na základě stanoveného intervalu. Jinými slovy, místo reaktivní údržby může využívat prediktivní.

„Přidanou hodnotou pro zákazníka je díky digitalizaci také automatizace určitého objemu práce. Zákazník získává čas, aby se na místo rutinní práce mohl více soustředit na strategické úkoly,“ uvedl Lukáš Sýkora, Strategy Sales Manager ABB ČR. „Monitorování stavu umožňuje automatizovat plánování údržby, prohlídky a diagnostiku, což při v současném nedostatku pracovních sil představuje další výhodu,“ dodal Lukáš Sýkora.

Díky úspěchu pilotního projektu digitálního monitoringu uzavřela cementárna se servisní jednotkou ABB Pohony čtyřletou smlouvu na monitorování stavu několika desítek frekvenčních měničů ACS800 a ACS880. Na základě této smlouvy získala cementárna Mokrá sadu digitálních služeb, mezi nimi prediktivní údržbu, vzdálené vyhodnocení stavu a včasnou servisní podporu pro instalované frekvenční měniče. Spolehlivý provoz těchto zařízení má zásadní vliv na výrobu a ziskovost cementárny.

Cementárna Mokrá je součástí německé společnosti Heidelberg Cement, která je druhým největším výrobcem cementu na světě.