Odpovídá: Ondřej Pěnička, ředitel facility managementu M2C.

Děti zpravidla nechávají rozsvíceno v pokoji, i když v něm nejsou. Často tedy po nich chodím zhasínat. Jaká další opatření ještě mohou pomoci s úsporami?

Lidé často šetří tam, kde to tak velký význam nemá a naopak se nezaměří na zásadní faktory spotřeby. Nemá například smysl řešit, když někde v chodbě zbytečně svítí led žárovka. To žádné znatelné energetické úspory nepřinese. Lidé se zbytečně stresují s žárovkou, zatímco jim během dvou tří dnů, kdy nejsou doma, jede tepelné čerpadlo nebo elektrokotel. Často také lidé neví, kolik jaký spotřebič využívá energie a mnohdy se snaží šetřit tam, kde ta spotřeba není nikterak závratná. S úsporami může výrazně pomoci, pokud víte, co spotřebovává kolik energií, umět si to změřit nebo jinak zjistit a podle toho spotřebu regulovat.

Kvůli aktuálnímu zdražení energií se obávám faktury po sezoně. Jaká je optimální teplota v domě, abychom neplatili za vytápění zbytečně moc?

V České republice se oproti sousedním zemím stále pomocí radiátorů zbytečně přetápí, standardem je poměrně vysoká pokojová teplota kolem 23°C. V okolních zemích je to přitom o 1-3°C méně. Úspory u stávajících otopných systémů lze dosáhnout nejsnáze pouhým snížením pokojové teploty. Každý 1°C s sebou přinese úsporu 5 % v nákladech na vytápění. Další stupeň úspory je pokojový termostat, který lépe udržuje potřebnou pokojovou teplotu a lze díky němu nastavit přesný čas, kdy topení začne před příchodem domů fungovat. Velmi důležitá je také pravidelná údržba otopného systému, která spočívá zejména v kontrole případných netěsností v rozvodném potrubí a odvzdušnění radiátorů, a má na efektivitu vytápění značný vliv. (1.6.2022)