Vývoz odpadu z Evropské unie 27 členských států do dalších zemí se od roku 2004 zvýšil o dvě třetiny (+ 66 %), ale zůstal stabilní mezi lety 2018 a 2019. V minulém roce dosáhl vývoz odpadů EU 31,0 milionů tun, v hodnotě 13,4 miliardy EUR.

Naproti tomu dovoz odpadů ze třetích zemí dlouhodobě i krátkodobě poklesl. V roce 2019 činil dovoz 16,7 milionu tun, což je o 2 % méně než v roce 2018 a -6 % proti roku 2004. Odpad dovážený ze zemí mimo EU měl v roce 2019 hodnotu 12,8 miliard EUR.

Obr. Dovoz a vývoz odpadů Evropské unie v milionech tun, 2004–2019

Nejvíce odpadu vyvezeného z EU s objemem přibližně 11,4 milionu tun směřovalo v roce 2019 do Turecka. To bylo téměř třikrát více než v roce 2004. Druhým největším místem určení byla Indie, která přijala téměř 2,9 milionu tun, následovaná Spojeným královstvím (1,9 milionu tun), Švýcarskem (1,6 milionu tun) a Norskem (1,5 milionu tun).

Indonésie v posledních letech rostla jako cíl pro odpad, přičemž objem vzrostl z 0,4 milionu tun v roce 2016 na 1,3 milionu tun v roce minulém. V ostrém kontrastu je vývoz odpadů z EU do Číny, který se snížil z maxima 10,1 milionu tun v roce 2009 na 1,2 milionu tun v roce 2019.

Obr. Hlavní destinace pro odpady z Evropské unie, v milionech tun, 2019

EU rovněž přijímá odpad ze zemí mimo EU. Největší objem odpadu byl dovezen ze Spojeného království a v roce 2019 činil 4,0 milionu tun. To byl pokles o téměř 12 % proti roku 2018, což je nejnižší úroveň od začátku záznamu v roce 2004.

Norsko bylo druhým největším zdrojem odpadu dováženého do EU, přičemž v roce 2019 se jeho objem zvýšil o 5 % na 3,1 milionu tun. Následovalo Švýcarsko s 2,4 milionu tun, to je o 3 % méně než v roce 2018, Spojené státy s 1,6 milionu (- 2 %) a Rusko s 1,2 milionu tun (+ 1 %).

Obr. Hlavní dodavatelé odpadu do Evropské unie, v milionech tun, 2019

V minulém roce činil vývoz odpadů ze železných kovů z EU 15,6 milionu tun, což představuje polovinu (50 %) veškerého vývozu odpadu. Hlavním cílem bylo Turecko; s 9,9 milionu tun sem byly exportovány téměř dvě třetiny (63 %). Naproti tomu EU dovezla 4,2 milionu tun kovového odpadu, přičemž téměř třetina (32 %) pocházela ze Spojeného království.

Ačkoli na mnohem nižší úrovni, bylo vyváženo z EU také značné množství papírového odpadu. Exportovaných 5,8 milionu tun představovalo téměř pětinu (19 %) celkového vývozu. 1,1 milionu tun (19 %) bylo určeno pro Indii a 0,7 milionu tun (12 %) pro Turecko. Do EU však bylo dovezeno také 2,5 milionu tun papírového odpadu, přičemž největší množství (1,1 milionu tun, tj. 43 %) přicházelo ze Spojeného království.

Zdroj: Eurostat