Nejen český, ale evropský a světový trh s energiemi prochází rychlejšími proměnami, než by mnozí čekali. Cesta od volného trhu k nadměrné regulovanosti by nicméně vedla k omezením pro zákazníka i zvýšení cen služeb. Na konferenci Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) se na tom shodli zástupci státu i dodavatelů energií.

Zavádění extrémních bariér není rozumné

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček se zaměřil na to, kam posunout legislativu, aby se do budoucna neopakovala situace, která postihla Českou republiku v souvislosti s ukončením činnosti skupiny Bohemia Energy. Některé změny se podle něj dají uskutečnit rychle novelizací energetického zákona nebo ve vyhláškách. K hlubokým systémovým změnám je potřeba přistupovat opatrněji, souvisí totiž s ochranou hospodářské soutěže a předpisy Evropské unie. „Inspiraci vidím na Slovensku. Je potřeba, aby platila pro všechny jednotnost v termínech záloh i jejich splatnosti. Další poučení je z náboru dalších zákazníků. Zákazník, který mění dodavatele, by měl mít možnost v případě jeho krachu zůstat u toho stávajícího,“ uvedl Stanislav Trávníček ke změnám, které by měly být zavedeny rychle.

Pokud jde o dlouhodobé a systémové změny, je podle Stanislava Trávníčka z pohledu ERÚ důležité, aby se nově stanovené povinnosti daly kontrolovat. „Zda mají mít dodavatelé energií vyloženě pojištění nebo společný fond, do kterého by všichni přispívali, to není jednoduchá otázka. Znamenalo by to zdražení cen pro zákazníky. Zpřísnění regulace vůči dodavatelům by se také mohlo týkat například jen sociálně zranitelných zákazníků,“ dodal předseda Rady ERÚ. Zároveň uvedl, že žádný evropský regulátor dnes nedohlíží na obchodní strategie dodavatelů nebo na řízení jejich rizik.

Systém DPI jako princip funguje

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani přiblížil to, jak krize ovlivňuje velké dodavatele energií. „Dodavatelé poslední instance (DPI) zvládají současnou situaci dobře, i když s vypětím všech sil. Po šesti týdnech spustilo nebo dokončilo přechod z režimu DPI na standardní produkt 80 procent zákazníků. Je naší prioritou, aby z režimu DPI odešli všichni co nejdříve,“ řekl Pavel Cyrani. Zároveň dodal, že režim DPI zákazníka chrání, má svoje ceníky, přičemž výpočet cen kontroluje Energetický regulační úřad. Podle Cyraniho je potřeba širší diskuse, jaká má být kapitálová síla dodavatelů, aby změny na celosvětových trzích zvládali.

„Ceny elektřiny vzrostly zejména kvůli zdražení zemního plynu a povolenek. Na trh, který funguje celoevropsky, poté vstupují obchodníci, kteří na základě toho, co nakoupí, nabízejí služby zákazníkům. Problém je, když nakupujete krátkodobě a prodáváte dlouhodobě,“ vysvětlil Cyrani. Stejný problém by podle jeho slov měly, pokud by tak postupovaly, třeba i banky. V delším horizontu však ČEZ očekává pokles cen energií. Ceny plynu se už snižují, na rok 2025 se aktuálně obchoduje za třetinové ceny v porovnání se současným stavem.

Bezprecedentní růst cen energií

Předseda představenstva a CEO Innogy Česká republika a Innogy Energie Tomáš Varcop uvedl, že za současnou situací stojí paralelní souběh řady faktorů. Patří mezi ně v porovnání s předchozími lety studená zima, rekordní ceny povolenek, zpoždění plynovodu Nordsteam 2 nebo nižší výroba větrných elektráren. „Některé firmy takový vývoj nečekaly. My jsme okamžitě spustili záchrannou akci nepředstavitelného rozsahu. V naší zóně postihlo ukončení činnosti některých dodavatelů 240 tisíc zákazníků. Soustřeďujeme se především na domácnosti, zatížení zákaznického servisu je enormní. Na webovém rozhraní si dnes u nás zákazník může režim DPI změnit na standardní produkt s fixací během několika minut,“ popsal Tomáš Varcop. Dlouhodobé řešení situace na trhu si podle něj vyžádá systémové změny v řadě oblastí. Dojít bude muset i k revizi energetického mixu tak, aby se k cílům Green Dealu mohlo docházet bez sociálních dopadů.

Volný trh by měl existovat

Ani podle místopředsedy představenstva E.ON Energie Jana Zápotočného není situace jednoduchá, nesnáze lidí jsou obrovské a v probíhajících diskusích cítí občas až agresi. „DPI je záchranný institut, není něčím, co ubližuje. Musíme převzít závazky a v případě E.ON to bylo najednou 200 tisíc lidí. Je také třeba zohlednit výši záloh před zimou, z čehož vyplývá logický nárůst cen o 50 procent, zatímco ceny u standardních produktů jdou dolů,“ uvedl Zápotočný. Zhruba 40 tisíc lidí na distribučním území E.ON stále zůstává v režimu DPI. K nim se E.ON snaží přistupovat individuálně tak, aby se pokud možno nedostali do režimu neoprávněného odběru. Podle Zápotočného se obecně nevylučuje ochrana spotřebitele s existencí volného trhu. Ten by měl být pro lidí, kteří způsobu obchodování rozumějí, zachován. „Ale rozhodně existuje skupina lidí, pro které chybí nějaká ochrana jako v bankovním světě, například v případě obchodování s akciemi,“ dodal Zápotočný.

Dojde ke konsolidaci trhu

Výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor zhodnotil pohledem nezávislých dodavatelů, jak se situace změní po letošním roce. „Dodavatelé nekrachují jen v České republice. Například ve Velké Británii je jich celá řada. Máme padlé a máme vítěze. Ti dodavatelé, kteří se se situací vyrovnají, budou odměněni posílením své obchodní pozice,“ okomentoval Jiří Gavor. Budou to podle něj nejen dodavatelé poslední instance, ale i další. „Postižení odběratelé si výrazně pohoršili. Zákazníci jsou zmatení, je obrovský rozptyl cen. Byli jsme zvyklí na rozdíly nabídek deset nebo dvacet procent, dnes je to až dvojnásobek. Trh se ustálí až v lednu,“ dodal Gavor. Do budoucna je podle něj potřeba se zamyslet nad strategií, tuhou regulaci jako způsob správného řešení ale nevidí.

Nejde o to přehazovat si horký brambor

Podle náměstka pro řízení sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu Reného Neděly je důležité, aby oblast energetiky nebyla hnána od jednoho extrému k druhému. „I když spousta lidí střílí do MPO, ERÚ a dodavatelů poslední instance, snažíme se situaci společně řešit. To, že se lidé obávají, je pochopitelné,“ uvedl René Neděla. Do budoucna bude podle jeho slov potřeba upravit legislativu. Ta je v současnosti ve shodě s evropskými předpisy. „Ale určitě je tam možné zavést mechanismy, které je třeba diskutovat s Evropskou komisí z hlediska omezení trhu. Je možné se inspirovat v bankovním sektoru nebo v oblasti cestovního ruchu,“ doplnil náměstek Neděla. Pro skupinu sociálně zranitelnějších obyvatel by mohly například platit nižší tarify.