Společnost ŠKODA AUTO vyzývá své zaměstnance k aktivnímu podávání zlepšovacích návrhů v celém podniku. V roce 2018 podali víc návrhů než kdykoli předtím. Přes 60 procent z celkového počtu téměř 30 000 návrhů automobilka úspěšně realizovala. Jednotlivá opatření šetří zdroje a náklady, zvyšují bezpečnost v závodě nebo ergonomii na pracovišti. Nejlepší návrhy automobilka odměňuje v rámci zlepšovatelství ZEBRA peněžitými odměnami a čtyřikrát ročně z autorů návrhů losuje výherce automobilů.

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, zdůrazňuje: „Vynalézavost a schopnost inovovat je pro společnost ŠKODA AUTO typická už od samotných počátků automobilky. Naši zaměstnanci, kteří v rámci zlepšovatelství podávají konkrétní zlepšovací návrhy, jsou příkladnými reprezentanty tohoto ducha. Svými návrhy přispívají k efektivnějším procesům, ekologičtější výrobě, šetrnému nakládání se zdroji, snižování nákladů nebo dalšímu zvyšování bezpečnosti práce. Za to bych jim chtěl srdečně poděkovat.“

Pavel Hlaváč, vedoucí plánování lidských zdrojů, dodává: „Zlepšovatelství je ve všech třech výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO – v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí – zakotveno jako systematický proces. V centru procesu zlepšovatelství stojí zaměstnanci. Ti pomáhají k tomu, aby byla společnost ŠKODA AUTO ve všech oblastech ještě lepší, rychlejší, bezpečnější a hospodárnější.“

V roce 2018 podalo celkem 8 462 zaměstnanců téměř 30 000 zlepšovacích návrhů, více než 60 procent z nich už společnost ŠKODA AUTO realizovala. Dosažené úspory činí celkem 209,6 milionů korun.

Automobilka zaměstnance odměnila peněžitými prémiemi v celkové výši 26,5 milionů korun. Jeden ze zaměstnanců podal námět, jehož realizací společnost ŠKODA AUTO ušetřila víc než 18 milionů korun a za svůj návrh obdržel odměnu ve výši 600 000 korun. Vedle finanční odměny losuje ŠKODA ze všech účastníků čtyřikrát ročně výherce vozů. Kromě nich je možné vyhrát i účast na exkluzivních akcích, například zájezd na mistrovství světa v ledním hokeji.

Archivní záznamy ukazují, že zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO podávají zlepšovací návrhy už od roku 1918, avšak s cíleným zlepšovatelstvím automobilka začala až v roce 1993. Konkrétní návrhy zaměstnanců ukazují možnosti, jak v celém podniku ušetřit náklady nebo jak zvýšit bezpečnost či efektivitu práce.

Zlepšovatelství ve společnosti ŠKODA AUTO dnes nese jméno ZEBRA. Jde o zkratku z počátečních písmen klíčových prvků zlepšovatelství: znalost, elán, bystrost, rozum a aktivita. Programem ZEBRA podněcuje společnost své zaměstnance k podávání zlepšovacích návrhů a koordinuje jejich

vyhodnocování, realizaci a odměňování. Od roku 2010, kdy byla zahájena činnost zlepšovatelství ZEBRA, vzrostl v roce 2018 počet podaných zlepšovacích návrhů z 11 620 na novou rekordní hodnotu 29 971. Většina podaných návrhů poukázala na možnosti úspor materiálu, energie a optimalizace výrobních postupů. Následovaly návrhy na optimalizaci procesů, zlepšení bezpečnosti práce, ochrany zdraví, zlepšení pracovních podmínek a ochranu životního prostředí.