The Business Booster (TBB) je největší světový event v oblasti inovací udržitelné energetiky.  Letos se bude konat 3. a 4. října v Palais des Congrès v Paříži a jeho hlavním tématem bude „humanizace“ energetické transformace neboli zpřístupnění moderních technologií široké veřejnosti. Pro udržitelný rozvoj je totiž nezbytné, aby se s paradigmatem udržitelného způsobu života ztotožnilo co nejvíce obyvatel planety, kteří se „vydají“ na cestu od neobnovitelných k obnovitelným zdrojům.

„The Business Booster je katalyzátorem inovací v energetickém sektoru, ale nyní se více než kdy v minulosti potřebujeme soustředit na lidskou stránku energetické transformace. Lidé z celého světa sem přicházejí, aby spolupracovali a hledali řešení největšího problému, kterému kdy lidstvo čelilo. Nové technologie a inovace jsou zásadní, je ale také podstatné vážit si role spotřebitele a uživatele, který je pro úspěšnou energetickou transformaci klíčový. Právě uživatel budete tento rok hlavním tématem našeho eventu,“ říká Diego Pavia, CEO společnosti InnoEnergy – evropského společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie, které tuto dvoudenní akci každoročně pořádá.

Během dvou dnů se bude TBB věnovat pěti tématům:

  1. Potřeba nových schopností a dovedností
  2. Diverzita myšlenek a kreativita jako zdroj inovací
  3. Úroveň znalostí a připravenosti zákazníka
  4. Nové role pro spotřebitele
  5. Role občanů

Zahajovací projev přednese Mary Robinson, první prezidentka Irska a bývalá zvláštní vyslankyně OSN pro klimatickou změnu. Kromě ní vystoupí například Lord Deben, předseda britského Výboru pro změnu klimatu, François de Rugy, francouzský ministr životního prostředí, profesor Eric Stark Maskin z Harvardské univerzity a laureát Nobelovy ceny za ekonomii, dr. Cyrus Wadia, viceprezident pro udržitelný business a inovace firmy NIKE, Ambroise Fayolle, viceprezident Evropské investiční banky či Christel Heydemann, CEO Schneider Electric France.

Letos se očekává více než 800 delegátů ze 40 zemí, budou mezi nimi start-upy, reprezentanti velkých průmyslových firem a korporací i finančního sektoru, stejně jako politici, kteří mají v pravomoci potřebné legislativní změny. Delegátům bude představeno přes 150 nejnovějších technologií v oblasti udržitelné energie ze všech koutů světa a budou mít šanci sejít se lidmi, kteří tyto inovace vytváří. Na programu jsou rovněž panelové diskuse a interaktivní debaty. Event také nabízí inovátorům a start-upům příležitost vystoupit na pódium, aby sami prodali svůj nápad publiku investorů a reprezentantům průmyslu.

Představí se například lotyšský start-up HyGen, který vyvinul domácí čerpací stanici pro vozidla na stlačený zemní plyn. Stanice využívá stávající plynovou infrastrukturu a dokáže naplnit nádrž auta během pouhých tří minut. To může přispět ke snížení nákladů na palivo o více než 40 procent, což je přibližně 10 000 EUR během životnosti průměrného automobilu. Dalším z účastníků bude estonský start-up Zubax Robotics, vítěz čtvrtého ročníku PowerUp!, který vyvinul technologii, jež umožňuje elektroautům jízdu s použitím podstatně menšího množství energie z baterie. A prezentovat se bude i ukrajinská společnost Ecoisme, jejíž inovace pomáhá snížit spotřebu elektrické energie v domácnostech o 15 procent. Ukrajinský start-up vyvinul systém, který se skládá z vypínače a zařízení pro monitorování energie instalovaného na domovském vypínači a připojeném k domácí síti Wi-Fi. Řešení analyzuje spotřebu energie v domácnosti a poskytuje uživatelům úplný obraz o jejich energetických výdajích prostřednictvím mobilní aplikace. Uživatelé tak například dostávají informace o tom, které spotřebiče spotřebovávají nejvíce energie, a aplikace je upozorní, pokud jsou spotřebiče zapojené do zásuvky příliš dlouhou dobu. Aplikace také dokáže vybrat nejlepší tarif na základě spotřeby energie uživatele a nabídne možnost přechodu k jinému distributorovi.

O společnosti

EIT InnoEnergy je evropské společenství pro inovace v oblasti udržitelné energie. Podporuje a investuje do inovací ve všech fázích jejich vývoje – od prvního návrhu až ke konečnému zákazníkovi. Díky rozsáhlé celoevropské síti partnerů spojuje investory z různých odvětví, stejně jako podnikatele s trhy, absolventy se zaměstnavateli a vědce s firmami.

Působí ve třech klíčových oblastech:

  • Vzdělávání, které pomáhá formovat informovanou a ambiciózní pracovní sílu, jež rozumí potřebě udržitelnosti stejně jako potřebám daného průmyslu.
  • Inovační projekty, které spojují nápady, investory a průmysl a vytváří komerčně atraktivní technologie, jež jsou konkurenceschopné a přinášejí skutečné výsledky.
  • Podpora podnikání s důrazem na služby pro začínající podnikatele a nově vznikající start-upy s inovativními nápady, zaměřenými na udržitelný rozvoj, které se stanou součástí globálního energetického ekosystému.

Spojení těchto disciplín zvyšuje dopad každé z nich na maximum, urychluje vývoj inovací a vytváří úrodnou půdu pro inovativní výsledky práce. InnoEnergy bylo založeno v roce 2010 a je podporováno Evropským institutem pro inovaci a technologii (EIT).