Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) podporuje komplexní pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera (ANO) novely energetického zákona, kterou v lednu v prvním čtení schválila Poslanecká sněmovna. Jednoznačně vítá požadavek, aby zprostředkovatelé při své činnosti museli vždy postupovat poctivě, s odbornou péčí a zohledňovat práva a oprávněné zájmy spotřebitelů, které musí mít přednost před jejich vlastními zájmy. Součástí návrhu Patrika Nachera je také požadavek, aby se na činnost zprostředkovatelů v energetice a jejich nekalé obchodní praktiky lépe vztahoval zákon o ochraně spotřebitele. To by vedlo k dalšímu významnému posílení ochrany zákazníků.

„Jednou z oblastí, která lidi zvlášť trápí, je hrozba nespravedlivých pokut. Dostávají je na základě nepřiměřených ustanovení ve smlouvách v případě, že se rozhodnou nepoctivým zprostředkovatelům bránit. Musí skončit dnešní praxe, kdy podvedeným spotřebitelům vyhrožují energošmejdi exekucemi a vymahači,“ zdůraznil Patrik Nacher (ANO).

Návrh proto nově počítá s tím, že jestliže spotřebitel bez zbytečného odkladu projeví nesouhlas s výsledkem činnosti zprostředkovatele, nebude moci být postižen nespravedlivou smluvní pokutou nebo „manipulačním“ poplatkem, pokud by včas takovou smlouvu nevypověděl. Takovým projevením nesouhlasu je především to, jestliže si spotřebitel sám nebo prostřednictvím jiného zprostředkovatele či držitele licence obstaral výhodnější nabídku nebo uzavřel výhodnější smlouvu a původní zprostředkovaná smlouva byla vypovězena v souladu se zákonem nebo touto smlouvou.

„Vítáme iniciativu pana poslance Nachera, která posiluje práva spotřebitelů na energetickém trhu. Navrhované změny ještě více omezí šmejdské praktiky. Nově například nebude možné zkrátit nebo zcela zmařit lhůty pro ukončení smlouvy, protože zprostředkovatelé budou donuceni doručit spotřebiteli podepsané dokumenty včas,“ upozornil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Spotřebitelé, kteří uzavřeli smlouvu distančním způsobem mimo obchodní prostory dodavatele energií, od ní mohou do 14 dní odstoupit. Lhůta přitom běží ode dne jejího uzavření. Energošmejdi dosud mohli zdržovací taktikou způsobit, že spotřebitel nestihl smlouvu včas ukončit. Pozměňovací návrh proto stanovuje pro zprostředkovatele novou povinnost předat písemné vyhotovení smlouvy nejpozději do 14 dní od jejího uzavření, ne však později než ke dni zahájení dodávky dle takové smlouvy.

Změnou proti vládnímu návrhu je také samotné zpřesnění zprostředkovatelské činnosti v energetice jako nového specifického druhu podnikání v energetickém odvětví. Při koncipování této definice byla použita vymezení obdobné činnosti v jiných právních předpisech. Tak jako má registr zprostředkovatelů pročistit trh s elektřinou a plynem od energošmejdů, již v minulosti pomohl obdobný registr zkultivovat trh s finančními službami. Původně navržená regulace ale byla příliš široká a negativně zasahovala do zákaznických segmentů, které s energošmejdy nemají problém.

Pozměňovací návrh doplňuje rovněž do přechodných ustanovení bod, který umožní aplikovatelnost zákona i na již probíhající zprostředkovatelské činnosti či dříve uzavřené zprostředkovatelské smlouvy. To se vztahuje i na dříve uzavřené plné moci, které budou prohlášeny za zaniklé uplynutím 12 měsíců ode dne účinnosti novely.

„Není možné, abychom spotřebitele, kteří již energošmejdům naletěli, hodili přes palubu s tím, že nad vším, co se stalo před účinností novely, zavřeme oči. V tomto případě je tzv. princip nepravé retroaktivity zcela namístě,“ podotkl Lukáš Zelený, současný radní ČTÚ a dlouholetý obhájce práv spotřebitelů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení největší české spotřebitelské organizace dTest.

Lhůta na adaptaci zprostředkovatelských smluv se také podle návrhu zkracuje z 12 měsíců na 6 měsíců. Spotřebitelé by se tak měli efektu novely dočkat dříve. „O novele energetického zákona se mluví již téměř tři roky a původně měla platit již od začátku loňského roku. Není důvod vše dále protahovat nesmyslně dlouhými lhůtami a poskytovat tak energošmejdům další čas na jejich triky,“ uzavřel T. Prouza.

Aby upozornil na chování nepoctivých zprostředkovatelů, spustil SOCR ČR loni na podzim informační web nazvaný Šmejdům zmar. Kromě příběhů konkrétních podvedených spotřebitelů, mají zákonodárci i široká veřejnost možnost se na adrese http://smejdumzmar.cz přehledným způsobem se seznámit s přínosy novely energetického zákona v boji s nepoctivými zprostředkovateli na trhu s elektřinou a plynem.