Budovy nemocnic, škol, ale třeba i krajských úřadů v Česku jsou v provozu často desítky let. Za tu dobu některé z nich doznaly řady změn a stavebních úprav, k nimž ale chybí správně vedená dokumentace, což správcům těchto areálů komplikuje údržbu i případné rekonstrukce. To je případ i hustopečské nemocnice, u které si Jihomoravský kraj nechal v letošním roce zpracovat komplexní pasport včetně 3D modelu vhodného pro BIM.

V Česku jsou desítky budov a areálů, které v průběhu uplynulých desetiletí doznaly četných změn. Jejich majitelé a správci tak často nemají přesnou představu o tom, jak a co vše se od původního projektu změnilo. „Typicky to jsou rozsáhlé areály nemocnic, krajských úřadů či vzdělávacích zařízení. Úřady mají často k dispozici jen základní projektovou dokumentaci, která neobsahuje změny realizované v průběhu let. Lze se setkat i s tím, že tato dokumentace úplně chybí,“ řekla Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Řešením těchto problémů je pro kraje a města, ale i soukromé subjekty, pořízení komplexního pasportu budov či celých areálů. Pomocí vysokofrekvenčního mobilního 3D skeneru v kombinaci s metodami fotogrametrie a zpracováním geografických dat vznikne výkresová dokumentace skutečného provedení jednotlivých budov a 3D model objektu pro programy BIM.

Na přelomu roku přistoupilo k tomuto řešení vedení Zlínského kraje u budovy školy v Malenkově. „Vybrali jsme budovu ve vlastnictví kraje, k níž není k dispozici projektová dokumentace a stejně by se musela pořídit. Proto jsme se rozhodli na tomto objektu vyzkoušet pasport do modelu BIM. Do budoucna by tato technologie měla přinést zefektivnění a zkvalitnění práce v oblasti evidence a správy nemovitého krajského majetku,“ uvedl vedoucí odboru investic Zlínského kraje Libor Pecháček.

Z obdobných důvodů přistoupil v letošním roce k pasportu areálu nemocnice v Hustopečích i Jihomoravský kraj. „Bylo zjištěno, že ani Jihomoravský kraj jakožto vlastník, ani Nemocnice Hustopeče nedisponují dostatečně rozsáhlou a úplnou dokumentací skutečného provedení staveb (DSPS) v areálu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vytvoření digitální verze DSPS, jejíž součástí je vytvoření 3D modelu pláště budov a dále zpracování laserscanového zaměření jednotlivých podlaží budov v různých úrovních detailu,“ popsal David Danihelka z majetkového odboru jihomoravského krajského úřadu.

Skenování a měření za provozu během pár dnů

Pasport areálu hustopečské nemocnice připravila pro kraj brněnská společnost TopGis. Skenování a zaměřování budov proběhlo za plného provozu nemocnice a trvalo jen pár dní. „Prakticky jsme při něm provoz zařízení nijak nenarušili. Budovy jsme geodeticky zaměřili a nasnímali speciálním vysokofrekvenčním skenerem, se kterým jsme prošli také každou místnost v areálu. Celkově se jednalo o přibližně sedm tisíc metrů čtverečních podlahové plochy,“ řekla Drahomíra Zedníčková.

Časově náročnější pak byla samotná tvorba pasportu, která zabrala přibližně měsíc práce. Specialisté společnosti museli zpracovat obrovské množství dat, vybrat ta správná a podle nich následně vytvořit půdorysy a pohledy. Z mračna laserových bodů se následně vytvořily 3D modely budov i jednotlivých podlaží a místností.

Správci pomůže s plánováním údržby i stavebních úprav, od roku 2022 bude BIM navíc povinný

Výstupem, který dostal Jihomoravský kraj do ruky, byl 2D model celého areálu, k němuž má úřad přístup prostřednictvím mapové aplikace GisOnline.cz. V ní si nad ortfotomapou může zobrazit detaily včetně rozmístění zeleně, inženýrských sítí a půdorysů jednotlivých podlaží. Nad mapou je také rozsáhlá SQL databáze informací k místnostem, do které lze importovat data, doplňovat je, exportovat nebo propojit na jiné systémy.

3D modely budov byly zpracovány v moderním formátu BIM (Building Information Management). Ten bude od roku 2022 ostatně povinný u všech nadlimitních zakázek na stavební práce. V modelu se zobrazí nejen samotné místnosti, ale i vybrané vybavení a příslušenství a další informace.

„Jedná se například o vstupní otvory jako dveře a okna, zásuvky, jističe, radiátory nebo třeba hasicí přístroje. Stejně tak si lze zobrazit i další informace, například číslo místnosti, druh podlahové krytiny nebo popis technologií v ní a panoramatický snímek místnosti,“ doplnila výkonná ředitelka společnosti TopGis.

BIM umožňuje rovněž objekty tvořit a spravovat, včetně evidence postupných změn a jejich příčin. „Digitální DSPS je možno použít ve většině počítačových programů pro správu budov jako podklad pro vytvoření plánu údržby a obnovy i jako podklad pro veškeré plánování budoucích stavebních úprav,“ uvedl k využití pasportu David Danihelka z krajského úřadu.