Skanska proto vytváří udržitelná řešení pro zdravý život i pro nadcházející generace

Lidstvo letos již překročilo množství přírodních zdrojů, které je země schopná vyprodukovat za celý rok 2022. Takzvaný Overshoot day letos přišel 28. července, tedy o den dříve než před rokem. O den déle tedy pojedeme „na dluh“. Přispívá tomu i vypouštění oxidu uhličitého, přičemž 40 % emisí CO2 pochází ze stavebnictví. Společnost Skanska se proto snaží jít příkladem v udržitelném stavebnictví a co nejvíce snižovat vliv svojí činnosti na životní prostředí. Usiluje například o větší využití dřeva namísto železa či betonu a v Praze plánuje s jeho využitím postavit první klimaticky neutrální budovu ve střední a východní Evropě.

Aby přispěla ke snižování vlivu lidské činnosti na životní prostředí, zavázala se Skanska do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 70 % a do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Earth Overshoot Day, česky Světový den překročení, vypočítává mezinárodní organizace Global Footprint Network. Porovnává přitom celkové množství přírodních zdrojů, které lidstvo za rok spotřebuje, se schopností naší planety tyto suroviny regenerovat. Protože země nedokáže produkovat potraviny a materiály ani vstřebávat emise skleníkových plynů tak rychle, jak by společnost potřebovala, budeme planetu využívat více než pět měsíců nad rámec udržitelné rovnováhy.

„Ve společnosti Skanska si velmi dobře uvědomujeme, že není možné planetu dlouhodobě přetěžovat a že klimatické změny dopadají na řadu lidí po celém světě. Udržitelnost je dlouhodobě naší prioritou a směrem, kterým jdeme. Od roku 2015 jsme snížili emise oxidu uhličitého už o 47 %. Earth Overshoot Day je ale impulzem, abychom šli příkladem celému stavebnímu průmyslu. Proto se snažíme budovat nízkouhlíkové a v budoucnosti uhlíkově neutrální budovy, jako je náš chystaný projekt Radlická v Praze. Věříme, že se nám tím podaří celé stavebnictví posunout k udržitelnější budoucnosti,“ vysvětluje Eva Nykodymová, manažerka pro oblast zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti jednotky komerčního developmentu společnosti Skanska.

Earth Overshoot Day letos připadá na 28. července, tedy o den dříve, než v roce 2021. Od včerejšího dne již tedy překračujeme množství přírodních zdrojů, které je země schopna za celý rok obnovit. Ačkoli v roce 2020 připadlo toto datum kvůli Covidu-19 až na 22. srpna, celkově se doba, po kterou společnost využívá planetu na dluh, prodlužuje. Ještě v roce 2000 připadal den překročení na 25. září, od té doby se tedy posunul téměř o dva měsíce.

Na využívání přírodních zdrojů značně podílí i stavebnictví. Podle World Green Building Council vyprodukuje 40 % celkových emisí CO2. Podle institutu Chatham House je jen výroba cementu, zodpovědná za 8 % vytvořeného oxidu uhličitého. Ze všech světových zemí vyprodukují více CO2 jen Čína a USA.

„Stavět se samozřejmě musí a konstrukce budov i infrastruktury byla tradičně náročná na materiály, energie i tvorbu odpadu. My hledáme cestu k udržitelnějšímu stavebnictví. Příkladem je Rebetong, který využívá namísto kameniva stavební suť. Tím šetří přírodu hned dvakrát, protože využívá odpad ze demolovaných budov a zároveň snižuje potřebu těžby kamene či štěrku,“ popisuje Nykodymová konkrétní příklad řešení, se kterým Skanska v poslední době přišla.

Stavební suť tvoří zhruba 45 % celkové produkce odpadu v České republice. Z přibližně 4 milionů tun ročně se recykluje jen asi 15 %. Proto Skanska pracuje na dalším vývoji a testování tohoto materiálu, aby bylo možné ho využívat co nejvíce.

Další cestou k udržitelnějšímu stavebnictví je i větší využití dřeva. To v sobě totiž oxid uhličitý ukládá. Jeden metr krychlový může uchovávat až 250 kilogramů uhlíku, tedy zhruba 920 kg CO2. Průměrná dřevostavba ze 100 až 150 m3 dřeva tak může uložit přes 100 tun oxidu uhličitého. Navíc jde o lokální zdroj, což přispívá ke snížení emisí z přepravy materiálu.

„Větší využití dřeva je jednou z mnoha cest, kterou chceme jít ostatním stavebním společnostem příkladem. Dalšími jsou používání šedé vody nebo elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů. Všechny naše stavby navíc usilují mimo dalších o získání prestižní verze certifikace LEED, která hodnotí udržitelnost budov. Náš plánovaný projekt Radlická míří na to být díky využití dřeva v nosné konstrukci prvním klimaticky neutrálním projektem ve střední a východní Evropě. Dřevo navíc vytváří příjemné prostředí a pozitivně působí na psychiku. Díky tomu bude mít budova kladný vliv nejen na planetu, ale i na její nájemce,“ uzavírá Nykodymová.

Co dělá Skanska v oblasti udržitelnosti?

  • Do roku 2045 chce dosáhnout uhlíkové neutrality
  • Od roku 2015 snížila emise CO2 o 47 %
  • Podporuje využití dřeva ve stavebnictví
  • V Praze na Radlické plánuje první uhlíkově neutrální budovu ve střední a východní Evropě
  • Vyvinula udržitelný beton Rebetong, který namísto kameniva využívá recyklovanou stavební suť
  • Využívá pouze udržitelnou elektřinu při provozu svých budov
  • U všech budov usiluje o prestižní certifikaci LEED Platinum, například Parkview byla v rámci hodnocení označena za druhou nejudržitelnější kancelářskou stavbu světa dokončenou v roce 2020

Více na: https://www.skanska.cz/co-delame/development/komercni-development/