Vysoké ceny energií výrazně hýbou i se snahami o úspory u vlastníků jednotek v bytových domech. Nejčastěji se uchylují k rekonstrukcím centrálních kotelen, u nichž při zohlednění cen plynu klesá návratnost i pod pouhé dva roky. Roste také poptávka po fotovoltaice, která zpravidla přináší elektřinu zdarma do společných prostor v objektu. SVJ se také častěji kloní ke slučování elektroměrů přinášejícím úspory z hlediska plateb za připojení k síti.

Jedním z nejrozšířenějších způsobů vytápění bytových domů jsou ústřední systémy zahrnující centrální plynovou kotelnu, u které přenos tepla mezi kotlem a radiátorem obstarává cirkulující voda. Řada objektů však využívá zastaralejší atmosférické plynové kotle, jejichž spotřeba je oproti moderním kondenzačním zařízením podstatně vyšší.

„I přes současnou nejistotu ohledně dodávek plynu pozorujeme jednoznačný trend rekonstrukcí kotelen v rámci SVJ, konkrétně pak výměnu starých atmosférických plynových kotlů za nové kondenzační s moderním řízením a regulací,“ řekl Jan Šmíd, obchodní ředitel společnosti MJEnergie, která je největším externím prodejcem energií v Česku. Zároveň dodal, že v případě nedostačujících prostředků ve fondech oprav SVJ zpravidla sahají k čerpání úvěru.

Výměna starého atmosférického kotle za nový kondenzační představuje podle něj úsporu okolo 30 procent jen na samotné spotřebě plynu. Návratnost projektu tohoto rázu se s předpokládanou životností 15 let pohybuje okolo tři a půl roku. „Pokud ale plně promítneme současné ceny plynu na trhu, dostaneme se i na rok a půl. Typickým příkladem může být jedno ze SVJ, pro které takový projekt řešíme. Ceny mu v příštím roce vyrostou z 600 korun na 4000 korun za MWh. Výraznou úsporu u spotřeby tak jednoznačně ocení,“ doplnil Šmíd. I v těchto případech zatím platí, že ceny technologií i instalačního materiálu stále rostou. Případnou výměnu proto odborníci doporučují SVJ i s ohledem na blížící se topnou sezonu řešit co nejdříve.

Růst slučování elektroměrů i přes způsob rozúčtování

Bytové domy, potažmo SVJ však mohou hledat úspory i v případě elektřiny. Poměrně běžným jevem je, že každá domácnost v rámci bytového domu má vlastní uzavřenou smlouvu s dodavatelem energií, a každá domácnost tak platí i svůj poplatek za distribuci. Razantní úsporu v takovém případě znamená sloučení bytového či panelového domu pod jeden elektroměr s instalací podružných měřidel pro každou domácnost.

„Toto řešení přináší úsporu v řádu desítek procent na celkových nákladech. Vždy samozřejmě záleží na konkrétním typu objektu. Důležitá je ale i skutečnost, že před sloučením se provádí zátěžové měření, které odhalí, kolik energie daná budova skutečně potřebuje. U nedávného projektu jsme se tak setkali se situací, kdy měl bytový dům s 22 jednotkami na vstupu jistič 3x250A. Při reálném měření se ale zjistilo, že by tomuto SVJ při sloučení elektroměrů i s rezervou ve špičkách stačil jistič 3x120A, což znamenalo ve finále další úsporu nákladů, které už SVJ šetří každý rok,“ řekl jednatel společnosti MJEnergie Pavel Urubek. V těchto případech je zatím nutné elektřinu rozúčtovávat podobně jako například vodu. I přes tuto skutečnost ale SVJ podle Urubka přistupují ke slučování elektroměrů v posledním roce stále častěji.

Pronájem střechy pro fotovoltaiku

Jednou z podmínek sloučení elektroměrů v rámci bytového domu je i souhlas nadpoloviční většiny členů SVJ. Pokud vlastníci dojdou k potřebnému konsenzu, je to podle Urubka signál i pro možnost dalších potenciálních úspor. V souvislosti se sloučením elektroměrů jde zejména o instalaci fotovoltaických panelů. Jejich napojení na centrální elektroměr znamená, že část faktury za distribuci SVJ jako odběratel vůbec neplatí.

„I po tomto řešení poptávka aktuálně výrazně roste. Trendu nahrává i skutečnost, že již existují funkční modely, jak fotovoltaiku do úspor SVJ zapojit. Tím asi nejvhodnějším je pronajmutí střechy investorovi, který elektrárnu bezplatně nainstaluje a zároveň SVJ zajistí díky solárům dodávky elektřiny do společných prostor zdarma,“ nastínil Pavel Urubek. Platí přitom, že většina střech bytových či panelových domů je plochá, na rozdíl od rigidně orientovaných šikmých střech je tak možné panely natočit do optimální polohy. „Limitem jsou tak spíše případy, kdy střecha není pochozí, instalace tak je buď velmi komplikovaná, nebo někdy i nemožná,“ uzavřel jednatel společnosti MJEnergie.