Možná se vám zdá, že na střechu vašeho paneláku už se víc nevejde. Opak je pravdou. Chcete-li šetřit (pokud máte ve fondu oprav ušetřeno pár korun), pak vedle případného tepelného čerpadla, kolektorů na ohřev teplé vody, můžete slunci vystavit i soustavu fotovoltaických panelů a vyrobit si tak část elektrické energie na provoz, právě tepelných čerpadel, na spotřebu osvětlení ve společných prostorách a na provoz výtahu. Každý využitý watt ze slunce dává smysl. Hledali jsme argumenty a našli.

Solární energie pro bytové domy

Solární panely pro ohřev teplé vody, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny dnes využívá nejeden rodinný dům. Jak je to ale u domů bytových? Je možné díky solární energii ušetřit za účty a pomoci přírodě, i když bydlíte v panelovém nebo činžovním bytě?

Poptávka po fotovoltaice je u domácností stále vysoká; lidé se chtějí zbavit závislosti na monopolních dodavatelích elektrické energie, jejíž ceny neustále rostou. Navíc komponenty pro výrobu fotovoltaických elektráren v posledních letech zlevňují a pořízení solárních zařízení podporují i dotace z programu Zelená úsporám. Sečteno, podtrženo, solární energie se stává dostupnější a výhodnější. A začíná být zajímavá i pro bytové domy, kterým se dříve nevyplatila.

„Ve chvíli, kdy stoupají ceny za plyn a elektřinu, je zájem o nová řešení logicky větší,“ vysvětluje Jan Vysloužil ze Svazu českých a moravských bytových družstev, jehož členové spravují přibližně pětinu bytového fondu v Česku. Využívání alternativních zdrojů energií je podle něj z pohledu finanční udržitelnosti rodinných i bytových domů dnes již téměř nevyhnutelné.

Meziroční nárůst cen se navíc týká i teplárenských zdrojů. Na systémy centrálního zásobování teplem (CZT) jsou u nás přitom napojeny až 2 miliony odběratelů. Podle Vysloužila mohou právě obnovitelné zdroje energie hrát roli doplňujícího zdroje tepla ve chvílích, kdy dochází k těmto cenovým nárůstům. Než se ale bytové domy pustí do instalace, měly by zvážit efektivitu využití a možnosti kombinace se současnými zdroji.

„Například na střeše plzeňského areálu bytového družstva Škodovák najdete relativně velkou fotovoltaickou elektrárnu. Při rozhodování, zda využít systém fotovoltaický, nebo termický, byla vzhledem k využitelnosti zvolena fotovoltaika, a to z důvodu relativně malé spotřeby energie pro ohřev teplé vody v celém areálu družstva. Rozhodování by bylo jiné v případě, že by se jednalo o panelový dům nebo lázeňský provoz, kde jsou spotřeby teplé vody a náklady na její ohřev vzhledem k vytápění přibližně vyrovnané,“ upřesňuje Vysloužil.

Solární panely

Energií ze slunce může bytový dům v celoročním provozu získat od 40 do 60 procent energie pro potřebu na ohřev teplé vody. „Při výpočtu návratnosti je třeba zvážit veškeré náklady spojené nejen s vlastní investicí, ale i se zajištěním běžného provozu, oprav a nezbytných revizí. Pokud firma ‚garantuje‘ návratnost investice do dvou tří let, je na místě zvýšená obezřetnost,“ varuje Vysloužil. Při návratnosti investice kolem 10 let už podle Vysloužila stojí za úvahu o ní vážně uvažovat.

Rozhodnutí, jaký „zelený“ zdroj v domě instalovat (a jestli vůbec nějaký), je vždy vhodné podložit posudkem zpracovaným energetickým specialistou či auditorem. „Spoléhat se pouze na doporučení firem, které jednotlivé technologie nabízejí na trhu, může být zavádějící a výsledný efekt může vést k velkému zklamání,“ dodává Vysloužil.

Fotovoltaika a spol.

Solární ohřev, tepelné čerpadlo, rekuperace, nejsou jen úsporná řešení pro rodinné domy, ale i při správné kalkulaci velice výhodní pomocníci do bytových domů. Úspory jsou vyšší, protože prostory k vytápění nebo k ohřevu teplé užitkové vody jsou několikanásobně větší než u rodinných domů. V současné době ovšem běží druhá výzva dotačního programu Nová Zelená Úsporám pro Bytové Domy. Což tato úsporná opatření dělá ještě výhodnějšími, kupříkladu pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek.

Fotovoltaika pro bytový dům přináší čistý a šetrný způsob získávání energie a velkou úsporu nákladů na spotřebu elektřiny. Díky dotaci je cena snížena až o 30 % nákladů na instalaci. Panely je možno umístit jak na plochou střechu či na šikmou střechu. Na bytové domy se doporučuje připojení hybridního systému. V praxi to znamená, že elektrická energie z fotovoltaických modulů je ukládána do akumulátorů a není třeba žádné smlouvy s distributorem elektřiny, protože lze zcela zamezit odtokům energie do sítě, avšak jako malá pojistka proti nepřízni počasí je možnost odběru ze sítě ve chvíli, kdy akumulátory v systému nebudou dostatečně nabité.

Zdroj: Bytová družstva 1/2020