Když elektrospotřebič doslouží, lidé se musí správně rozhodnout, kam s ním. Výsledky ankety odhalily, že Češi sice neznají dokonale všechny možnosti likvidace elektroodpadu, ale vědí, že do koše nepatří. Dobré povědomí mají o využití sběrných kontejnerů, podceňují ale možnosti sběrných dvorů. Překvapením je dobrá znalost problematiky nebezpečného elektroodpadu.

Z výsledků vědomostního kvízu společnosti Ekolamp vyplynulo, že 97 % spotřebitelů ví, že elektroodpad nepatří do směsného odpadu. Zároveň se ale ukázalo, že pouze 6 % zná všechny správné možnosti recyklace vysloužilých spotřebičů.

„Lidé vědí, že elektroodpad nepatří na skládku, ale nejsou si vědomi všech možností, kam jej lze odevzdat k recyklaci. Případně zvolí špatný způsob,“ shrnuje výsledky Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Cílem ankety bylo zjistit povědomí spotřebitelů o nejčastějších možnostech likvidace elektrospotřebiče: uložení do kontejneru či sběrné nádoby, sběrného dvora, využití speciální sběrné nádoby anebo vyhození do směsného odpadu. Do ankety byli zařazeni zástupci různých typů elektrozařízení, například zářivka, lednička, stolní lampa, žehlička či mobil. Kvízový dotazník vyplnily ve třetím čtvrtletí tohoto roku necelé dvě stovky oslovených spotřebitelů.

Lidé si mylně myslí, že do sběrného dvora patří jen velké elektro

Z výsledků dále vyplynulo, že o možnostech využití sběrných míst mají lidé různé povědomí. „Nejčastěji by zvolili sběrný kontejner. Překvapivě sběrný dvůr byl zejména u menších spotřebičů opomíjen. Lidé si pravděpodobně myslí, že na sběrný dvůr patří jen objemné elektrospotřebiče, jako jsou ledničky či pračky. To ale není pravda, sběrné dvory obyčejně odeberou veškerý elektroodpad včetně malých zařízení, jakými jsou zářivky či baterie,“ dodává Zuzana Adamcová.

Dobrou zprávou je, že spotřebitelé mají povědomí o likvidaci potenciálně nebezpečného elektroodpadu. „V případě úsporných zářivek, které obsahují malé množství toxické rtuti, správně zvolilo speciální sběrnou nádobu 75 % odpovídajících. Na stranu druhou zhruba 18 % respondentů by zvolilo speciální sběrnou nádobu i pro elektroodpad, který nepředstavuje žádné nebezpečí,“ říká Zuzana Adamcová.

Svítidlo patří do kontejneru, ale zdroj do speciální nádoby

Lidé často chybovali u likvidace elektroodpadu, jehož některé části se likvidují odlišně. Takovým je například osvětlovací technika: zatímco svítidlo, například lampa, patří do kontejneru na elektroodpad, světelný zdroj, tedy jakákoli žárovka, patří do zmiňované speciální sběrné nádoby.

„Zhruba 18 % odpovídajících by dalo neškodnou lampičku do speciální sběrné nádoby, což je špatně. Tam patří pouze křehký světelný zdroj, který by se mezi ostatním elektroodpadem mohl rozbít a v případě zářivek uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou v malém množství obsahují,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Od letošního roku si navíc spotřebitel nemusí lámat hlavu s tím, který vysloužilý světelný zdroj je třeba recyklovat a který nikoli.

„Všechny světelné zdroje lze odevzdat do jedné sběrné nádoby k tomu určené. Platí to tedy i pro wolframové a halogenové žárovky. Ty sice původně k recyklaci určeny nebyly, protože jejich prodej byl Evropskou unií zakázán, nicméně se ukázalo, že jsou na český trh stále dodávány pod různými jmény v nemalém množství,“ uzavírá Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp.

Poznámka: Pro zjednodušení nebyly v kvízu uvedeny všechny možnosti likvidace elektroodpadu, například možnost vrácení spotřebiče do prodejny elektra. „Snažili jsme se zjistit, jaké mají lidé povědomí o správné likvidaci v okamžiku, kdy nákup nového elektrozařízení neplánují,“ uzavírá Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp. Více na www.ekolamp.cz.

Obr.  Všechny typy vysloužilých světelných zdrojů patří do speciální sběrné nádoby