Opakující se sucho i neustálé zdražování vody vede k zamyšlení. Alespoň by mělo. Splachování WC představuje podstatnou část denní spotřeby vody, jeho podíl je ještě výraznější ve školách a administrativě, proto je jedním z hlavních cílů úsporných opatření.

Dvojité splachování a stop tlačítka jsou dnes již známým a účinným řešením. Není tedy divu, že splachování bylo jedním z prvních cílů opatření na úsporu vody. Ovládací tlačítka splachování pro množství vody (tři litry pro „malé“ a šest litrů pro „velké“ spláchnutí) a tlačítka s funkcí stop umožňují individuální dávkování splachování. Ve srovnání s devítilitrovým „plným“ spláchnutím se přitom spotřeba vody snižuje až o 60 %.

Dalším cílem v hledáčku úspor na splachování je fakt, že splachování pitnou vodou je naprostý hřích. Pouze 3 % vody v domácnosti se používá jako pitná. Zatímco v mnoha částech světa je 10 litrů vody pro osobu a den nedosažitelný luxus, my je použijeme na jedno spláchnutí. Řešením je splachování dešťovou vodou, splachování vodou ze studny a splachování recyklovanou vodou, tzv. šedou.

Zatímco splachování akumulovanou dešťovou vodou nebo vodou ze studny se ještě někdy z návrhu do praxe prosadí, recyklace odpadní vody je vzácností, přestože sama myšlenka znovuvyužití šedé vody pro splachování není vůbec nová, ale je již dlouho v literatuře a konceptech ekologických budov uváděným možným konceptem řešení úspory pitné vody. Problémů tohoto řečení je více. Je řešeno jako samostatný systém centrálního shromažďování šedé vody v rámci objektu v akumulační nádrži, součástí systému je filtrace a dezinfekce vody a automatické doplňování vodou a následným samostatným potrubím vody pro splachování WC. Tento klasický systém klade nároky na speciální zařizovací předměty, které jsou schopny oddělovat šedou vodu a rovněž potřebujeme samostatné odpadní systémy pro šedou a černou vodu.

Umyvadlo, klozet a baterie v jednom

Novinkou je spojení recyklace vody z umyvadla a splachování přímo v místě. A ti, kteří to chtějí vzít naprosto upřímně, mohou se zamyslet nad inovativním pojetí využití vody v koupelně či na WC. Vybrali jsme jeden výrobek, který šetření vodou umí.

Umyvadlo a klozet mohou samostatně vypadat nádherně, ale pokud se zabudují příliš blízko k sobě, jejich odlišnost může celkový dojem zkazit. Novým řešením může být spojení funkcí umyvadla a klozetu v jediném objektu. Vznikne jedinečný koupelnový objekt, nápadný a naprosto originální spojením designu a elegance. Je vhodný pro domácnosti, ale i pro kanceláře, administrativní budovy a veřejné prostory. Oproti běžnému splachování 6/3 l (to je onen půlený čudlík na vrchu splachovací nádoby, kde volíte spláchnutí s málo či více vodou poz.red.) ušetří 25 % vody!

Použití tohoto inovativního výrobku má tři možné varianty:

  1. spláchnutí čistou vodou,
  2. spláchnutí vodou lehce znečištěnou po použití umyvadla (v případě, že použijeme více než 4 litry vody, která se již nevejde do WC nádržky, přebytečná voda odtéká do odpadu),
  3. odvedení silně znečištěné vody přímo do odtoku (voda nejde do nádržky WC). Zjednodušený popis fungování: voda použitá v umyvadle prochází exkluzivním odtokovým čisticím systémem. Díky filtračnímu systému jsou po použití umyvadla od vody odděleny větší nečistoty. Voda se dostane do malé nádržky, kde je zcela vyčištěná. Tato nádržka je propojená s WC nádrží, kam se dostane již čistá voda, která je zcela hygienická a připravená ke spláchnutí toalety. Touto jedinečnou technologií dosáhnete opakovaného využití vody, což je z hlediska ekologie převratné řešení.

Součástí tohoto konceptu je také speciální baterie s průtokem vody 9 l/min., která zásadním způsobem šetří vodu. Vždy spouští nejprve studenou vodu a postupně přechází na vodu teplou. Proud vody je vždy stejný. Takto se dá ušetřit 25 % vody a energie!

Koncept W+W – princip

Exkluzivní design ve tvaru „L” slučuje do jediného kusu dva dosud samostatné zařizovací předměty. Pokud uvažujeme rozměry dvou samostatných předmětů a k použití nutné odstupové vzdálenosti, je tento sjednocující prvek významným příspěvkem k úspoře místa.

Doposud jsme chápali řešení designu v koupelně a řešení úspor vody do jisté míry jako dva oddělené obory. Průnik jsme zaznamenali pouze u splachování WC, kde technologie dvojitého splachování se projevila v nových designových řadách ovládacích tlačítek splachovacích nádržek. Další průnik bylo možné zaznamenat u van, kde se spojoval design a anatomie vany s menším objemem vany a tudíž úsporou vody a rovněž designové sprchové hlavice poslední doby musí být rovněž úsporné, chtějí-li uspět na trhu. Ale co jejich cena? Jak popis výrobku napovídá, jde o technologicky velmi nákladný projekt. Vyšší cenu konceptu W+W musíme chápat nejen jako cenu za designový výrobek, ale v rovině ekologické ji musíme srovnávat s cenou investic v uvedeném tradičním pojetí, tj. ke splachovačům.

Obr. Inspirace z Japonska: Umyj si ruce a vodu použij při dalším splachování

Kotlíkové, alias koupelnovo – klosetové dotace

Pídili jsme se, co se skrývá pod „vyšší cenou konceptu W+W“. Na internetu jsme to našli. Cena se pohybovala od 92 699 Kč do 115 875 Kč. K našemu údivu u tohoto zboží byla poznámka: není dostupné v žádném obchodě. Zda byl výrobek všude vyprodán, nebo zatím nebyla odpovídající poptávka, necháváme na posouzení každého z vás.

Vážnost šetření vodou je evidentní a bez nadsázky pro lidstvo veledůležité. Gréta by vám to vysvětlila nejlépe. Ale shrňme to. Šetření vodou něco stojí. Nemyslíme teď plýtvání typu kapající kohoutek, podtékající záchod, dlouhé sprchování, plné vany a podobně. Způsobů šetření vodou je, jak ukazuje citace z otištěného materiálu více: jde o využití samostatného systému na shromažďování dešťové vody a odděleného vodovodu na splachování, případně speciálních zařizovacích předmětů na oddělení šedé vody, její shromažďování, úpravu a opět samostatné vedení recyklované vody zpět, například do WC. Takováto investice důkladně zatíží rozpočet při stavbě ať už rodinného domku, o bytovém domě ani nemluvě. Tak se nabízí otázka: Kdy se ke kotlíkovým dotacím přidají i koupelnovo-klosetové dotace? A ještě jedna poznámka na závěr. Dvojí rozvody vody na pitnou a užitkovou tady už byly! Domy z první republiky jimi byly vybavené. Takže, nic nového pod sluncem!

Zdroj: Bytová družstva 2/2020