Které zvolit a jaké výhody přinášejí?

Aktuálním tématem počátku roku jsou odečty spotřeby tepla a vody. Zatímco v některých domech jsou hodnoty již převážně odečítány dálkově pomocí rádiových technologií, jinde jsou v mnoha případech prováděny klasickým způsobem v rámci návštěv bytů. Povinnost zpřístupnit byt pro odečty platí pro všechny byty a společné prostory v bytových domech, které nejsou vybaveny vodoměry a měřiči tepla s rádiovou technologií, která umožňuje dálkové odečty. Obyvatelé těchto bytů je tedy musí pro odečty zpřístupnit. Stejně tak platí povinnost pro vlastníka domu, aby zajistil odečty i z vodoměrů a měřičů tepla, umístěných v rámci společných prostor domu. Zmíněný postup ale mohou provázet obtíže, které majitelé a správci bytových domů velmi dobře znají. Může se jednat o domlouvání individuálních termínů, které jsou již zpoplatněny, špatné označení zvonků či nulovou komunikaci ze strany uživatelů bytů, a tím jejich nezpřístupnění pro potřeby odečtu. V případě využívání moderních technologií dálkových odečtů se lze těmto problémům vyhnout a ještě získat řadu dalších výhod. Nenechte se o ně připravit a využívejte všech jejich předností.

Do popředí zájmu se v letošním roce dostává voda

Důvodem je především dlouhodobé zdražování vody, které v letošním roce přináší razantní navýšení ceny vodného a stočného, v některých lokalitách dokonce až o 12 %. Rostoucí cena vody klade důraz na lepší dohled nad její spotřebou, a to častěji než jenom jednou v rámci ročního vyúčtování.

Vodoměr doplňte rádiovým modulem a přidejte chytrou sběrnici dat

Řešením, které odpovídá současným a budoucím požadavkům na odečty a průběžný monitoring spotřeby vody, je instalace vodoměru s rádiovým modulem (někdy pouze rádiového modulu na stávající vodoměr – i to je v mnoha případech technologicky proveditelné) komunikujícím přes sběrnici dat. Tuto technologii nabízí společnost ista Česká republika. U chytrých obousměrně komunikujících systémů umí signál přecházet z jednoho zařízení na druhé. Díky tomu mají tato zařízení delší dosah a často na celý dům stačí pouze jedna sběrnice. To je další přednost řešení, které společnost ista Česká republika nabízí.

Požadavek na průběžný monitoring spotřeby se stává standardem

Cena nejmodernějších technologií rozhodně není vysoká a efekt, který díky tomu uživatel bytu, vlastník domu nebo správce dostává, je nesrovnatelný. Nadstavbou je možnost průběžného sledování spotřeby přes webový portál, včetně údajů pro porovnání s loňskou sezónou a průměrnou spotřebou. Velmi snadné je i rozúčtování v případě pronájmů bytů nebo stěhování, protože data se načítají průběžně a automaticky a je k nim kdykoliv v průběhu roku přístup.

Tisíce korun ročně vám může uchránit služba Detekce úniku vody

Velkým pomocníkem při hospodaření s vodou je využívání služby Detekce úniku vody, kterou jako jediná na trhu nabízí společnost ista Česká republika. Tato služba upozorňuje jak správce budov, tak i uživatele bytu v momentě, kdy je zaznamenána neobvyklá spotřeba, která může znamenat nežádoucí únik vody. Upozornění chodí pomocí SMS zprávy nebo e-mailu a může tedy zabránit extrémním únikům vody.

Nejvyspělejší technologie jsou v souladu s blížícími se požadavky EED

Jedním z důvodů pro přechod na zařízení s rádiovou technologií, předávajícím informace přes sběrnice s obousměrnou komunikací, je evropská směrnice EED/27/2012, která na podzim letošního roku vstupuje v platnost. „Zatím nevíme, kdy a jak bude směrnice implementována do české legislativy a zda bude termín implementace do 25. října 2020 dodržen, je ale zbytečné na tento krok čekat a připravovat se o výhody, které moderní technologie nabízejí. Mít spotřebu energií pod kontrolou je dnes už považováno za standard. Je nezpochybnitelné, že se tyto technologie ve velmi blízké době stanou neodmyslitelnou součástí provozu bytového domu. Například technologie společnosti ista již dnes tyto služby běžně zajišťuje více než 7 let,“ upozorňuje Jana Machková, ředitelka společnosti ista Česká republika.

Zdroj: Bytová družstva 1/2020