Společnosti ABB a Amazon Web Services (AWS), patřící společnosti Amazon.com, se dohodly na spolupráci při vývoji cloudového řešení umožňujícího řízení flotil elektromobilů v reálném čase. Řešení bude optimalizovat efektivní využívání elektromobilů, urychlí jejich zavádění do vozových parků a pomůže provozovatelům flotil na celém světě zajistit 100% kontinuitu podnikání při přechodu na plně elektrický vozový park.

V rámci spolupráce dojde ke spojení rozsáhlých zkušeností ABB v oblasti hospodaření s energií, nabíjecích technologií a řešení pro e-mobilitu s bezkonkurenčním portfoliem cloudových technologií a softwarových znalostí společnosti AWS.

Nová uživatelsky příjemná platforma, jejíž spuštění je plánováno na druhou polovinu roku 2021, nabídne všechny podstatné informace na jednom místě. Systém bude využívat údaje o nabíjecích stanicích i elektromobilech a umožní jak zvýšení efektivity řízení flotily elektromobilů, tak dosažení maximální spolehlivosti.

Frank Muehlon, prezident divize eMobility ABB, komentuje: „ABB a AWS mají shodný pohled na potenciál e-mobility transformovat společnost. Kombinace našich znalostí a zkušeností podporuje náš společný cíl, jímž je zjednodušit a zpřístupnit správu vozového parku elektrických vozidel. Toto nové řešení způsobí revoluci ve světě e-mobility a integruje hardware a software elektromobilů do jednoho ekosystému. Díky tomu bude schopné poskytovat bezproblémový uživatelský komfort. Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce urychlí zavádění a využívání elektrických vozidel. Nový systém společnostem poskytne očekávanou podporu v jejich odhodlání přejít na výhradně elektrický vozový park.”

V současné době doprava generuje 23 procent celosvětových emisí skleníkových plynů souvisejících se spotřebou energie. Masivní zavedení elektrických vozidel pomůže podstatně snížit hladinu CO2, a velké vozové parky, které celosvětově čítají více než 400 000 nákladních vozů a dodávek, mohou v tomto procesu hrát klíčovou roli. Řada flotil pak v rámci tohoto procesu řeší obdobné problémy, jako jsou informace o stavu vozidla a nabíjení v reálném čase, údržba elektromobilů a správa přístupu k nabíjecí infrastruktuře.

Většina provozovatelů vozového parku v dnešní době využívá pro řízení procesu nabíjení software třetích stran, což pro ně znamená omezenou funkčnost a pomalou reakci na velmi rychlý rozvoj funkcionalit jak na straně vozidel,  tak i na straně vlastní nabíjecí infrastruktury.  Rychlost, s jakou se technologie nabíjení nadále vyvíjejí, se neustále zvyšuje a úpravy, které si tento rychlý vývoj vyžaduje, mohou být nákladné na finanční i lidské zdroje. Provozovatelé vozových parků proto hledají škálovatelná, bezpečná a snadno přizpůsobitelná pokročilá softwarová řešení integrovaná do nabíjecího hardwaru umožňujícího snadné a rychlé řízení a jednoduché nabíjení.

V rámci snahy podpořit vývoj v oblasti elektrických vozových parků společnost ABB založila v Berlíně tzv. pureplay společnost, specializující se výhradně na škálovatelné, na míru upravené a nákladově efektivní technologie pro provozovatele vozových parků, vhodné a dostupné pro všechny výrobce automobilů. Ve spolupráci se společností AWS tento nový podnik navrhne mezioperační řešení správy vozového parku, schopné pracovat se všemi typy vozidel a nabíjecích infrastruktur. Toto řešení bude využívat jak strojové učení, tak pokročilou analytiku a jeho součástí bude řada nových funkcí, včetně plánování nabíjení a monitorování v reálném čase s přehledy a akcemi nutnými pro zajištění dobrého technického stavu a potřebného servisu. Nedílnou součástí sady bude také optimalizace trasy elektromobilu na základě denní doby, počasí a způsobů používání.

„Vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví stále intenzivněji začleňují elektromobily do svých vozových parků, potřebují zákazníci spolehlivé a intuitivní služby, které jim pomohou přizpůsobit se novému provoznímu modelu a optimalizovat způsob využívání vozových parků. Díky spolupráci mezi AWS a ABB dojde k propojení hlubokých odborných znalostí z automobilového, logistického a elektrotechnického odvětví s vedoucím postavením v oblasti cloudových technologií a vznikne řešení bez specifických nároků na hardware a s vysokou inteligencí, umožňující efektivní řízení elektrického vozového parku,“ řekl Jon Allen, Director, Professional Services, Automotive ze společnosti AWS. „Spolupráce společností ABB a AWS přinese průmyslu elektrických vozidel nejen potřebné poznatky, ale také schopnost pohotově reagovat a možnost využívat cloud. Zákazníkům pak přinese možnost úspěšně realizovat jejich přechod k nízkoemisní budoucnosti.”